КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

№ з/п

Шифр та назва наукового напрямку

Назва НДР, категорiя роботи, терміни виконання


Науковий керівник

Структурний підрозділ, де виконується НДР

1.

н/н 1.6.3

Композиційні, монокристалічні, волокнисті і плівкові матеріали різного функціонального призначення ( високотемпературного, з включенням нанодобавок тощо)

Розробка інноваційних текстильних матеріалів та виробів для комплексного захисту людини від неіонізуючого електромагнітного випромінювання та патогенної мікрофлори


Прикладна

2016-2017

проф., д-р техн. наук Березненко Сергій Миколайович

Навчально-наукова лабораторія синтетичних волокон, матеріалів і нових технологічних процесів

Встановлення прогнозованого терміну стійкості до ультрафіолетового опромінення геосинтетичних матеріалів при розробці нормативних документів


Прикладна

2015-2016

проф., д-р техн. наук

Слізков

Андрій Миколайович

АДВЛ «Текстиль-ТЕСТ»

Розробка покриттів для ран з пролонгованою лікувальною та антимікробною дією на нетканих основах з вітчизняної текстильної сировини
Прикладна

2015-2016

проф., д-р техн. наук

Супрун

Наталія Петрівна

Навчально-наукова лабораторія «Експертизи текстильних матеріалів та виробів»

2.

н/н 1.4.7.3

Матеріали для електрохімічної енергетики

Наукові основи створення високоенергоємних перезаряджуваних літій-повітряних батарей на основі екологічно орієнтованих технологій


Фундаментальна

2015-2017

проф., д-р хім. наук

Барсуков В’ячеслав Зіновійович

Навчально-наукова лабораторія «Новітні матеріали і процеси в електрохімічній енергетиці»

Наукові основи створення полімер-вуглецевих матеріалів з рекордними електроактивними та бар'єрними властивостями


Фундаментальна

2016-2018

канд. техн. наук

Хоменко Володимир Григорович

3.

н/н 2.1.3

Хімічна екологія

Фізико-хімічні основи комплексної переробки колаген містких відходів з використанням електроактивованих розчинів для отримання композиційних біоматеріалів з прогнозованими властивостями


Фундаментальна

2015-2017

проф., д-р техн. наук

Плаван

Вікторія Петрівна

Навчально-наукова лабораторія переробки відходів легкої та хімічної промисловості

4.

н/н 2.1.5

Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

Фізико-хімічні закономірності нанотехнологій створення текстильних матеріалів із комплексом бар'єрних властивостей для захисту у надзвичайних ситуаціях


Фундаментальна

2015-2017

доц., канд. техн. наук

Редько

Яна Володимирівна

Навчально-наукова лабораторія перспективних волокнистих матеріалів

Фізико-хімічні закономірності компатибілізації в нанонаповнених сумішах полімерів


Фундаментальна

2015-2017

проф., д-р техн. наук

Плаван

Вікторія Петрівна

Розроблення технології одержання полімерних композиційних матеріалів на основі ненасичених поліефірів з наповнювачами органічного походження


Прикладна

2015-2016

доц., д-р техн. наук

Савченко Богдан Михайлович

Навчально-наукова лабораторія перспективних полімерних матеріалів

Біодеградабельні пакувальні матеріали на основі  модифікованого термопластичного крохмалю

 

Прикладна

2016-2018

доц., д-р техн. наук

Савченко Богдан Михайлович

5.

н/н 3.2.1

Економіка галузей промисловості

Розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення процесу управління витратами і доходами в умовах імплементації стандартів обліку


Прикладна

2015-2016

проф., д-р екон. наук

Грищенко

Іван Михайлович

Науково-дослідний інститут економіки

6.

н/н 3.3.1

Розробка нових технологічних процесів, раціональне використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини

Розвиток фізико-хімічних основ технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів


Фундаментальна

2015-2017

проф., д-р техн. наук Данилкович Анатолій Григорович

Навчально-наукова лабораторія «Ресурсозбереження та раціонального природокористування»

7.

н/н 3.4.1

Охорона навколишнього середовища та створення систем захисту людини від шкідливих викидів на виробництві

Екологічні компенсаторні заходи щодо обмеження негативного впливу урбокомплексу на малі водні об'єкти


Прикладна

2015-2016

проф., д-р техн. наук

Панасюк

Ігор

Васильович

8.

н/н 3.5.1

Наукові основи  розробки внутрішньої форми, конструкцій взуття та профілактичних виробів з природних  матеріалів 

Розробка інтегрованого методу формування ергономічних та функціонально-експлуатаційних характеристик взуття, галантерейних виробів, спеціального (для військовослужбовців) та побутового призначення


Прикладна

2016-2017

проф., д-р техн. наук Гаркавенко Світлана Степанівна

Навчально-наукова лабораторія «Проектування та розробка взуття в Delcam Crispin»

9.

н/н 11

Енергоефективність та енергозбереження

Структурно-параметричний синтез комбінованих систем електроживлення енергоефективних будівель (пасивних будинків) на основі Smart-технологій


Фундаментальна

2015-2017

проф., д-р техн. наук

Каплун

Віктор Володимирович

Навчально-наукова лабораторія програмно-технічних засобів керування енергоспоживанням

10.

н/н 12

Фундаментальні технології активного довголіття

Моделювання наноструктурних екологічних систем деконтамінації фосфорорганічних токсичних речовин


Фундаментальна

2016-2018

доц.,  канд. хім. наук.

Бессарабов Володимир Іванович

Навчально-наукова лабораторія «Молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології»

все о строительстве, ремонте и обустройстве