КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Наукове товариство студентів та аспірантів
ЄРМОЛЕНКО Інна В’ячеславівна

к.т.н., голова Ради Наукового товариства студентів та аспірантів

Адреса: 01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, ауд. 1-252

Телефони для довідок: +38044-256-84-27

e-mail

https://www.facebook.com/groups/ntsa.knutd

Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету технологій та дизайну (НТСА КНУТД) є спадкоємцем славетних традицій наукових товариств вищої школи, які беруть свій початок за  часів заснування університету. Молодіжне товариство сприяє розвитку наукового мислення та навичок дослідницької роботи у студентів та аспірантів закладу та заохочує студентів до наукового життя.

Метою НТСА є підвищення рівня якості вищої освіти та  інтелектуального рівня студентів, магістрантів, наукових співробітників, аспірантів і здобувачів університету, розширення їхнього світогляду.

Важливим завданням роботи товариства є зв’язок та обмін досвідом з науковими товариствами інших ВНЗ. Реалізація цих завдань сприяє підвищенню рейтингу університету серед навчальних та наукових закладів України.

Зусиллями НТСА щорічно організовуються ряд заходів - конференцій, семінарів, круглих столів, ділових зустрічей. 

Scientific Start

Наукове товариство студентів та аспірантів започатковує проект «Scientific Start», який спрямований на підвищення ефективності роботи та обізнаності студента, аспіранта та молодого вченого.

Робота «Scientific Start» включає в себе проведення серії тренінгів з базових основ наукової діяльності, підготовки публікацій у фахові видання України та закордоном, особливостей виконання дисертаційних досліджень, оформлення дисертаційної роботи, академічної  доброчесності, роботи з академічної літературою, а  також створення презентацій.

 

Щоквартальний дайджест НТСА «Science-focus»

    

Керівництво наукового товариства студентів та аспірантів (НТСА)

ЄРМОЛЕНКО Інна В’ячеславівна

Голова Ради НТСА, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технологій трикотажного виробництва.

Наукові інтереси: розробка технології виготовлення основов’язаного трикотажу з чарунками гексагональної форми; текстильне машинобудування, текстильні технології, технічний текстиль, медичний текстиль, технології в'язання, текстиль з мікроелектронікою.

e-mail:   

https://www.facebook.com/erminna

СЕНИК Ілона Володимирівна 

Заступник голови Ради НТСА, науковий співробітник навчально-дослідної частини.

Наукові інтереси: розробка нових композиційних матеріалів з прогнозованими захисними властивостями від електромагнітного випромінювання.

e-mail: 

https://www.facebook.com/lionka.ilonka

ІВАСЕНКО Марія Валентинівна

Голова наукового комітету, кандидат технічних наук, доцент кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри, директор будинку моди КНУТД, директор Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів "Печерські каштани".

Наукові інтереси:  менеджмент і маркетинг індустрії моди; методологія прогнозування трендів в  індустрії моди ; розробка одягу та аксесуарів спеціального призначення.

e-mail:

https://www.facebook.com/pecherskiek

СОКОТУН Жанна Віталіївна

Голова інформаційно-організаційного комітету, аспірант кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки.

Наукові інтереси: оцінювання та прогнозування якості продукції; інтелектуальні інформаційно-вимірювальні системи; інтелектуальні методи обробки вимірювальної інформації.

e-mail:

https://www.facebook.com/janetta.vitalievna

ОВЧАРЕНКО Олена Володимирівна

Голова комітету зовнішніх зав'язків, аспірант кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, заступник голови первинної профспілкової організації студентів.

Наукові інтереси: кваліметричні методи оцінки якості ріжучого інструменту; дослідження ріжучого інструменту, його міцності, якості та ефективності.

e-mail:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011408429062

ГАЛАГАН Тамара Володимирівна

Голова факультету дизайну, старший диспетчер деканату факультету дизайну, аспірант кафедри Ергономіки та проектування одягу.

Наукові інтереси: проектування одягу для працівників газотранспортних компаній з поліпшеними показниками якості.

e-mail:

https://www.facebook.com/tamara.galagan

ВАСИЛЕНКО Вікторія Миколаївна

Голова факультету технологій, сервісу та моди, кандидат технічних наук, доцент кафедри матеріалознавства, товарознавства та експертизи текстильних матеріалів, редактор наукового фахового журналу «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки».

Наукові інтереси: розробка та дослідження нових видів багатофункціональних композиційних текстильних матеріалів з регульованими властивостями для виробів широкого вжитку; дослідження комфортності багатофункціональних композиційних текстильних матеріалів військового призначення, яка базується на порівнянні електромагнітних властивостей матеріалу та організму людини; проблеми забезпечення якості нових багатофункціональних композиційних текстильних матеріалів в умовах постійних змін вимог споживача.

e-mail:

https://www.facebook.com/victoria.m.vasilenko

КОЛЯДА Максим Костянтинович

Голова факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, аспірант кафедри прикладної екології, технологій полімерів та хімічних волокон.

Наукові інтереси: проблеми ефективної переробки і використання колагенмістких матеріалів; властивості і застосування похідних колагену, отриманого з побічних продуктів переробки риб; отримання і тестування колагенових компонентів з Wet White відходів шкіряної промисловості.

e-mail:

https://www.facebook.com/maksym.koliada

ДЗЮБА Олексій Олександрович

Голова факультету мехатроніки та комп'ютерних технологій, магістр за спеціальністю метрологія та вимірювальна техніка.

Наукові інтереси: дослідження метрологічних властивостей джерел альтернативної енергії.

e-mail:

https://www.facebook.com/alexey.dzyuba

АФТАНДІЛЯНЦ Вадим Євгенович

Голова факультету підприємництва та права, асистент кафедри підприємництва та бізнесу.

Наукові інтереси:  механізм розвитку ринку консалтингових послуг в Україні.

e-mail:

https://www.facebook.com/vadym.aftandilyants

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Структура НТСА 

все о строительстве, ремонте и обустройстве