КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ХІМІЇ
Про кафедру
БАРСУКОВ В'ячеслав Зіновійович

доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0301 - 1-0316; 1-0221; 1-0230

Телефони для довідок: 

Завідувач кафедрою: +38044-256-21-02
Викладацька: +38044-256-29-81
Завідувач лабораторією:   +38044-256-29-16
Лабораторія: +38044-256-21-67

e-mail:   ,

 

  

 

Більш детальна інформація за посиланням http://epec.knutd.edu.ua/

Історія

Кафедру хімії було створено у 1930 році під час організації Київського інституту шкіряно-взуттєвої промисловості (це перша назва нашого вузу). Очолював кафедру (1930-1935 рр. та 1941-1944 рр.) відомий своїми працями у галузі хімії та технології шкіри професор Котов М.П. В числі перших викладачів кафедри були: з 1930 р. ─ доц. Фокіна Н.С., доц. Фокін А.С., з 1933 по 1934 р. ─ доц. Поспехов Д.А., ас. Мостова, з 1937 р. ─ Буланже І.Н., з 1938 р. ─ Ледньова А.М. З 1930 р. кафедра знаходилась на вул. Велика Житомирська, 32. Викладались такі дисципліни: загальна, неорганічна, органічна, фізична, колоїдна хімії, хімія та технологія шкіри. Склад студентів в цей період комплектувався за рахунок дітей робітників шкіряних заводів (Київського, Бердичевського, Одеського, Васильківського та ін.).

В період з 1935 по 1937 рік кафедру очолювала доцент Фокіна Н.С., а з 1937 по 1941рік — доцент Фокін А.С. В 1937 р. інститут отримав приміщення на вул. Кловській, 16 (тепер ─ вул. Немировича-Данченка, 2). Кафедра хімії мала 2 лабораторії: загальної і аналітичної хімії,  та органічної, фізичної, колоїдної хімії.

На початку Великої Вітчизняної війни студенти та викладачі приймали участь у будівництві Київського укріпрайону. В серпні 1941 року інституту було виділено 3 вагони, що дозволило частково евакуювати майно і частину колективу у Харків.

У Харкові інституту дали призначення у м. Сизрань, а по прибутті туди — на ст. Хромпік (м. Першоуральськ Свердловської області). В Хромпіку в 1942р. було здійснено прийом студентів на І курс, розпочато заняття по загальній хімії, а з 1943 р. - заняття по якісному та кількісному аналізу. В воєнні роки члени кафедри вели дослідну роботу безпосередньо на заводі «Хромпік» по розробці нового дешевого дубителя Крім учбової та науково-дослідної роботи студенти та викладачі інституту приймали участь у таких заходах: збір врожаю в Омській області; розвантаження ешелонів з вугіллям для заводу; робота на торфо- та лісозаготівлях; робота на Хромпіковому заводі; робота у шпиталі.

У березні ─ серпні 1944 року інститут повертається до Києва. Приміщення інституту було зруйновано. Співробітники кафедри очолили студентські бригади не тільки по відбудові інституту, а також і міста (вулиці Хрещатик). 1-го жовтня 1944р. в інституті почалися заняття. В 1944 р. на завідування кафедрою загальної та аналітичної хімії було запрошено професора Кульберга Л.М. Працювали викладачі доц. Альтерзон Г.С., Ледньова А.М., Буланже І.Н., лаборант Снітківська К.Т. Основним науковим напрямком роботи кафедри стала розробка нових методів аналізу. Виконано ряд робіт по напівмікрометодам та експрес-методам аналізу, які набули широке використання у заводських лабораторіях, а також по крапельному аналізу (Кульберг Л.М., Альтерзон Г.С.). Кафедра одна з перших в Україні перевела практикум з аналітичної хімії на напівмікрометод.

З 1948 по 1961 рік кафедру очолював проф. Турченко Я.І. Склад кафедри: доценти Альтерзон Г.С., Буланже І.Н., Фокіна Н.С., Уризко В.І., асистенти Ледньова А.М., Мельник Г.А., Артюх А.Я., Жельвіс Є.Ф., Моісеєнко А.Н., лаборант Жила Г.Ф.

В 1960 році умови роботи покращилися, бо кафедру було переведено в нове приміщення на вул. Рейтарській, 37. Кафедрі було надано два великих та один малий лабораторні зали, три кімнати. З вересня 1961року по вересень 1971 року кафедрою керував доктор хімічних наук, професор Федосєєв П.М.

Склад кафедри: доценти Альтерзон Г.С., Буланже І.Н., Фокіна Н.С., Уризко В.І., Ледньова А.М., Духота В.А., Марчевська Ю.М., ст. викладачі Мельник Г.А., Шелкопляс Т.К., Чеусова В.П., асистенти Островська Т.С., Шепелева Л.І., Нікольська Ю.В.

Основні напрямки наукової роботи у цей період такі: розробка методів якісного та кількісного аналізу з використанням реактивів на папері та інших носіях; розвиток кількісного елементоорганічного аналізу.

В період з вересня 1971 року по березень 1975 року кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки, проф. Юрженко О.І. Колектив викладачів кафедри працював над перспективним напрямком, пов'язаним з профілем інституту — «Отримання і дослідження властивостей поліуретанових латексів» (група доц. Голубєва А.В.). Створено поліуретанові латекси спеціального призначення, захищено 3 кандидатські дисертації, опубліковано більш 30 наукових праць, отримано 10 авторських свідоцтв. Проводились дослідження в галузі удосконалення методів елементорганічного аналізу (група доц. Осадчого В.Д.).

З березня 1975 р. по 1988 р. кафедру загальної та аналітичної хімії очолював д. х.н., професор Матковський К.І. Викладацький склад кафедри був такий: доценти: Духота В.А., Осадчий В.Д., Марчевська Ю.М., Шепелева Л.І., Голубєв А.В., Холодковська А.Б., Купрій В.З., Крюков В.В., Кабиш Г.М., Даліпагіч Г.В., ст. викладачі Шелкопляс Т.К.,Чеусова В.П., Аністратенко Г.А., Чеховська Л.М.; асистенти Островська Т.С., Нікольська Ю.В. 70% викладачів мали наукові ступені та звання.

