КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність «Технологія легкої промисловості»

 Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості

(ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. 0472-64-00-43

e-mail: friit@knutd.com.ua

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та ТЛП

 

Подаються сертифікати ЗНО 2016 року:

Термін навчання: 4 роки (денна форма навчання); 4,6 роки(заочна форма навчання)

Вартість одного року навчання: денна форма - 6300 грн; заочна форма - 5300 грн.

 

Документи, які необхідні для вступу:

Абітурієнти, які вступають після отримання диплому молодшого спеціаліста складають письмовий іспит з фаху на факультеті.

Кафедра ГМД та ТЛП факультету РІІТ Київського національного університету технологій та дизайну здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.

Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Технолог» абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» за спорідненою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.

Студенти, що навчаються за державним замовленням, працевлаштовуються на підприємствах, фірмах, агенціях, установах України.

Військова підготовка здійснюється в навчально-науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

Факультет РІІТ допомагає в розселенні студентів.

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність

«Технологія легкої промисловості»

все о строительстве, ремонте и обустройстве