КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Напрям підготовки «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Кафедра економіки (ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. 0472-64-00-43

e-mail: friit@knutd.com.ua

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри економіки

 

Навчання проводиться за кошти фізичних чи юридичних осіб.

На основі диплома молодшого спеціаліста, передбачено вступ на 2 або 3 курс навчання  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Вартість одного року навчання: денна форма 7200 грн; заочна форма 5000 грн.

Документи, які необхідні для вступу:

Абітурієнти, які вступають після отримання диплому молодшого спеціаліста складають письмовий іспит з фаху(економіки підприємства) на факультеті.

Кафедра економіки факультету РІІТ Київського національного університету технологій та дизайну здійснює прийом студентів на старші курси відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.

Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр з економіки підприємства» абітурієнти повинні мати  освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спорідненою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та поглиблено-професійних економічних наук.

Студенти, що навчаються за державним замовленням працевлаштовуються на підприємствах, фірмах, агенціях, установах України.

Військова підготовка здійснюється в навчально – науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

Факультет РІІТ допомагає в розселенні студентів.

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

все о строительстве, ремонте и обустройстве