Основні напрямки наукової роботи у цей період такі: дослідження в галузі удосконалення нових методів синтезу та хімічного аналізу мономерів та полімерів; дослідження по проблемах вищої школи. За першим напрямком  група доц. Голубєва А.В. працювала по створенню поліуретанових водних дисперсій, які могли бути використані у якості зв'язуючих для шкіри, у текстильній промисловості для просочування тканих та нетканих матеріалів з метою надання їм механічної та хімічної стійкості. За другим напрямком роботи кафедра приймала активну участь в роботі науково-методичної комісії Мінвузу УРСР з хімії (головуючий ─ проф. Матковський К.І., заступник голови комісії ─ доц. Голубєв А.В., член комісії з аналітичної хімії ─ доц. Духота В.А., член комісії з фізичної хімії ─ доц. Кабиш Г.М.).

На кафедрі проводилося навчання за такими дисциплінами: загальна та неорганічна хімія; неорганічна хімія; хімія; аналітична хімія, кількісний аналіз; аналітична хімія, фізико-хімічні методи аналізу; хімія для підг. відділення; фізична хімія; колоїдна хімія

В 1985 році кафедру загальної та аналітичної хімії було перейменовано в кафедру хімії і з цього часу на кафедрі почала викладатись дисципліна «Органічна хімія». До колективу викладачів кафедри приєдналися проф. Глубіш П.А., доценти Строкань А.П., Богданов Г.Г., Григоренко А.О., Твердохліб В.С., Лободіна А.П., ст.викл. Куришко Г.Г.

До наукових напрямків роботи додалися такі: ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості (проф. Глубіш П.А., доц. Голубєв А.В., доц. Богданов Г.Г.); науково-методичні проблеми навчально-виховної роботи студентів.

В період з 1987 по 1988 рік кафедру очолював доктор хімічних наук, професор Поляков В.М. Кафедра працювала над отриманням та дослідженням властивостей комплексних сполук для використання їх у якості бактерицидних та фунгіцидних препаратів з послідуючим використанням їх для модифікації целюлозної матриці та тканини (медичні технології) (доц. Крюков В.В.).

З 1988 по 1998 рік кафедру хімії очолює кандидат хімічних наук, професор Голубєв А.В. Кафедра хімії здійснює підготовку фахівців по 14 дисциплінам з 13 спеціальностей. 88% викладачів кафедри мають вчені ступені та звання.

На кафедрі у різні роки цього періоду працювали викладачі: проф. Глубіш П.А., доценти: Строкань А.П., Духота В.А., Осадчий В.Д., Купрій В.З., Григоренко А.О., Кабиш Г.М., Даліпагіч Г.В., Данилко Г.В., Лободіна А.П., Крюков В.В., Твердохліб В.С., Богданов Г.Г., Пальчевська Т.А., Дашковська О.В., ст. викл. Островська Т.С., Чеховська Л.М,  Куришко Г.Г., асистенти Нікольська Ю.В., Андреєва Л.Г., Маклакова А.В. Учбово-допоміжний персонал: завідувачі лабораторіями: Смолянська О.Я., Карвацька А.В., Дегтяр Б.Н., ст. лаборанти: Байдуліна Г.О., Пошукайло В.М., Ананьєва Л.А., Медведєва С.Ю., Назарова С.О., Катаєва Т.Т., Велика Є.П., Борисенко Ю.В., склодув Тютюнников А.А. та інші.

Кафедра продовжувала наукову роботу за напрямками: ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості (проф. Глубіш П.А., доц. Голубєв А.В., доц. Богданов Г.Г., доц. Крюков В.В.); науково-методичні проблеми навчально-виховної роботи студентів. Кафедра приймала участь у виконанні держбюджетних та господарських договірних робіт. Впроваджено у виробництво 9 патентів. Щорічно біля 20 студентів займалися науковою роботою.

Новітня історія

З 1998 року кафедру хімії очолює доктор хімічних наук, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем, Української екологічної академії, член Міжнародної асоціації водневої енергети­ки, професор Барсуков В.З.

В серпні 2000 р. на базі загальноосвітньої кафедри хімії була ліцензована спеціальність «Технічна електрохімія». В 2011 р. відкрито спеціалізацію «Електрохімічна енергетика та екобезпека». На даний момент кафедра, з одного боку, випускає бакалаврів, магістрів та спеціалістів згаданої спеціальності із спеціалізацією в галузі електрохімічної енергетики, з іншого ─ здійснює фундаментальну підготовку з  хімічних дисциплін всіх студентів хімічного факультету, а також підготовку з хімії студентів факультету ІМ. В зв'язку з цим кафедра отримує назву «Кафедра електрохімічної енергетики та хімії». З січня 2017 року на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», згідно з освітньою програмою «Технічна електрохімія і електрохімічна енергетика».

.

Науково-педагогічні працівники

№ п/п

Фото

Прізвище, ім'я та по батькові викладача

Науковий ступінь, вчене звання

Базова освіта (спеціальність за дипломом)

Дисципліни, які викладає, спеціальність

1

БАРСУКОВ
В'ячеслав Зіновійович

д.х.н.

проф.

Вища.

У 1971 році Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів».

Електрохімія;

Альтернативні електрохімічні системи;

Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму;

Хімічні технології.

Теорія процесів та явищ; 

Практика (3, 5 курси).

Керує науковою роботою кафедри.

2

ТВЕРДОХЛІБ
Віктор Степанович

к.т.н.

доц.

Вища.

У 1964 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні прилади».

Веде науково-дослідну роботу по фундаментальним та прикладним електрохімічним дослідженням в галузі хімічних джерел струму.

3

КРЮКОВА
Олена Анатоліївна

к.т.н.

доц.

заступник декана з виховної роботи

Вища.

У 1995 році Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія обробки шкіри та хутра».

Фізична та колоїдна хімія;

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.

4

БОРИСЕНКО
Юлія Володимирівна

к.т.н.

доц.

Вища.

У 1990 році Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія-аналітична хімія».

Загальна та неорганічна хімія;

Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму;

Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії;

Електрохімія;

Практика (1 курс).

5

ТКАЧЕНКО
Олександр Валерійович

к.х.н.

доц.

Вища.

У 1975 році Дніпропетровський Хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Технологія електрохімічних виробництв».

Проектування та устаткування хімічних та електрохімічних виробництв.

6

МАКЄЄВА
Ірина Сергіївна

к.х.н.

доц.

Вища.

У 1996 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технічна електрохімія».

Електрохімія;

Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії;

Технології електрохімічних виробництв;

Фізична та колоїдна хімія;

Електрохімічний захист навколишнього середовища.

Практика (2 курс).

7

КИСЛОВА
Ольга Володимирівна

к.б.н.

доц.

Вища.

У 1990 році Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія-хімія природних сполук».

