КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
ПРОФІЛІ ПРОГРАМ

1. Профілі програм освітнього ступеня  «Бакалавр»

1.1. Спеціальність 015 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»

1.2. Спеціальність 015 «Професійна освіта (Дизайн)»

1.3. Спеціальність 022 «Дизайн», освітня програма «Дизайн (за видами)»

1.4. Напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

1.5. Напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

1.6. Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організацій»

1.7 Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»

1.8. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінансово-кредитна діяльність суб'єктів господарювання»

1.9. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік, аудит і оподаткування»

1.10. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1.11.1. Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент персоналу»

1.11.2. Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», «Менеджмент туристичного бізнесу»

1.12. Напрям підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки»

1.13. Напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

1.14. Напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

1.15. Напрям підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»

1.16. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування»

1.17. Напрям підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

1.18. Напрям підготовки 6.050702 «Електромеханіка»

1.19. Напрям підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

1.20. Напрям підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

1.21. Напрям підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

1.22. Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» (технічна електрохімія)

1.23. Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» (технології обробки шкіри та хутра)

1.24. Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Хімічні технології переробки полімерів та композиційних матеріалів»

1.25. Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Хімічні технології та дизайн волокнистих систем"

1.26. Спеціальність 182 "Технології легкої промисловості", освітня програма "Експертиза текстильних матеріалів та виробів"

1.27. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості», освітня програма «Технології та дизайн трикотажу»

1.28. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів»

1.29. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості», освітня програма «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості»

1.30 Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма "Проектування взуття та галантерейних виробів".

1.31. Спеціальність 226 "Фармація", освітня програма "Технології фармацевтичних препаратів"

1.32. Спеціальність 081 «Право»

1.33. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінансово-кредитна діяльність суб'єктів господарювання» (1 рік 10 місяців скороченики)

 

2. Профілі програм освітнього ступеня  «Магістр» 

2.1. Спеціальність 022 «Дизайн», освітня програма «Дизайн (за видами)»

2.2. Спеціальність 8.03050201 «Економічна кібернетика»

2.3. Спеціальність 8.03050401 «Економіка підприємства»

2.4. Спеціальність 8.03050701 «Маркетинг»

2.5. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

2.6. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит в промисловості»

2.7. Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління розвитком організації»

2.8. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Малий та середній бізнес»

2.9. Спеціальність 8.05010102 «Інформаційні технології проектування»

2.10. Спеціальність 8.05010202 «Системне програмування»

2.11. Спеціальність 8.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи»

2.12. Спеціальність 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

2.13. Спеціальність 8.05020202 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

2.14. Спеціальність 8.05050316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»

2.15.1. Спеціальність 8.05070206 «Електропобутова техніка» (Сервісне обслуговування електропобутової техніки)

2.15.2. Спеціальність 8.05070206 «Електропобутова техніка» (Комп’ютерно інтегрована електропобутова техніка)

2.16. Спеціальність 8.05080202 «Електронні системи»

2.17. Спеціальність 8.05100101 «Метрологія та вимірювальна техніка»

2.18. Спеціальність 8.05130103 «Технічна електрохімія»

2.19. Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Хімічні технології переробки полімерів та композиційних матеріалів»

2.20. Спеціальність 8.05130112 «Технології обробки шкіри та хутра»

2.21. Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Хімічні технології та дизайн волокнистих систем"

2.22. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості», освітня програма «Технології та дизайн трикотажу»

2.23. Спеціальність 182 "Технології легкої промисловості", освітня програма "Експертиза текстильних матеріалів та виробів"

2.24. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів»

2.25. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма "Проектування взуття та галантерейних виробів".

2.26. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості», освітня програма «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості»

2.27. Спеціальність 226 "Фармація", освітня програма "Технології фармацевтичних препаратів"

2.28. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Підприємництво та сервісна діяльність»

2.29. Спеціальність 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

2.30. Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління інноваційною діяльністю»

2.31. Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання»

2.32. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Бізнес-адміністрування»

 

3. Профілі програм освітнього ступеня «Спеціаліст»

3.1. Спеціальність 081 «Право»

все о строительстве, ремонте и обустройстве