КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Обрати професію Вступ в магістратуру або на спеціаліста (для бакалаврів)

Спеціальність «ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Освітня программа «Експертиза текстильних матеріалів та виробів»

 

Кафедра матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0375

тел. (044) 256-21-48

e-mail: 

Сторінка кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Термін навчання:

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Перспективи розвитку ринку праці України тісно пов'язані з необхідністю проведення експертних досліджень в галузі виробництва, контролю і керування якістю вітчизняної та імпортної текстильної продукції. Експертиза текстильних матеріалів і виробів набуває ключового значення в комплексі заходів щодо забезпечення населення якісними товарами і проводиться для визначення їх походження, встановлення споживчих властивостей, безпеки споживання, виявлення дефектів виробництва. Текстильні матеріали використовуються в усіх сферах життєдіяльності людини, вони широко затребувані на вітчизняному ринку, що в подальшому гарантує працевлаштування фахівців-експертів як у промисловості, так і в торговельних організаціях.

Навчаючись за освітньою програмою «Експертиза текстильних матеріалів та виробів», студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Місцем професійної діяльності експерта є:

 

По закінченні магістратури видається диплом державного зразка про вищу освіту з кваліфікацією «інженер-дослідник з технічної експертизи» за освітньою програмою «Експертиза текстильних матеріалів та виробів».

На базі кафедри функціонує аспірантура і докторантура, вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій. Після захисту дисертації, присвоюється науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство».

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

все о строительстве, ремонте и обустройстве