Хімія;

Загальна та неорганічна хімія;

Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії;

Сучасні засоби аналізу та контролю електрохімічних систем;

Хімія та матеріалознавство,

Практика (2 курс).

8

 

ХОМЕНКО
Володимир Григорович

к.т.н.,

докторант,

старший науковий співро-бітник

Вища.

У 1996 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технічна електрохімія».

Веде науково-дослідну роботу по фундаментальним та прикладним електрохімічним дослідженням в галузі хімічних джерел струму.

9

КАТАШИНСЬКИЙ
Анатолій Семенович

Старший

науковий

співробітник

Вища.

У 1956 році закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. Горького.

Веде науково-дослідну роботу по створенню математичних моделей електрохімічних і хімічних систем та процесів.

10

МЕДВЕДЄВА
Світлана Юріївна

Завідувач лабораторіями

Вища.

У 1987 році Київський державний інститут легкої промисло-вості за спеціаль-ністю «Технологія обробки шкіри та хутра».

Займається матеріально-технічним забезпеченням хімічних лабораторій кафедри.

11

АНДРЕЙЦЕВА
Марина В'ячеславівна

асистент

Вища. Магістр.

У 1986 році Іванівський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія органічних барвників і проміжних продуктів».

У 2017 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Технічна електрохімія і електрохімічна енергетика».

Асистує за дисциплінами:

Фізична і колоїдна хімія;

Електрохімія;

Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму;

Хімія;

Альтернативні електрохімічні системи.

 

12

БУТЕНКО
Оксана Олександрівна

аспірант

Вища. Магістр.

У 2002 році Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія та обладнання опоряджувального виробництва».

У 2017 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Технічна електрохімія і електрохімічна енергетика»

Веде науково-дослідну роботу в галузі розробки покриттів для захисту від електромагнітного випромінювання.

13

ЧЕРНИШ
Оксана Василівна

науковий співробітник

Вища. Магістр.

У 2006 році КНУТД за спеціальністю «Технічна електрохімія».

В 2017 році захистила кандидатську дисертацію по розробці активних матеріалів хімічних джерел струму.

Веде науково-дослідну роботу по фундаментальним та прикладним електрохімічним дослідженням в галузі хімічних джерел струму.

14

БАЙДУЛІНА
Галина Османівна

старший лаборант

Вища.

У 1961 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості.

Забезпечує проведення лабораторних робіт за дисциплінами:

Загальна та неорганічна хімія;

Хімія;

Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму;

Сучасні засоби аналізу та контролю електрохімічних систем.

15

КОСТЮКОВСЬКА
Катерина Петрівна

майстер виробничого навчання

Вища.

У 1980 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за спец. «Технологія хімічних волокон».

Забезпечує проведення лабораторних робіт за дисциплінами:

Загальна та неорганічна хімія;

Хімія;

Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму;

Сучасні засоби аналізу та контролю електрохімічних систем.

16

ПЕДЧЕНКО
Олександр Михайлович

учбовий майстер

Вища.

Закінчив у 1981 році Харківський художньо-промисловий інститут.

Виготовляє прилади та посуд для потреб навчального процесу та наукових досліджень.

17

МАЄВСЬКИЙ
Василь Валентинович

майстер виробничого навчання

Вища.

У 1975 році закінчив  Київський інститут інженерів цивільної авіації.

Виготовляє прилади для потреб навчального процесу та наукових досліджень.

18

ІВАНЕЦЬ
Лілія Іванівна

лаборант

Вища.

У 1960 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості.

Забезпечує проведення лабораторних робіт за дисциплінами:

Фізична та колоїдна хімія.

Електрохімія;

Альтернативні електрохімічні системи.

Навчальні і лабораторні приміщення

Матеріально-технічна база кафедри дозволяє проводити навчання студентів з урахуванням кращих вітчизняних та зарубіжних стандартів освіти. На кафедрі функціонують спеціалізовані науково-дослідні лабораторії, до роботи в яких залучаються найкращі студенти. Лаборато­рії, обладнані найсучаснішим устаткуванням, призначені: для розробки нових хімічних джерел струму - ХДС (з унікальним комп’ютеризованим боксом для збирання ХДС в інертній атмосфері), їх випробувань (з комп’ютеризованими багатоканальними стендами), для  проведення структурних методів досліджень нових матеріалів для ХДС (з електронним мікроскопом, атомно-абсорбційним та рентгенофлуоресцентним спектрофотометрами). Всебічній підготовці студентів сприяє можливість проходження виробничої практики на провідних підприємствах України.

1-0141А, 1-0141Б Науково-дослідна лабораторія мікроскопії

1-0219 Науково-дослідна лабораторія з переробки відходів

1-0221 Лабораторія фізичної та колоїдної хімії (навчальна)

1-0230, 1-0232 Лабораторія електрохімії (навчальна)

1-0223 Майстерня

1-0225 Склодувна-майстерня

1-0301 Лекційна

1-0302 Навчальний кабінет для дипломного проектування

1-0303, 1-0305 Лабораторія загальної хімії (навчальна)

1-0306, 1-0308 Лабораторія загальної та неорганічної хімії (навчальна)

1-0304 Екологічна науково-дослідна лабораторія

1-0304А Науково-дослідна лабораторія атомної адсорбції та рентгенофлуоресцентного аналізу

1-0310 Науково-дослідна лабораторія ХДС

1-0312 Кабінет зав. каф. професора Барсукова В.З.

1-0314А Викладацька

1-0316 Науково-дослідна лабораторія з електрохімії

 

Обладнання:

 • SOLAAR S4 - двопроменевий автоматичний атомно-адсорбційний спектрометр (виробництва ThermoElectron Co., США)
 • Аргонний рукавичний бокс UNILAB (виробництва MBraun Inc., США)
 • Дві автоматичні 32-канальні системи для тестування батарей (виробники – Латвія та Україна)
 • Автоматична 32-канальна батарейна система ARBIN (виробництва Arbin Instruments Co., Texas, USA)
 • Автоматичний багатоканальний потенціостат/гальваностат VMP3 з електрохімічною імпедансною спектроскопією (виробництва Princeton Applied Research, Велика Британія) та дисковим електродом, що обертається (виробництва Санкт-Петербург, Росія)
 • Різноманітне технологічне обладнання для виробництва монетних батарей (типорозміри 2016, 2325)
 • Загальнолабораторне обладнання для синтезу композитних матеріалів (два хімічних реактора для синтезу та очищення різноманітних матеріалів виробництва Simax Co., Чеська республіка; 2 пічки з контрольованою температурою та газовим середовищем, високооборотній міксер з віскозиметричним контролем та ін.)
 • Настільний рентгенофлуоресцентний енергодисперсійний аналізатор (X-Supreme8000).
Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:

 1. Н/н №1.7.5.-13 Матеріали для електрохімічної енергетики;
 2. З початком військових дій на сході України (2014 р.) на кафедрі започатковано новий напрям: «Матеріали і покриття для захисту від електромагнітного випромінювання»
 3. Н/н №3.3.1.-13 Розробка нових технологічних процесів раціонального використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини.

