КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Про спеціальність підприємництво та бізнес

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися, креативно мислити, вміло розпочинати власну справу та реалізовувати її в житті.

Процес навчання ґрунтується широкому на використанні методів активізації всіх видів лекційних і практичних занять, дослідженні досвіду провідних суб’єктів підприємництва.

Поєднання компетентностей за різними напрямками – підприємництво, торгівля та біржова діяльність надасть можливість отримати:

-                      якісну освіту;

-                      престижний диплом;

-                     практичні навички, необхідні в майбутній професії;

-                      знання, отримані від висококваліфікованих викладачів та практиків бізнесу;

-                      потенціал для кар'єрного зростання;

-                      можливості для працевлаштування

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - це управлінець нового покоління, який може працювати керівником промислових і комерційних підприємств, інвестиційно-консалтингових фірм, організацій різних форм власності, бути фахівцем у провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу.

 

Посади які може обіймати випускник :

-         директор малого підприємства (за видами економічної діяльності) з надання послуг (консалтингових, страхових, рекламних тощо);

-         керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;

-         керівник підприємства сфери послуг;

-         директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури;

-         директор малої торговельної фірми;

-         завідувач торговельного залу;

-         менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;

-         фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;

-         фахівець із біржових операцій;

-         аукціоніст (ліцитатор);

-         торговельний брокер (маклер).

що потрібно для вступу?

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У 2016 РОЦІ

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління та адміністрування»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність»

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: бакалавр з підприємництва, торгівлі та

біржової діяльності

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна, заочна

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 4 роки на основі повної загальної

середньої освіти

ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС: 240 кредитів

ФАКУЛЬТЕТ підприємництва та права

КАФЕДРА: підприємництва та бізнесу

МОВА ВИКЛАДАННЯ: українська, англійська.

все о строительстве, ремонте и обустройстве