КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

МЕНЕДЖМЕНТ. Менеджмент виставкової діяльності

Обрати професію Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «Менеджмент виставкової діяльності »

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра Менеджменту

 

Контактна інформація:

01011 м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 6 поверх

Тел.: Кафедра менеджменту:  (044) 256-29-95

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail:  

Сторінка кафедри менеджменту

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Менеджмент – вид діяльності, змістом якої є цілеспрямований вплив на працівників організації з метою координації їх дій для досягнення поставлених перед організацією цілей.  Вирішення актуальних для бізнесу завдань забезпечується раціональною і гнучкою взаємодією всіх елементів організації, що можливо завдяки створенню ефективної системи менеджменту.

Актуальність освітньої програми «Менеджмент виставкової діяльності» зумовлюється тим,що у всьому світі, в т. ч. і в Україні, постійно зростають обсяги послуг, які надаються виставковими компаніями, збільшується кількість виставкових та конгрес них центрів, обладнаних сучасними засобами презентації та комунікації  – стрімко розвивається інфраструктура виставкової діяльності. Виставкові технології використовують практично всі підприємства, але їх ефективність визначається досвідом та кваліфікацією менеджменту.

1)  Для випускників коледжів за спорідненими спеціальностями (вступ на 3 курс):

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Менеджмент виставкової діяльності

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за освітньою програмою «Менеджмент виставкової діяльності»). 

Термін навчання 

4 семестри (1 рік 10 місяців) /5 семестрів (2 роки 6 місяців)

Кредити ECTS

120

Форма навчання 

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях

Здатність планувати та управляти часом

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії

Здатність спілкуватися другою мовою

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

Навички міжособистісної взаємодії

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу

Розв’язання проблем

Застосування відповідних інструментів для аналізу бізнес-середовища

Розуміння принципів психології

Визначення і використання адекватних інструменти (наприклад маркетингові дослідження, статистичний аналіз, порівняльні коефіцієнти)

Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі

Сфера працевлаштування: 

керівник виставкових підприємств;

менеджер з виставкових технологій;

менеджери з питань реклами;

фахівець з методів розширення ринку збуту;

менеджер із зв'язків з громадськістю;

менеджер з персоналу;

інспектор торговельний;

керівник підрозділів невиробничої сфери діяльності (маркетингу, збуту, менеджери

торгівельних залів).

Для випускників коледжів за неспорідненими спеціальностями:

Конкурсні предмети (можна ознайомитися з правилами прийому і програмою фахового вступного випробування): Фахові випробування з менеджменту, з основ економічної теорії.

Випускний контроль:

 

2)  Для випускників коледжів за спорідненими спеціальностями (вступ на 2 курс):

Галузь знань

073 «Менеджмент»

Спеціальність

Менеджмент виставкової діяльності

Термін навчання 

6 семестрів (2 роки 10 місяців) /7 семестрів (3 роки 6 місяців) 

Кредити ECTS

180

Форма навчання 

денна/ заочна/ дистанційна

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до

Київського національного університету технологій та дизайну

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ

все о строительстве, ремонте и обустройстве