Наукова школа: Фундаментальні та прикладні електрохімічні дослідження та розробки в галузі електропровідних полімерів, нових композитів на основі графіту та вуглецевих матеріалів, недорогоцінних металів – каталізаторів для літієвих, літій-іонних, метал-повітряних батарей, паливних елементів, суперконденсаторів; доступних та ефективних матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання.

Керівник: професор, доктор хімічних наук Барсуков В.З., завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії

Професор В'ячеслав Зіновійович Барсуков отримав диплом інженера в галузі хімічної технології в 1971 р., захистив кандидатську дисертацію по спеціальності «Електрохімія» в 1974 р., докторську дисертацію по спеціальності «Електрохімія» в 1985р. (Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут), отримав наукове звання професора по спеціальності «Електрохімія»  в 1992 р. (Інститут загальної та неорганічної хімії Національної академії наук України). Працює в галузі фундаментальної та технічної електрохімії з 1971 р.

Проф. Барсуков В.З. підготував 8 кандидатів наук. Входить до редакційних колегій 3 наукових журналів, в тому числі 2 міжнародних, є членом 2 Міжнародних товариств (ISE, ECS), а також членом спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій, входить до складу Організаційних комітетів багатьох міжнародних конференцій.

Проф. Барсуков В.З. був залучений (головним чином – в якості керівника команди) до виконання більш ніж 20 національних та міжнародних проектів, в тому числі 12 проектів програм ІНТАС, НАТО (Наука в ім'я миру), CRDF, Міністерства енергетики США, 6-ї та 7-ої Рамкових програм ЄС.

Відповідальний виконавець більшості проектів - кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Хоменко Володимир Григорович.

 

Міжнародна команда виконавців гранту Євросоюзу "Energy Caps" по створенню ефективних джерел струму для електромобіля.
Команда складається з представників Бельгії (SOLVAY), Польщі (Познанска політехніка), Франції (RECUPIL)
та України (КНУТД і мале підприємство ЮНАСКО - НАН України)

 

Кафедра електрохімічної енергетики та хімії добре оснащена всім необхідним обладнанням для наукових досліджень нових матеріалів для батарей, паливних елементів, суперконденсаторів, різноманітних електрохімічних реакторів та комірок. Дослідницька група має можливості для розробки концепції побудови елементів батарей, їх конструкції, технології, для пошуку «вузьких місць», аналізу несправностей, в тому числі за допомогою внутрішнього та зовнішнього електродів порівняння. Дослідники мають комплекс аналітичних та фізико-хімічних методик для аналізу та виготовлення електродних матеріалів для різних джерел струму.

Науковою школою проф. Барсукова В.З. опубліковано біля 450 наукових праць, в тому числі 3 монографії, 31 патент, більш 200 статей в реферованих журналах, зроблено більш ніж 160 доповідей на Міжнародних конференціях.

Проф. Барсуков В.З.отримав Перший приз на Міжнародному патентно-інноваційному конкурсі в Німеччині (1994 рік).

 

Основні публікації:

Книги:

 • New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems// I. Barsukov, Ch. Johnson, J. Doninger, V. Barsukov (Eds.). NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, Springer, Dordrecht, The Netherlands — 2006.  — 524 pages
 • Development of Novel Solid Materials for High Power Li Polymer Batteries / L.Zubizarreta,  M.Gil-Agustí, M.Garcia, A.Quijano, A.F.Léonard, N.Job, R.Renzoni, A.Léonard, M.Cifrain, F.Pilcher, V.Khomenko, V.Z.Barsukov, [et al.]   // Chapter 2 in the book: Electric Vehicle Batteries: Moving from Research towards Innovation, Reports of the PPP European Green Vehicles Initiative, E.Briec, B.Müller (Eds.), Springer International Publishing, Switzerland,  — 2015. — pp. 19-32.  http://www.springer.com/us/book/9783319127057.
 • Перспективні полімерні матеріали та технології: монографія / В.П. Плаван, В.З. Барсуков, Н.М. Резанова, О.П. Баула; за заг. ред. В.П. Плаван. – К.: КНУТД, 2015. – 452 с.
 • Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, О. А. Букет, В. Г. Хоменко; за заг. ред. В. З. Барсукова. – К.: КНУТД, 2016. –  284 с.
 • Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry/ Ed’s: V.Z. Barsukov, Yu.V. Borysenko, O.V. Linyucheva, I.V. Senyk, V.G. Khomenko; Kyiv, KNUTD, 2017 - 270 pages; ISBN 978-966-7972-79-0; http://www.ise-online.org/books.php

 

Статті, опубліковані  в наукових виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus

