КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

  

Шановний абітурієнте!

 

Спеціальність «Прикладна механіка» – це сучасна інженерна підготовка, майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне досконало оволодіти знаннями про сучасні засоби проектування обладнання та підготовки виробництва, про мехатронні системи, основою створення яких є механіка, електроніка та автоматика.

Практично всі сфери діяльності сучасної людини пов'язані з використанням машин, механізмів, роботів та роботомеханічних комплексів.

Спеціальність «прикладна механіка» саме для тих, хто прагне навчитися проектувати, розробляти, програмувати і налагоджувати різноманітні технологічні машини, логістичні, роботомеханічні та мехатронні системи з використанням сучасних інформаційних технологій.

Спеціальність «Прикладна механіка» надає можливість фахівцю працювати на будь-якому підприємстві машинобудівного комплексу не тільки України, але і за її межами, завдяки тісній співпраці із закордонними вишами Польщі, Чехії тощо.

Після закінчення нашого університету студенти отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі.


Кваліфікація та термін навчання

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з інженерної механіки за скороченим терміном навчання у відповідності до правил прийому до КНУТД в 2016 р.:

Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста наведений на стрінці:

http://www.knutd.com.ua/admissions_main/admissions_rules/

З програмою фахового вступного випробування та прикладом білету можна ознайомитись за посиланням: http://www.knutd.com.ua/admissions_main/exam_programes/

З програмою додаткового вступного випробування «Технічна механіка» та прикладом білету можна ознайомитись за посиланням : http://www.knutd.com.ua/admissions_main/exam_programes/

 

Наступний рівень вищої освіти

Тим хто отримав диплом бакалавра на кафедрі прикладної механіки та машин пропонується продовжити своє навчання в магістратурі.

магістр – 1 рік і 6 місяців.


 

Після закінчення університету бакалавр з прикладної механіки буде:

знати алгоритми проведення синтезу плоских та просторових важільних механізмів, гідравлічних, пневматичних машин вантажопідйомного, робототехнічного, технологічного обладнання галузі з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

мати тверді навички проведення спеціальних розрахунків та визначення необхідних даних з використанням загально-технічної та спеціальної літератури;

вміти конструювати спеціальні механізми та їхні специфічні деталі з використанням пакетів AutoCad (САD – система автоматизованого проектування і креслення), SolidWorks (САD, CAE система автоматизованого проектування, інженерного аналізу), СAMWorks (CAM – система підготовки виробництва, програмування верстатів з ЧПК для деталей будь-якої складності та призначення); виготовляти прототипи на  3D принтерах;

володіти сучасними методами автоматизованої (безпаперової) технології розробки конструкторської документації, яка виконується на стадіях реального проектування та застосовується в САD/САМ/САЕ-системах сучасних СALS-технологiй.

    

Сфера професійної діяльності та працевлаштування

Фахівець з прикладної механіки може працювати на різних підприємствах і в установах будь-яких форм власності, у різних галузях промисловості й бізнесі, оскільки такий фахівець з фундаментальною вищою технічною освітою потрібен завжди і всюди.

 

Навчання в університеті

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує студентам можливість самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 

Практична підготовка

В університеті величезне значення надається практичній підготовці майбутніх фахівців. Навчальним планом підготовки бакалаврів з прикладної механіки передбачено проходження практики на кожному курсі. Під час практики на базових підприємствах студенти закріплюють та розширюють знання з фундаментальних та загально-професійних дисциплін, збирають матеріал для виконання курсових проектів, знайомляться з різним технологічним обладнанням.

На кафедрі прикладної механіки та машин діє «Центр SolidWorks», в якому студенти вивчають 3-D моделювання деталей та механізмів різноманітного призначення, виконують розрахунки в сучасних CAD/САЕ-системах, виконують підготовку виробництва в САМ-системах. Студентам надається можливість пройти екзамен на рівень володіння програмою SolidWorks та отримати відповідний сертифікат компанії Dassault Systemes (CSWA: Certified SOLIDWORKS Associate).

Також на кафедрі прикладної механіки та машин створена лабораторія мехатроніки, оснащена елементами та системами пневмоавтоматики, що використовуються на сучасних виробництвах, лабораторія САМ-технологій з металорізальними верстатами, працює гурток «Робототехнічні пристрої та системи», де студенти ознайомлюються з промисловими роботами та вчаться їх програмувати та обслуговувати, відвідують екскурсії на машинобудівні підприємства різного призначення.

   

Рівень підготовки студентів кафедри прикладної механіки підтверджується численними дипломами, грамотами та призовими місцями на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах та високими посадами випускників минулих років.

 

Наступний рівень вищої освіти

Тим хто отримав диплом бакалавра на кафедрі прикладної механіки та машин пропонується продовжити своє навчання в магістратурі.

 

Військова підготовка

Є можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути військову спеціальність та отримати військове звання офіцера запасу. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентів вивільняється окремий день.

Всім студентам факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, що розташований неподалік навчальних корпусів університету.

 

Контакти

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальні корпуси 1 та 3.

Сторінка кафедри прикладної механіки та машин

e-mail: 

http://vk.com/kpmm_knutd

«ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»

все о строительстве, ремонте и обустройстве