КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Технології та дизайн трикотажу

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність:182 «Технології легкої промисловості»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

КафедраТехнології трикотажного виробництва

Контактна інформація:

01011 м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 2, 3 поверх

Тел.: Кафедра технології трикотажного виробництва:  (044) 256-29-38

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: t 

Сторінка кафедри технології трикотажного виробництва

 

Загальна інформація

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Трикотажне виробництво - це величезне поле для творчої діяльності в сфері художнього проектування та дизайну, і в цілому проектування й виготовлення готової трикотажної продукції, оскільки гардероб і побут людини неможливо уявити без трикотажних виробів: суконь, джемперів, білизни, панчішно-шкарпеткових та рукавичних, шуб зі штучного хутра, гардин і мережив. Крім того, трикотаж широко використовується у медицині; в автомобіле-, літако- та ракетобудуванні; для виготовлення одягу спеціального призначення; для спорту й туризму; у якості геотекстильних матеріалів; для виготовлення символіки, аксесуарів та іграшок.

До першочергових завдань випускника є дослідження в галузі технологій та дизайну текстильних матеріалів, в тому числі трикотажних полотен та виробів, орієнтація на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру: виробництво та оцінка якості пряжі та ниток, нетканих матеріалів, тканин, трикотажних полотен та виробів. У процесі навчання вивчаються усі види сировини, асортимент трикотажних виробів, способи їх виготовлення, елементи художнього проектування та дизайну трикотажних полотен і виробів, методики конструювання трикотажних виробів, їх колористичне оформлення; технологічні та візерункові можливості в'язального обладнання різних типів. 

Обов’язковою умовою є вільне володіння українською та іноземною мовою.

Відбір студентів для зарахування на 1 курс бакалаврата здійснюється на конкурсній основі.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Технології та дизайн трикотажу

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю  «Технології легкої промисловості»

Термін навчання:

 

Денна форма навчання

8 семестрів (4р.)

Заочна форма навчання

8 семестрів (4р.)

Кредити ECTS

240

240

Мова навчання:

Українська/ Англійська

Ціль програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в області текстильного виробництва з широким доступом до працевлаштування, що направлені на здобуття студентом знань та умінь з технології та дизайну текстильних матеріалів та виробів.

Програмні результати навчання:

 

 1. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі математики, фізики, хімії, механіки, термодинаміки, оптики для дослідження явищ та процесів в технології виготовлення текстильних матеріалів.
 2. Володіння навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні системи та технології для вирішення експериментальних та практичних завдань в галузі професійної діяльності.
 3. Здатність продемонструвати експериментальні навички для оцінки якості текстильних матеріалів в лабораторних умовах за допомогою сучасних методів, навички роботи із сучасною апаратурою. Це означає також здатність ставити коректні питання, знання стандартного обладнання, планування та проведення дослідження, збір та аналіз даних, включаючи ретельний аналіз помилок та критичне оцінювання отриманих результатів.
 4. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді, уміння вести дискусію й навчати основам технології текстильних матеріалів.
 5. Володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів текстильного виробництва,  сучасні уявлення про принципи структурної і функціональної організації технології текстильного виробництва.
 6. Здатність розробки оптимальної технології виробництва текстильних матеріалів та виробів різного призначення, включаючи здійснення дизайну, технологічного та техніко-економічного його проектування.
 7. Здатність до впровадження технологічних процесів виготовлення текстильних матеріалів та виробів, попередження та усунення причин технологічних порушень.
 8. Здатність до організації матеріально-технічного забезпечення виробництва текстильних матеріалів та керівництво ним.
 9. Здатність визначити види дефектів готової продукції, його причини та виконати обґрунтування заходів по усуненню причин виникнення дефектів.
 10. Здатність визначити заходи з підвищення ефективності технологічних процесів виготовлення виробів.
 11. Володіння навичками створення текстильних матеріалів та виробів в різних художніх системах та розробки колекцій текстильних виробів; вільного, всебічно-усвідомленого рішення конструктивних і художніх завдань з урахуванням реального виконання їх з натури, в матеріалі.
 12. Здатність оцінювати функціональність обладнання, шляхи його розвитку і підвищення продуктивності машин та якості технологічних процесів.
 13. Здатність до ефективних вирішень завдань професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності у професійній діяльності
 14. Володіння навичками обслуговування в'язального обладнання різних типів.
 15. Здатність використовувати на практиці знання та розуміння основ фахових дисциплін
 16. Здатність застосовувати комп’ютерні технології для вирішення технологічних проблем, використовуючи належне програмне забезпечення, знання як аналізувати та відображати результати.
 17. Оволодіння професійними навичками працювати самостійно, або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні  - здатність до комунікативності), уміння отримати результат в рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.
 18. Продемонстрована  вправність у володінні іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для професійного спілкування та проведення літературного пошуку.

 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Технології та дизайн трикотажу»

 

все о строительстве, ремонте и обустройстве