 • V. Barsukov, J. Doninger. On the Theoretical Prerequisites for Application of  Novel Materials in Promising Energy Systems. In the book "New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems". Springer, Dordrecht, The Netherlands, —  2006.  — pp. 297 – 308.
 • V. Barsukov, V. Khomenko and A. Katashinskii. New concept for the metal-air batteries using composites: conducting polymers/expanded graphite as gas-diffusion cathodes. In the book "New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems". Springer, Dordrecht, The Netherlands, —  2006.  — pp.  89 – 104.
 • V. Barsukov, V. Khomenko, A. Katashinskii, Electroconductive polymers and exfoliated graphite composite as catalysts for oxygen reduction, In the book "Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials", Springer  —  2007. —  pp. 833-837.
 • V.Z. Barsukov, A.S. Katashinskii, V.G. Khomenko, K.V. Likhnitskii, The electronic structure of polyaniline and influence of dopants on its structure and properties, Scientific Proceeding of Riga Technical University "Material Science and Applied Chemistry", —  2007. —  v.1, — №14, — pp. 92-100.
 • V. Khomenko, V. Barsukov, J. Doninger, I. Barsukov, Lithium-ion batteries based on carbon-silicon-graphite composite anodes, J. Power Sources, —  2007. —  v. 165, — №2, —  pp. 598-608.
 • V. Khomenko, V. Barsukov, Characterization of silicon- and carbon-based composite anodes for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, —  2007. —  v.52, — № 8 —  pp.  2829-2840.
 • V.Z. Barsukov, E.A. Illin, K.V. Lykhnytsky et al. Graphites from the Zavalie Deposit as Active Materials for Lithium-Ion Batteries, J. "Elektrokhimiya", —  2008 —  v.44 — No.5 —  pp. 624-631.
 • A. Balducci, S.S. Jeong, G.T. Kim, S. Passerini, M. Winter, M. Schmuck, G.B. Appetecchi, R. Marcilla, D. Mecerreyes, V. Barsukov, V. Khomenko, I. Cantero, I. De Meatza, M. Holzapfel, N. Tran. Development of safe, green and high performance ionic liquids-based batteries (ILLIBATT project)// J. Power Sources. – 2011. – Vol. 196, No 22 – P. 9719-9730.
 • V. Khomenko, K.  Lykhnytskyi, V.  Barsukov, V.  Chaban. Composite Catalysts towards Oxygen Reduction in Aqueous Solutions // Key Engineering Materials —  2013. —  v. 559, — pp. 57-62.
 • C. Arbizzani, F. De Giorgio, L. Porcarelli, M. Mastragostino, V. Khomenko, V. Barsukov, D. Bresser, S. Passerini. Use of non-conventional electrolyte salt and additives in high-voltage graphite/LiNi0.4Mn1.6O4 batteries // Journal of Power Sources, —  2013. —  v.  238, — pp.17-20.
 • V.G. Khomenko,K.V. Lykhnytskyi, V.Z. Barsukov. Oxygen reduction at the surface of polymer/carbon and polymer/carbon/spinel catalysts in aqueous solutions // Journal of the Inter-national Society of Electrochemistry “Electrochimica Acta”, —  2013. —  v. 104, — pp. 391-399.
 • V. Khomenko, V.  Barsukov, I.  Senyk. Electrochemical Properties of Advanced Anodes for Lithium-ion Batteries Based on Carboxymethylcellulose as binder // Key Engineering Materials, —  2013. —  v. 559, —  pp. 49-55.
 • P.A. Glubish. Structural-Mechanical properties of collagen destruction products // Polymer Science, Series D. Glues and Sealing Materials, —  2013. —  v. 6, — № 3, — р. 260-264.
 • Modeling of porous graphite electrodes of hybride electrochemical capacitors and lithium-ion batteries/ V. Barsukov,  F. Langouche, V. Khomenko, I. Makyeyeva, O. Chernysh, F. Gauthy,   J. Solid State Electrochemistry  ̶  2015. – v. 19, ̶  No. 9  ̶  pp. 2723-2732 http://link.springer.com/article/10.1007/s10008-015-2835-6?wt_mc=alerts.TOCjournals
 • A. S. Katashynski , V. Z. Barsukov , V. G. Khomenko, Reduction of molecular oxygen on the surface of transition metal complex oxide // Mat.-wiss. u. Werkstofftech. – 2016 – Vol. 47 – P. 112-119.
 • Composite materials for protection against electromagnetic microwave radiation [Ел. ресурс] / I. V. Senyk, V. Z. Barsukov, B. M. Savchenko, K. L. Shevchenko, V. P. Plavan, Yu. V. Shpak and O. A. Kruykova //  Materials Science and Engineering (IOP Conf. Series). – 2016. – V. 111. – ID 012026. doi:10.1088/1757-899X/111/1/012026 – 6 pages.
 • Green Alternative binders for high-voltage electrochemical capacitors [Ел. ресурс] / V. Khomenko, V. Barsukov, O. Chernysh, I.Makyeyeva, S. Isikli and F. Gauthy// Materials Science and Engineering (IOP Conf. Series). – 2016. – V. 111. – ID 012025. doi:10.1088/1757-899X/111/1/012025 – 7 pages.
 • I. Mintsouli, J. Georgieva, O. Papaderakis, V. Khomenko. Methanol oxidation at platinized copper particles prepared by galvanic replacement// J. Electrochem. Sci. Eng. - 2016. - №6.-V.1. -P.17-28 
 • C/C composite anodes for long-life lithium-ion batteries/ L. Zubizarreta, M.Gil-Agustí, V.,Khomenko, V.,Barsukov // J. Solid State Electrochemistry ̶ 2017. – v. 21 – No 9 - doi: 10.1007/s10008-017-3702-4.
 • Composite Carbon-Polymer Materials for Electromagnetic Radiation Shielding / V. Barsukov, I. Senyk, O. Kryukova, O. Butenko // Materials Today: Proceedings, Elsevier – 2017 (in print)

 

