КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ДИЗАЙН. Художнє моделювання костюма (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Напрям підготовки «ДИЗАЙН»

Фахове спрямування «Художнє моделювання костюма

 

Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості

(ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. (0472) 640043

e-mail: friit_knutd@mail.ru

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та ТЛП

 

Навчання проводиться за кошти фізичних чи юридичних осіб.

На основі диплома молодшого спеціаліста, отриманого в галузі знань 0202 «Мистецтво» в коледжах України та країн СНД, передбачено вступ на 2 або 3 курс навчання (за денною формою) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Абітурієнти складають вступні іспити:

Вартість одного року навчання: денна форма 8200 грн.

Документи, які необхідні для вступу:

Результати вступного іспиту враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

Вступ на навчання за скороченою формою для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

У ході навчання студенти оволодівають знаннями в галузі художнього моделювання костюма, реклами, комп’ютерної графіки, батіку, художнього розпису і т.д. Студенти знайомляться з основами наукових досліджень в галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень. Під час навчання студенти виконують аналітично-творчі та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків – іншими словами, розвивають своє аналітичне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за напрямом підготовки «Дизайн»:

Місцем професійної діяльності дизайнера-художника-модельєра є:

На основі диплома бакалавра в галузі знань 0202 «Мистецтво» (кваліфікація за дипломом – «Бакалавр мистецтва») студенти на кафедрі можуть отримати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» та одержати кваліфікацію «Дизайнер-художник-модельєр» (за спеціалізаціями «Художнє моделювання костюма».

Військова підготовка здійснюється в навчально – науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

Для підготовки до вступу за фаховим спрямуванням «Художнє моделювання костюма» на кафедрі організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання фахового вступного випробування (рисунок). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). Термін навчання – від 2-х тижнів до 3 місяців.

 

все о строительстве, ремонте и обустройстве