КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

МЕНЕДЖМЕНТ. Малий та середній бізнес (магістри)

Обрати професію Вступ в магістратуру або на спеціаліста (для бакалаврів)

Спеціальність:073 «Менеджмент»

Освітня програма:«Малий та середній бізнес»

Ступінь: «МАГІСТР»

Кафедра менеджменту

 

Контактна інформація:

01011 м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 6 поверх

Тел. кафедри менеджменту:  (044) 256-29-95

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kme@knutd.com.ua 

Сторінка кафедри менеджменту

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

МАГІСТР МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ БУДЕ ВИВЧАТИ І ЗНАТИ:

Обов’язковою умовою є вільне володіння українською та іноземною мовою.

Відбір студентів для зарахування на 1 курс магістратури здійснюється на конкурсній основі.

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Малий та середній бізнес

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за освітньою програмою «Малий та середній бізнес»).

Термін навчання

3 семестри (1р.6 міс)/ 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90/120

Форма навчання

денна/ заочна/дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Здатність застосовувати знання на практиці

Засвоєння базових знань з професії.

Здатність породжувати нові ідеї. Ініціативність та дух підприємництва.

Здатність до критики та самокритики

Здатність до організації та планування.

Комунікативні вміння.

Визначення функціональних сфер організації та їх взаємодії (людські ресурси);

Розуміння принципів психології,визначення наслідків для організацій, а також реконструювання(тобто робота в групах, командах,  дослідження  поведінки); 

Розуміння принципів права і зв’язку їх з  бізнесом

управлінськими знаннями

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)

Робота в команді

Глибокі знання та розуміння володіння сучасними методами та технологіями управління персоналом

Здатність до публічного адміністрування;здійснення менеджменту підприємств малого та середнього бізнесу;корпоративного управління; управління проектами;управління якістю;управління змінами; антикризового управління підприємствами малого та середнього бізнесу; управлінського консультування; управління інвестиційною діяльністю в малому та середньому бізнесі; моделювання клієнтоорієнтованих організацій.

Сфера працевлаштування:

Випускники працюють у різних сферах народного господарства різних форм власності, як в Україні, так і за її межами, на таких посадах:

  • директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми);
  • спеціаліст з адміністративної роботи (головний інженер, начальник підрозділу);
  • керівники проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
  • директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін..); керуючий агентством (страховим,  торговельним, нерухомості, рекламним і т.ін.);
  • консультант з ефективності підприємництва; консультант з раціоналізації виробництва; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
  • спеціалістів у наукових та навчальних закладах (науковий співробітник, викладач навчального закладу 1 – 4 рівня акредитації, асистент, майстер виробничого навчання);
  • економічний радник;
  • консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань.

 

Кращим випускникам пропонується продовжити навчання на освітньо-науковому рівні вищої освіти, з метою отримання наукового ступеня «Доктор філософії».

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Малий та середній бізнес»

Кафедри менеджменту

все о строительстве, ремонте и обустройстве