Cтатті, опубліковані в українських наукових журналах

 • Барсуков В.З., Хоменко В.Г., Сенник И.В., Черныш О.В. Литиевые батареи для применения на транспорте. Современные проблемы и перспективы // Вопросы химии и химической технологии, – 2013. –№4. – С. 127-131.  
 • Кислова О.В. Переваги використання електродів Кларк-типу для визначення концентрації нітроген(ІІ) оксиду на вміст його стабільних метаболітів – нітрит- та нітрат- аніонів в біологічних зразках // Вісник КНУТД. – 2013. –№5. – С.106-111.
 • Власенко В. В., Борисенко Ю. В. Дослідження атмосферостійких сталей в умовах, що моделюють атмосферні // Вісник КНУТД. – 2013. –№4. – С. 53-56.
 • Каташинський А.С., Лихницький К.В., Плаван В.П., Барсуков В.З.. Вплив багатоатомних допантів на фізико-хімічні властивості поліаніліну. // Вісник КНУТД,  – 2013. –№ 3. – С. 74 -81.
 • Каташинський А.С., Лихницький К. В., Хоменко В.Г., Барсуков В.З. Квантово-хімічне моделювання адсорбції молекулярного кисню та його сполук на поверхні кристалічного оксиду кобальта // Вісник КНУТД. – 2014. –№ 3. – С. 125-135.
 • Лихницький К. В., Хоменко В. Г., Макєєва І. С., Бутенко О. О., Яцюк Л. А. Утилізація газів та обробка стічних вод при очищенні графіту // Вісник КНУТД, - 2014. - №2 (76). – С. 24-28.
 • Каташинський А.С., Барсуков В.З., Сеник І.В. Відновлення молекулярного кисню на поверхні шпінелі CoNi2O4  // Вісник КНУТД. – 2015. –№1. – С. 130-138.
 • Коляда М.К.,  Плаван В.П., Барсуков В.З..  Властивості колагенового гідролізату, отриманого із безхромових шкіряних відходів // Вісник КНУТД. – 2014. – № 2 (76). – С. 11-16.
 • Борисенко Ю.В. Визначення амінокислотного складу колагену шкіряних відходів після процесу де хромування // Вісник КНУТД, – 2014. –№5. – С. 245-249.
 • Кислова О.В.Тенденції розвитку електрохімічних сенсорів різного типу. - Вісник КНУТД №6. - 2014. – С. 135-142.
 • В.І. Мандзюк, В.Г. Хоменко, В.М. Сачко, І.Ф. Миронюк, В.З. Барсуков. Літієві джерела струму на основі пористого вуглецевого матеріалу// Фізика і хімія твердого тіла – 2015. – Т. 16. – №1. – С. 217-220.
 • Борисенко Ю.В., Барсуков В.З. Кафедра електрохімічної енергетики та хімії КНУТД: історія та сьогодення. - Вісник КНУТД, серія «Економічні науки». - 2015, №3(87) - с.110-118.
 • Барсуков В.З., Сеник І. В., Савченко Б. М., Шпак Ю. В., Драган Д. Р. Гнучкі електропровідні плівки для фотоелектричних і фотоелектро-хімічних пристроїв // Вісник Національного технічного університету “ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Х.:– 2015. – Т. 22 (1131) – С. 6-9.
 • Коробко Д.І., Хоменко В.Г., Барсуков В.З., Макєєва І.С. Вплив домішок та методологія їх визначення в графіті як в активному матеріалі літій-іонних джерел струму // Вісник КНУТД, – 2015. – № 3. – С. 220-226.
 • Паньок О.В., Косилов В.В., Барсуков В.З. Фізико-хімічні та електрохімічні характеристики Li4Ti5O12 отриманого цитратним методом // Вісник КНУТД, – 2015. –№ 3. – С. 89 -100.
 • Сеник І. В., Барсуков В. З., Шпак Ю. В., Крюкова О. А. Розробка полімер-вуглецевих композитів для блокування нвч випромінюваня // В кн.: Перспективні полімерні матеріали та технології: монографія / В.П. Плаван, В.З. Барсуков, Н.М. Резанова, О.П. Баула; за заг. ред. В.П. Плаван. – К.: КНУТД, 2015. – с. 73-78.
 • Черниш О.В., Хоменко В.Г., Макєєва І. С., Барсуков В.З. Водорозчинні полімерні композиції для хімічних джерел струму // В кн.: Перспективні полімерні матеріали та технології: монографія / В.П. Плаван, В.З. Барсуков, Н.М. Резанова, О.П. Баула; за заг. ред. В.П. Плаван. – К.: КНУТД, 2015. – с. 101-106.
 • Бочкарьова Т.О., Борисенко Ю.В. Дослідження корозійних властивостей сталі 12Х18Н10Т // Вісник КНУТД, – 2015. –№ 4. – С. 152-157.
 • Бугаєвська С.В., Борисенко Ю.В. Дослідження корозійних та електрохімічних властивостей вуглецевої сталі Ст.3 // Вісник КНУТД, – 2015. –№ 6. – С. 155-160.
 • Хоменко В. Г., Барсуков В. З., Макєєва І. С., Черниш О. В. Вплив графітових матеріалів на електричні характеристики літій – іонних конденсаторів // В кн.: Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, О. А. Букет, В. Г. Хоменко; за заг. ред. Барсукова В. З. –К.: КНУТД, 2016. – с. 22 – 26.
 • Сеник І. В., Барсуков В. З., Крюкова О. А.  Спеціальні покриття для захисту персоналу та спорядження від електромагнітного випромінювання // «Легка промисловість», 2016, випуск 1. – c. 18-24.
 • І. В. Сеник, В. З. Барсуков, І. В. Короташ, О. А. Крюкова. Вплив різних вугле-графітових добавок на характер електромагнітних втрат полімерних композитів // Вісник КНУТД. – 2016. № 2. с. 183-188.
 • Viacheslav Barsukov, Ilona Senyk, Bogdan Savchenko, Kostyantyn Shevchenko, Yurii Shpak and Olena Kruykova. Composite materials for protection against electromagnetic microwave radiation // Baltic Polymer Symposium, Sigulda, Latvia, 16-18.09.2015.
 • Сеник І. В., Барсуков В. З., Крюкова О. А., Шпак Ю. В. Розробка полімер-вуглецевих композитів для блокування НВЧ // В кн.: Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, О. А. Букет, В. Г. Хоменко; за заг. ред.. Барсукова В. З. –К.: КНУТД, 2016. –  с. 73-78.
 • Ю.В. Борисенко, М.М. Нуріахметова. Дослідження електрохімічних властивостей алюмінієвого сплаву В1341 системи Al-Cu-Mg-Si у нейтральних розчинах та його стійкості проти розшаровуючої корозії // Вісник КНУТД, 2016, №3 (98), с.173-178
 • Нуріахметова М.М., Ниркова Л.І., Лабур Т.М., Борисенко Ю.В. Вплив стану алюмінієвого сплаву В1341Т системи Al–Mg–Cu–Si на стійкість проти міжкристалітної корозії // В кн.: Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, О. А. Букет, В. Г. Хоменко; за заг. ред. В. З. Барсукова. – К.: КНУТД, 2016. – С.152-155
 • Я.Ф. Черевач, Ю.В. Борисенко. Біоімпедансний аналіз складу тіла людини: історія, класифікація та біофізичні основи методу // Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, О. А. Букет, В. Г. Хоменко; за заг. ред. В. З. Барсукова. – К.: КНУТД, 2016. - С. 270-276
 • Патлун Д.В., Кислова О.В. Біоелектричні потенціали: механізм виникнення та функціонуівння, біологічна роль // В кн.: Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / заг. ред. В. З. Барсукова. – К.: КНУТД, 2016. - С. 277-282.

