КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ДИЗАЙН. Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Напрям підготовки «ДИЗАЙН»

Фахове спрямування «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»

 

Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості 

(ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м.Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. (0472) 640043

e-mail: friit_knutd@mail.ru

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та ТЛП

 

Навчання проводиться за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступні іспити:

Подаються сертифікати ЗНО 2016 року:

 

Бакалавр мистецтва - 4 роки навчання (денна форма навчання).

Вартість одного року навчання – 8200 грн.

Документи, які необхідні для вступу:

 

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

Вступ на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

У результаті навчання за даним фаховим спрямуванням студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

Для всебічної підготовки фахівців широко застосовуються комп’ютерні технології навчання та програмне забезпечення навчально-виховного процесу. У навчальному процесі активно використовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки обладнання провідних фірм світу, комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення. У ході навчання студенти оволодівають знаннями в галузі проектування та графічного дизайну, формоутворення та колористики інтер’єру, дизайну інтер’єру, дизайну меблів, реклами, комп’ютерної графіки, виставкового дизайну, естетичних позицій декорування інтер’єру і т.д. Студенти знайомляться з основами наукових досліджень у галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за напрямом підготовки «Дизайн»:

бакалавр мистецтва – 4 роки навчання (денна форма навчання);

Отримання диплому дизайнера меблів та інтер’єру дасть можливість:

На основі диплома бакалавра в галузі знань 0202 «Мистецтво» (кваліфікація за дипломом – «Бакалавр мистецтва») студенти на кафедрі ГМДТЛП можуть отримати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та одержати кваліфікацію «дизайнер інтер’єру і меблів» (за спеціалізацією «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»).

Військова підготовка здійснюється в навчально – науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

Для підготовки до вступу за фаховим спрямуванням «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» на кафедрі організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція) та до ЗНО з Історії України та Світової літератури. Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). Термін навчання – від 2-х тижнів до 3 місяців.

 

все о строительстве, ремонте и обустройстве