КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Наукові та мистецькі школи
ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ

РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРИКЛАДНИХ ОСНОВ ЕКОНОМІКИ

ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Науковий керівник – Грищенко Іван Михайлович

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України.

Напрями:

- дослідження соціально-економічних процесів функціонування та інноваційного розвитку системи вищої освіти;

- розробка ефективних економіко-організаційних механізмів та фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи;

- обґрунтування теоретичних та практичних засад підготовки фахівців з комерційно-посередницької діяльності, їх галузева інтерпретація неперервної освіти.

Результати:

- захищені 1 докторська та 4 кандидатські дисертації;

- опубліковано понад 100 наукових праць, в т.ч. 2 одноосібних та 5 у співавторстві монографій (в т.ч. 1 довідник), 1 навчальний підручник, 3 посібники.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА, ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Науковий керівник – Гончаров Юрій Вікторович, доктор економічних наук, професор,

академік АЕНУ, заслужений економіст України.

До сфери наукових інтересів входять:

- питання міжнародного менеджменту;

- підвищення конкурентоспроможності націо­нальної економіки, регіонів, галузей, підприємств та продукції;

- процеси інтеграції та глобалізації.

Напрями:

- управління інноваційно-інвестиційним роз­витком та конкурентоспроможністю промислових підприємств і національної економіки;

- підвищення експортного потенціалу;

- управління інтеграційними процесами.

Результати:

- захищені 1 докторська та 4 кандидатські дисертації;

- опубліковано 110 наукових праць, з них 8 монографій, 1 підручник та 2 навчальних посібника.

ОСНОВИ КОГНІТОЛОГІЇ

Науковий керівник – Рубан Владислав Якович, д.т.н., професор, академік АТНУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

- розробка методичного забезпечення когнітивних (пізнавальних) процесів на засадах системно-ситуаційного моделювання у просторі граничних ресурсів (знання та час), станів об’єктів розвитку (досконалість та небезпека) і часових ситуаційних станів (минулий, поточний та цільовий)

- створення когнітивних систем для знання орієнтованого суспільства

- розробка моделей когнітивного розвитку освітніх закладів

 Результати:

- захищено 8 кандидатських дисертацій;

- опубліковано 36 науково-методичних праць, з них 27 наукових фахових статей, 3 підручники, 3 навчальних посібники з грифом МОНУ, 3 наукові колективні монографії.

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО

МОДЕЛЮВАННЯ

Науковий керівник Рожок Володимир Давидович, доктор технічних наук, професор, академік УТА і МКА.

Напрями:

- розробка наукових основ побудови стратегій розвитку підприємств легкої промисловості;

- розробка сучасних інструментальних методів управління підприємством, технологічними процесами виготовлення конкуренто­спроможної продукції;

- розробка методик оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості;

- розробка концептуальних моделей формування логістичної системи на підприємствах легкої промисловості.

Результати:

- захищено 10 кандидатських дисертацій;

- опубліковано понад 200 наукових праць, з них 2 монографії, 5 навчальних посібників.

ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Науковий керівник – Чубукова Ольга Юріївна доктор економічних наук, професор, академік УАІ та АЕНУ.

Напрями:

- розробка методичного забезпечення кон­цептуального інформаційного моніторингу подолання невизначеностей граничних та ситуаційних станів розвитку державного сектору економіки та визначення критеріїв підвищення ефективності його функціону­вання;

- створення реально діючих інформаційних та координаційних інститутів для забезпе­чення оперативних та стратегічних контак­тів між державними органами управління та суб'єктами господарювання на основі прин­ципів системно-ситуаційного управління;

- розробка механізмів проблемно-діагностич­ного моделювання економічного розвитку підприємств легкої промисловості.

Результати:

- захищено 5 кандидатських дисертацій;

- опубліковано 61 наукову працю, з них З монографії, 3 підручники та 5 навчальних посібників.

все о строительстве, ремонте и обустройстве