 

Презентації і тези доповідей на міжнародних наукових конференціях:

 • V. Barsukov, V. Khomenko, Promising Materials for Li-Ion Batteries. Plenary Lecture // New challenges in the Li-Batteries materials and components for EVs, December 18-19, 2013. - Valencia, Spain.
 • V. Barsukov, V. Khomenko, V. Plavan, I. Senyk, M. Jaskuła. Problems and methods for environmental protection in the electrochemical power engineering // 3 Konferencja Naukowa  “Monitoring i analiza wody”, 7-9 Apr. 2013. Torun, Poland.
 • V. Plavan, V. Khomenko, I. Gordienko, V. Barsukov. Determination of the content of chromium compounds in wastewaters and liquid wastes from tanneries // 3 Konferencja Naukowa  “Monitoring i analiza wody”, 7-9 Apr. 2013. Torun, Poland.
 • V. Khomenko, I. Senyk, V. Plavan, V. Barsukov. New method for determination of cr(vi), cr(iii) and other heavy metals in leather industry wastewaters // Proceedings of XXXII Congress of IULTCS May 29th–31th 2013, Istanbul, Turkey.
 • V. Barsukov, V. Khomenko, I. Senyk, E. Senyn, V. Tverdokhleb. Polymer materials for advanced lithium batteries // Program and proceeding of Baltic Polymer Symposium-2013, (Trakai, Lithuania18-21 Sept. 2013).
 • V. Barsukov, V. Khomenko. Green Lithium Polymer Batteries for Transport Applications // Abstract for 2013 CAS -TWAS Symposium on Green Technology (SGT2013), October 20-23, 2013, Beijing, China.
 • К.В. Лихницький, В.З.Барсуков, І.С.Макєєва, О.О.Бутенко. Утилізація газів у виробництві чистого графіту та при травленні з використанням HF // ХІV наукової конференції «Львівські хімічні читання», Львів, Україна, 27-29 травня 2013, - с. Д5.
 • Barsukov V.Z., Khomenko V.G., Senyk I.V., Chernysh O.A. Lithium Batteries for Modern Transport Applications: the Main Problems and Perspectives // 8-th International Green Energy Conference. – Monograph. – NAU, June 17-19, 2013.-р. 414-415.
 • V. Khomenko, К. Lykhnytskyi, V. Barsukov. Non-Noble Electrocatalysts of Oxygen Reduction for Alkaline Air-Metal Batteries and Fuel Cells // 8-th International Green Energy Conference. – Monograph. – NAU, June 17-19, 2013.-р.417-418.
 • Кислова О.В.  Функціонування NO-синтазної системи за умов експериментальної артеріальної гіпертензії різної етиології // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-5 квітня 2013р. Східноєвропейський журнал громадського здоров'я. -2013. -№1. – с.153-154.
 • V. Plavan, M. Koliada, V. Barsukov. Obtaining and testing Useful Components from Wet White Leather Waste // Materials in leather industry: safety and environment protection / T. Sadowski, P. Olszewski. – Krakow: Instytut Przemyslu Skorzanego, 2014.  – p.  228-234.
 • Plavan V.,  Koliada M.,  Chen W., Barsukov V. Extraction of collagen from fish waste and determination of its amino acid composition // Proceedings of the 4rd International conference on advanced materials and systems, (Bucharest, Romania, 23th-25th Oct. 2014) / National R&D Institute for Textile & Leather, Division Leather& Footwear Research Institute. – Bucharest: ICPI, 2014. –  p. 267-272.
 • I. Senyk, V. Barsukov, K. Likhnitski. Hybrid sensibilized semiconductor solar cells/ Humboldt Kolleg “Education and Science and their role in social and industrial progress of society”, Kyiv, Ukraine, June 12-15, 2014.-p.49.
 • V. Barsukov, V. Khomenko, F. Langouche, I. Makyeyeva, O. Chernysh, F. Gauthy. Materials for supercapacitors with high energy density // 10th International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-10), Iasi, Romania, September 22-28, 2014. – p.35.
 • А. S.  Katashynskyy,  I. V. Senyk, V. Z. Barsukov. Quantum chemical modeling of adsorption of molecular oxygen and its compounds on the spinel NiCo2Osurface // 10th International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-10), Iasi, Romania, September 22-28, 2014. – p. 44.
 • V. Lysin, V. Khomenko, V. Barsukov, V. Tverdohlib, I. Senyk. Super-Pure Graphite Materials and  Methods for Their Purification  //1th Authumm School on Physics of Advanced Materials (PAMS-1), Iasi, Romania, September 22-28, 2014. – p. 30.
 • V. Barsukov, V. Khomenko, I. Makyeyeva. Promising materials for lithium-ion batteries // 1st Autumn School on Physics of Advanced Materials (PAMS-1), Iași, 22 - 28 September 2014, Iași, Romania. – p. 12.
 • V. Z. Barsukov, A. S. Katashinskii, V.G. Khomenko. The Fundamentals for Oxygen Reduction by Non-noble Catalysts // Workshop on the Electrochemistry of Electroactive Materials 2015 - Bad Herrenalb, Germany – O11 (Electronic source).
 • V. Khomenko, V. Barsukov, O. Chernysh, I. Makyeyeva, S. Isikli and F. Gauthy.  Advanced Lithium-Ion Capacitors with High Power and Energy Density // Workshop on the Electrochemistry of Electroactive Materials 2015 - Bad Herrenalb, Germany – P28 (Electronic source).
 • В. Хоменко, В. Семенюк, В. Барсуков. Наноструктуровані композити «кремній-алюміній» в якості анодних матеріалів літій-іонних акумуляторів // П’ятнадцята наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2015”Львів, 2015 (Електронний ресурс).
 • І. Сеник, Ю. Шпак, К. Шевченко, Б. Савченко, В. Барсуков. Композиційні матеріали для блокування електромагнітного випромінювання НВЧ діапазону // П’ятнадцята наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2015”Львів, 24-27 травня, 2015. – с. 345 (Електронний ресурс).
 • I. Senyk, V. Barsukov, B. Savchenko, Yu. Shpak, D. Drahan. Flexible electroconductive layers as current collectors for photovoltaic and photoelectrochemical devices // The 1st International Workshop “Advances on Photocatalysis” AdvPhotoCat2015, 6 – 8th of July, 2015 Iasi, Romania. -– p. 32.
 • V. Vlasenko, S. Arabuli, I. Senik. Development of novel multilayered textile support for organic solar cells // The 1st International Workshop “Advances on Photocatalysis” AdvPhotoCat2015, 6 – 8th of July, 2015 Iasi, Romania. -– p. 33.
 • V. Barsukov, V. Khomenko, O. Chernysh, I. Makyeyeva, M. Koliada, S. Isikli, F. Gauthy. Green alternative binders for high voltage electrochemical capacitors and lithium-ion batteries // Baltic Polymer Symposium 2015, Programme and Proceedings, September 16-18, 2015, Sigulda, Latvia, – p. 35.
 • V. Barsukov, I. Senyk, B. Savchenko, K. Shevchenko, Yu. Shpak, O. Kruykova. Composite materials for protection against electromagnetic microwave radiation // Baltic Polymer Symposium 2015, Programme and Proceedings, September 16-18, 2015, Sigulda, Latvia, – p. 100.
 • V. Plavan, V. Barsukov, O. Romanijk, M. Koliada. Application of carbon materials to produce of fire proof  biopolymers and composites // Baltic Polymer Symposium 2015, Programme and Proceedings, September 16-18, 2015, Sigulda, Latvia, – p. 62.
 • V. Z. Barsukov, A. S. Katashinskyi, V.G. Khomenko. Modelling the oxygen reduction at the surface of transition metal spinels // Ukrainian–German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology, Programme and Proceedings, September 21-25, 2015, Kyiv, Ukraine – p. 120.
 • V. Khomenko, V. Barsukov, O. Chernysh, I. Makyeyeva, S. Isikli and F. Gauthy, Development of Advanced LIC in the Energycaps project, 6th International Conference on Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection “CESEP' 2015”, October 18th to 22nd, 2015, Poznan, Poland – p. 64.
 • V. Barsukov. Modern active materials and electrolytes for lithium-ion batteries. ENERGYPOLIS SEMINAR of prof. V. Barsukov, 11th Feb. 2016, ENERGYPOLIS Sion, Switzerland.
 • А.С. Каташинский, И. С. Макеева, В. Г. Хоменко, В.З. Барсуков. Моделирование адсорбционных свойств шпинели MnCo2O4 // Материалы НТК «Современные электрохимические технологии и оборудование». -  Минск, Беларусь. - 24-25 ноября,  2016. – c. 259-262.
 • Барсуков В.З.,    Хоменко В.Г.,    Черныш О.В.,    Сеник И.В.,   Макеева И.С. Перспективные материалы и технологии для современных ХИТи электронной техники (пленарный доклад проф. Барсукова В.З.) // Материалы международной научно-технической конференции "Современные электрохимические технологии и оборудование". - Минск, Беларусь. - 24-25 ноября,  2016. - С.147-148
 • Хоменко В.Г.,   Ширипов В.Я., Барсуков В.З.,  Хохлов Е.А.,   Розель П.А. Анодные материалы для литий-ионных аккумуляторов на основе ноноструктурированного углерода и кремния  // Материалы международной научно-технической конференции "Современные электрохимические технологии и оборудование". – Минск, Беларусь. - 24-25 ноября,  2016. - С.153-156.
 • I. Senyk, O. Kruykova, V. Barsukov. People protection from microwaves using graphite-carbon-polymer composites: Book of abstracts of the 10th international congress of Societas Humboldiana Polonorum «Longevity – a blessing or f Curse?” (Lodz, Poland 30.06 – 2.07.2016) - P. 49.
 • I. V. Senyk, V. Z. Barsukov, B. M. Savchenko, K. L. Shevchenko, V. P. Plavan, Yu. V. Shpak and O. A. Kruykova. Composite materials for protection against electromagnetic microwave radiation // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2016. V. 111. – ID 012026. 6 p.
 • V. Barsukov, V. Khomenko, O. Chernysh, I. Makyeyeva. Modern materials for Lithium-ion Batteries and supercapacitors. Plenary presentation. 11 International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-11), Book of abstracts, September 8-14, 2016, Cluj-Napoca, Romania – p.119.
 • V.Barsukov, A.Katashynski,       V. Khomenko. Transition metal spinels as effective and not expensive catalysts for oxygen reduction // 11th International conference on physics of advanced materials. Cluj-Napoca, Romania. – 2016. – C.74-75.
 • V.Barsukov,             V. Khomenko,         V. Shiripov,              E. Khokhlov,      P.Rozel. High power supercapacitors based on carbon nanomaterials // 11th International conference on physics of advanced materials. Cluj-Napoca, Romania. – 2016. – C.76-78.
 • Ю.В. Борисенко, В.Г. Хоменко, В.З. Барсуков. Системні дослідження в актуальних для світової науки напрямках – основа існування сучасного автономного університету // VI Міжнародна науково-практична конфер. «Ефективність організа-ційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України», 7 жовтня 2016 // Вісник КНУТД, 2016, спецвипуск, С. 338-350
 • I. Senyk, V. Barsukov, O. Krukova, O. Butenco. SMART-composite for electromagnetic shielding. // International Scientific Conference Humboldt-Kolleg “Limits of Knowledge”, Cracow, 22-25 June 2017. – p.231-232.
 • V. Barsukov, V. Khomenko. Horizons for Development of Modern Electrochemical Power Engineering. // International Scientific Conference Humboldt-Kolleg “Limits of Knowledge”, Cracow, 22-25 June 2017. – p.255-258.

