КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру або на спеціаліста (для бакалаврів)

 

Спеціальність 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Освітня програма «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»

 

Кваліфікація та термін навчання

Для вступу на здобуття другого освітнього ступеня магістра приймаються особи, які здобули перший освітній ступінь бакалавра.

У відповідності до правил прийому до КНУТД в 2016 р. http://www.knutd.com.ua/admissions_main/admissions_rules/ приймаються абітурієнти:

–       на перший курс (термін навчання 1 рік і 6 місяців) на основі освітнього ступеня бакалавра зі споріднених спеціальностей за результатами іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування (за державним замовленням, або за кошти фізичних чи юридичних осіб);

–       на перший курс (термін навчання 2 роки) на основі освітнього ступеня бакалавра з не споріднених спеціальностей за результатами іспиту з іноземної мови, фахового та додаткового вступних випробувань (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

Перелік споріднених спеціальностей освітнього ступеня бакалавра на сторінці: http://www.knutd.com.ua/files/pravila/Dodatok_4.pdf

З програмами іспиту з іноземної мови, фахового та додаткового вступних випробувань та прикладами білетів можна ознайомитись за посиланням: http://www.knutd.com.ua/admissions_main/exam_programes/

Фахівець з «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» буде:

Знати і розуміти

 

Застосовувати

Працевлаштування

Магістр з машинобудування може працювати на різних підприємствах і установах будь-яких форм власності, у різних галузях промисловості й різному бізнесі, оскільки такий фахівець з вищою технічною освітою потрібен завжди і всюди.

Робота в галузі науково-технічної діяльності «Машини, устаткування, обладнання та процеси, які вони виконують, а також технологічні процеси виготовлення машин» за наступними видами економічної діяльності: «Виробництво машин і обладнання для виготовлення текстильних, швейних і технічне обслуговування машин і обладнання», а також до роботи на підприємствах різних форм власності з «Виробництва трикотажного полотна», «Виробництва одягу» і «Виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів». Може займати первинні посади: інженера-механіка, інженера-дослідника (без вимог до стажу роботи), інженера-конструктора, інженера-технолога, начальника підрозділу, молодшого наукового працівника, викладача, асистента.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

 

Контакти

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальні корпуси 1 та 3.

Сторінка кафедри прикладної механіки та машин

e-mail: kpmm@knutd.com.ua

http://vk.com/kpmm_knutd

 

все о строительстве, ремонте и обустройстве