КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
ПРОФІЛІ ПРОГРАМ

1. Профілі програм освітнього ступеня  «Бакалавр»

1.1. Спеціальність 015 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»

1.2. Спеціальність 015 «Професійна освіта (Дизайн)»

1.3. Спеціальність 022 «Дизайн», освітня програма «Дизайн (за видами)»

1.4. Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економічна кібернетика»

1.5.1. Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка підприємства»

1.5.2. Спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Економіка індустрії моди"

1.5.3. Спеціальність 051 "Економіка", освітня програма "Міжнародна економіка"

1.6. Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організацій»

1.7 Спеціальність 075, освітня програма «Бізнес-маркетинг та комунікації»

1.8. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінансово-кредитна діяльність суб'єктів господарювання»

1.9. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік, аудит і оподаткування»

1.10. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Підприємництво та комерційна діяльність»

1.11.1. Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент персоналу»

1.11.2. Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Туристичний бізнес»

1.11.3. Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Виставковий бізнес»

1.12. Напрям підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки»

1.13. Напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

1.14. Напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

1.15. Спеціальність 131 Прикладана механіка, освітня програма «Прикладна механіка»

1.16. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітня програма «Машинобудування»

1.17. Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Електротехніка та електротехнології»

1.18. Напрям підготовки 6.050702 «Електромеханіка»

1.19. Спеціальність 171 Електроніка, освітня програма «Електронні пристрої та системи»

1.20. Напрям підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

1.21. Напрям підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

1.22. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»

1.23. Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Технологія та експертиза шкіри і хутра"

1.23.1. Спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія", освітня програма "Біотехнологія"

1.24. Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Хімічні технології переробки полімерів та композиційних матеріалів»

1.25. Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Хімічні технології та дизайн волокнистих систем"

1.26. Спеціальність 182 "Технології легкої промисловості", освітня програма "Експертиза текстильних матеріалів та виробів"

1.27. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості», освітня програма «Технології та дизайн трикотажу»

1.28. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів»

1.29. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості», освітня програма «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості»

1.30 Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма "Проектування взуття та галантерейних виробів".

1.31. Спеціальність 226 "Фармація", освітня програма "Технології фармацевтичних препаратів"

1.32. Спеціальність 081 «Право»

1.33. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінансово-кредитна діяльність суб'єктів господарювання» (1 рік 10 місяців скороченики)

1.34. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», освітня програма «Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі»

 

2. Профілі програм освітнього ступеня  «Магістр» 

2.1. Спеціальність 022 «Дизайн», освітня програма «Дизайн (за видами)»

2.2. Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Бізнес аналітика»

2.3.1. Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Бізнес-економіка»

2.3.2. Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка індустрії моди»

2.3.3. Спецальність 051 «Економіка», освітня програма «Міжнародний бізнес і комерція»

2.4. Спеціальність 075, освітня програма «Комунікаційний маркетинг»

2.5. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

2.6. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит в промисловості»

2.6.1. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Міжнародний облік і аудит-консалтинг»

2.6.2. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Управлінський облік та податковий едвайзинг»

2.7. Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління розвитком організації»

2.8. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Малий та середній бізнес»

2.9. Спеціальність 8.05010102 «Інформаційні технології проектування»

2.10. Спеціальність 8.05010202 «Системне програмування»

2.11. Спеціальність 8.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи»

2.12. Спеціальність 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

2.13. Спеціальність 8.05020202 «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

2.14. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітня програма «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»

2.15.1. Спеціальність 8.05070206 «Електропобутова техніка» (Сервісне обслуговування електропобутової техніки)

2.15.2. Спеціальність 8.05070206 «Електропобутова техніка» (Комп’ютерно інтегрована електропобутова техніка)

2.16. Спеціальність 171 Електроніка

2.17. Спеціальність 8.05100101 «Метрологія та вимірювальна техніка»

2.18. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»

2.19. Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Хімічні технології переробки полімерів та композиційних матеріалів»

2.20. Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Технологія та експертиза шкіри і хутра"

2.21. Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Хімічні технології та дизайн волокнистих систем"

2.22. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості», освітня програма «Технології та дизайн трикотажу»

2.23. Спеціальність 182 "Технології легкої промисловості", освітня програма "Експертиза текстильних матеріалів та виробів"

2.24. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів»

2.25. Спеціальність 182 Технології легкої промисловості, освітня програма "Проектування взуття та галантерейних виробів".

2.26. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості», освітня програма «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості»

2.27. Спеціальність 226 "Фармація", освітня програма "Технології фармацевтичних препаратів"

2.28. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Підприємництво та сервісна діяльність»

2.29. Спеціальність 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

2.30. Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління інноваційною діяльністю»

2.31. Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання»

2.32. Спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма «Бізнес-адміністрування»

 

3. Профілі програм освітнього ступеня «Спеціаліст»

3.1. Спеціальність 081 «Право»

все о строительстве, ремонте и обустройстве