КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
ПРОФІЛІ ПРОГРАМ

1. Профілі програм освітнього ступеня  «Бакалавр»

1.1. Спеціальність 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), освітня програма «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»

1.2. Спеціальність 015 Професійна освіта (Дизайн), освітня програма «Професійна освіта (Дизайн)»

1.3. Спеціальність 022 Дизайн, освітня програма «Дизайн (за видами)»

1.4. Спеціальність 051 Економіка, освітня програма «Економічна кібернетика»

1.5.1. Спеціальність 051 Економіка, освітня програма «Економіка підприємства»

1.5.2. Спеціальність 051 Економіка, освітня програма Економіка індустрії моди»

1.5.3. Спеціальність 051 Економіка, освітня програма Міжнародна економіка»

1.6. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Менеджмент організацій»

1.7 Спеціальність 075 Маркетинг, освітня програма «Бізнес-маркетинг та комунікації»

1.8. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма «Фінансово-кредитна діяльність суб'єктів господарювання»

1.9. Спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма «Облік, аудит і оподаткування»

1.10. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Підприємництво та комерційна діяльність»

1.11.1. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Менеджмент персоналу»

1.11.2. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Туристичний бізнес»

1.11.3. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Виставковий бізнес»

1.12. Спеціальність 122 Комп’ютерні науки «Комп'ютерні науки»

1.13. Напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

1.14. Напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

1.15. Спеціальність 131 Прикладана механіка, освітня програма «Прикладна механіка»

1.16. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітня програма «Машинобудування»

1.17. Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Електротехніка та електротехнології»

1.18. Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Електромеханіка»

1.19. Спеціальність 171 Електроніка, освітня програма «Електронні пристрої та системи»

1.20. Напрям підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

1.21. Напрям підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

1.22. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»

1.23. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма «Технологія та експертиза шкіри і хутра»

1.23.1. Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія, освітня програма «Біотехнологія»

1.24. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма «Хімічні технології переробки полімерів та композиційних матеріалів»

1.25. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма «Хімічні технології та дизайн волокнистих систем»

1.26. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Експертиза текстильних матеріалів та виробів»

1.27. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Технології та дизайн трикотажу»

1.28. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів»

1.29. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості»

1.30 Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Проектування взуття та галантерейних виробів»

1.31. Спеціальність 226 Фармація, освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»

1.32. Спеціальність 081 Право, освітня програма «Господарсько-правова діяльність»

1.33. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма «Фінансово-кредитна діяльність суб'єктів господарювання» (1 рік 10 місяців скороченики)»

1.34. Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа, освітня програма «Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі»

 

2. Профілі програм освітнього ступеня  «Магістр» 

2.1. Спеціальність 022 Дизайн, освітня програма «Дизайн (за видами)»

2.2. Спеціальність 051 Економіка, освітня програма «Бізнес аналітика»

2.3.1. Спеціальність 051 Економіка, освітня програма «Бізнес-економіка»

2.3.2. Спеціальність 051 Економіка, освітня програма «Економіка індустрії моди»

2.3.3. Спецальність 051 Економіка, освітня програма «Міжнародний бізнес і комерція»

2.4. Спеціальність 075 Маркетинг, освітня програма «Комунікаційний маркетинг»

2.5. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

2.6. Спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма «Облік і аудит в промисловості»

2.6.1. Спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма «Міжнародний облік і аудит-консалтинг»

2.6.2. Спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма «Управлінський облік та податковий едвайзинг»

2.7. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Управління розвитком організації»

2.8. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Малий та середній бізнес»

2.9. Спеціальність 122 Комп’ютерні науки «Комп’ютерні науки»

2.10. Спеціальність 8.05010202 «Системне програмування»

2.11. Спеціальність 8.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи»

2.12. Спеціальність 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

2.13. Спеціальність 8.05020202 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

2.14. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітня програма «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»

2.15. Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Електропобутова техніка»

2.16. Спеціальність 171 Електроніка, освітня програма «Електронні системи»

2.17. Спеціальність 8.05100101 «Метрологія та вимірювальна техніка»

2.18. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»

2.19. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма «Хімічні технології переробки полімерів та композиційних матеріалів»

2.20. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма «Технологія та експертиза шкіри і хутра»

2.21. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія, освітня програма «Хімічні технології та дизайн волокнистих систем»

2.22. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Технології та дизайн трикотажу»

2.23. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Експертиза текстильних матеріалів та виробів»

2.24. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів»

2.25. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Проектування взуття та галантерейних виробів»

2.26. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості»

2.27. Спеціальність 226 Фармація, освітня програма «Технології фармацевтичних препаратів»

2.28. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Підприємництво та сервісна діяльність»

2.29. Спеціальність 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

2.30. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Управління інноваційною діяльністю»

2.31. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання»

2.32. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Бізнес-адміністрування»

все о строительстве, ремонте и обустройстве