КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ТОВАРОЗНАВСТВО І ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Галузь знань: Економіка та підприємництво

Напрям підготовки: Товарознавство і торговельне підприємництво

Спеціальність: Товарознавство та комерційна діяльність

 

Загальна інформація (вступ)

Спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність» спрямована на підготовку спеціалістів для товарознавчо-комерційної діяльності щодо асортименту, якості товарів, збереження якості в процесі товаропросування від виробника до споживача та забезпечення ефективної комерційної діяльності на ринку.

БАКАЛАВР

Термін навчання:

Після закінчення бакалаврату ви отримуєте кваліфікацію: спеціаліст з товарознавства і комерційної діяльності.

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт). 

 

Вміння та знання

Студенти спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» освоюють теоретичні положення про товар як споживчу вартість; закономірності, пов'язані із про­суванням товару на ринку; принципи і правила класифікації і кодування товарів; вчаться оцінювати якість товарів, зокрема нових вітчизняних та імпортних; визначати кількісні характеристики одиничних  примірників товарів і  товарних партій; користуватися нормативно-технічною документацією і визначити якісну градацію товарів в залежності від основних властивостей; встановлення видів товарних втрат, причин їх виникнення і розробка заходів по їх запобіганню або зниженню.

З метою забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців на кафедрі формуються асортиментні кабінети з товарознавства непродовольчих товарів, продовольчих товарів, виробів легкої промисловості.

Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

 

Студенти забезпечені сучасною навчально-методичною літературою і новітньою інформацією про товарознавчі характеристики конкретних товарів; освоєння термінів, що використовуються в товарознавстві;  вивчення поняття про споживчі властивості та їх класифікацію; вивчення загальних понять про стандартизацію і сертифікацію; визначення якісної градації товарів за нормативно-технічною документацією.

 

Працевлаштування

Товарознавець затребуваний, у першу чергу, звичайно на підприємствах торгівлі. Інші можливі місця працевлаштування для нього – митниця, лабораторії експертизи і сертифікації, товариства захисту прав споживача.

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків  

Військова підготовка 

Є можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути військову спеціальність та отримати військове звання офіцера запасу.

Іногороднім надається гуртожиток.

 

Вступні іспити: Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здають екзамен зі спецдисципліни і зараховуються на третій курс для продовження навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра (без подання сертифіката УЦОЯО). 

Вступити на третій курс можна після закінчення коледжу або технікуму за спеціальністю:  5.03051001 „Товарознавство та комерційна діяльність”. 

 

Документи, які необхідні для вступу:

 

Термін прийому документів:

на денне та заочне відділення з 1 липня по 30 липня

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0375

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Супрун Наталія Петрівна

Телефони для довідок:

Кафедра: +38 044 256–21–48,

приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон

все о строительстве, ремонте и обустройстве