КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Технології та дизайн трикотажу

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Галузь знань 18 – Виробництво та технології

Спеціальність 182 – Технології легкої промисловості

Освітня програма «Технології та дизайн трикотажу»

 

Кафедра технології трикотажного виробництва

 

Загальна інформація (вступ)

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Викладачами кафедри технології трикотажного виробництва спільно з керівництвом Державним вищим навчальним закладом Харківським коледжем текстилю та дизайну, технічним коледжем національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, розроблено інтегровані навчальні плани для вступу на 3 курс денної та заочної форм навчання на базі молодшого спеціаліста.

На основі диплома молодшого спеціаліста, отриманого у галузі знань 0516 «Текстильна та легка промисловість» за спеціальностями: 5.05160102 «Виробництво та дизайн пряжі», 5.05160103 «Виробництво та дизайн тканин і трикотажу», 5.05160104 «Виробництво та дизайн нетканих матеріалів» в коледжах України та країн СНД, передбачено вступ на 3 курс навчання (за денною та заочною формою) для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».

Для вступу на 2 або 3  курс денної або заочної форм навчання абітурієнти складають:

Вступний іспит:

Результати вступного випробування враховуються у рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «бакалавр».

 Вступ на навчання для отримання освітнього ступеню «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

У процесі навчання вивчаються усі види сировини, асортимент трикотажних виробів, способи їх виготовлення, теорія в'язання переплетень всіх класів; основи композиції і  малюнку; елементи художнього проектування та дизайну трикотажних полотен і виробів, методики конструювання трикотажних виробів, їх колористичне оформлення; технологічні та візерункові можливості в'язального обладнання різних типів. У період навчальної практики є можливість отримання навичок роботи на в'язальному обладнанні.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за напрямом підготовки  «Технологія та дизайн текстильних матеріалів»:

 

Вміння та знання

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Працевлаштування

Місцем професійної діяльності технолога-дизайнера  є:

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри технології трикотажного виробництва, за результатами здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр з технології та дизайну текстильних матеріалів» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за програмами магістерської підготовки «Технологія, дизайн та експертиза трикотажу» та «Технологія, дизайн та стилістика трикотажу», «Технологія та дизайн виробів медичного та технічного призначення», що діє при кафедрі, та отримати кваліфікацію «інженер-дослідник» за однією з названих програм підготовки магістра.

При факультеті технологій, сервісу та моди КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 05.18.19 - «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів», а відповідно студенти кафедри технології трикотажного виробництва мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступінь кандидата технічних наук.

Студенти кафедри технології трикотажного виробництва навчаючись, що навчаються за скороченою формою навчання, мають можливість одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Всім студентам факультету технологій, сервісу та моди, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, к. 1-0395, 1-0394

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, доцент ГАЛАВСЬКА Людмила Євгенівна

Телефони для довідок:

кафедра: +38 044 256-21-35, +38 044 256-29-38

приймальна комісія: +38 044 256-29-75

Сторінка кафедри технології трикотажного виробництва 

e-mail: 

все о строительстве, ремонте и обустройстве