КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ДИЗАЙН. Графічний дизайн (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Напрям підготовки «ДИЗАЙН»

Фахове спрямування «Графічний дизайн»

 

Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості 

(ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м.Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. (0472) 640043

e-mail: friit_knutd@mail.ru

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та ТЛП

 

Навчання проводиться за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступні іспити:

Подаються сертифікати ЗНО 2016 року:

 

Бакалавр мистецтва - 4 роки навчання (денна форма навчання).

Вартість одного року навчання – 8200 грн.

Документи, які необхідні для вступу:

 

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

Вступ на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

В основу підготовки фахівців за даним фаховим спрямування покладено використання традицій української академічної школи рисунка та живопису для закладення міцного фундаменту в розвиток майстерності майбутніх художників-дизайнерів. Студенти мають змогу переймати безцінний досвід та авторські методики теоретичних дизайнерських досліджень у професорів та доцентів, заслужених художників України, членів творчих спілок художників, дизайнерів та фотографів України.

 

У результаті навчання за даним фаховим спрямуванням студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за напрямом підготовки «Дизайн»: бакалавр мистецтва – 4 роки навчання (денна форма навчання);

На основі диплома бакалавра в галузі знань 0202 «Мистецтво» (кваліфікація за дипломом – «Бакалавр мистецтва») студенти на кафедрі ГМДТЛП можуть отримати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та одержати кваліфікацію «Дизайнер-графік» (за спеціалізацією «Графічний дизайн»).

 

Випускники факультету, що отримують кваліфікацію «Дизайнер-графік», можуть працювати:

 

Військова підготовка здійснюється в навчально – науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

Для підготовки до вступу за фаховим спрямуванням «Графічний дизайн» на кафедрі організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція) та до ЗНО з Історії України та Світової літератури. Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). Термін навчання –   від 2-х тижнів до 3 місяців.

 

 

все о строительстве, ремонте и обустройстве