КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

 

Факультет мехатроніки та компютерних технологій

 

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

шифр

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

 

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

БІТ

ІТП

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

БПМ

ПММ

133

Галузеве машинобудування

Машинобудування

БМБ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

БЕМ

ЕМС

Електротехніка та електротехнології

БЕЕ

ЕЕТ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

БА

КІТВТ

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія, стандартизація та сертифікація

БМСТ

171

Електроніка

Електронні пристрої та системи

БМЕ

ЕЕТ

Ступінь магістра

 

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

МгІТ

ІТП

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

МгМ

ПММ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електропобутова техніка

МгЕМ

ЕМС

Енергоменеджмент

МгЕ

ЕЕТ

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

МгАт

КІТВТ

Компютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

МгАк

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

МгМВТ

Якість, стандартизація та сертифікація

МгЯС

171

Електроніка

Електронні системи

МгМЕ

ЕЕТ

Ступінь доктора філософії

 

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

БДФБ

ПММ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ДФЕЕЕ

ЕМС

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ДФА

КІТВТ

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ДФМВТ

 

все о строительстве, ремонте и обустройстве