 

Патенти:

 1. Барсуков В. З.; Лисін В. І.; Лихницький К. В.; Хоменко В. Г.; Скрипник Ю. О.; Твердохліб В. С. Спосіб хімічної очистки графіту. – Патент України на 20 років. № 98691, 11.06.2012.
 2. Коваленко С. В.; Коваленко В. В.; Глубіш П. А.; Валетдинов Р. Ф. Комплексна добавка в бетонні суміші і будівельні розчини – Патент України на 20 років. № 98691, 11.06.2012.
 3. Барсуков В.З., Лисін В.І., Хоменко В.Г., Лихницький К.В. Спосіб хімічної очистки графіту. - Патент України на корисну модель №56888, 10.02.2011.
 4. Глубіш П.А. Комплексна добавка для бетонної суміші – України на корисну модель №68704, 10.04.2012.
 5. Глубіш П.А. Спосіб формування шкіри. – Патент України на корисну модель №64686, 2011.
 6. Скрипник Ю.О.; Барсуков В. З.; Санніков В. Ю.; Заморська М. С. Пристрій для вимірювання активного опору високоомних рідин. – Патент України на корисну модель № 50784, 25.06.2010.
 7. Глубіш П.А., Ардельська Н. С Комплексна добавка для бетонної суміші –  Патент України на корисну модель №65746, 12.12.2011.


За результатами щорічних конкурсів на кращу постановку науково-дослідної роботи кафедра займає 1 місце серед випускаючих кафедр Університету в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

 

Назва дисципліни

1

Загальна та неорганічна хімія

2

Хімія

3

Електрохімія

4

Фізична та колоїдна хімія

5

Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії

6

Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму

7

Проектування та устаткування хімічних та електрохімічних виробництв

8

Технології електрохімічних виробництв

9

Сучасні засоби аналізу та контролю електрохімічних систем

10

Альтернативні електрохімічні системи

11

Електрохімічний захист навколишнього середовища

12

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

13

Хімія та матеріалознавство

14

Хімічні технології. Теорія процесів та явищ

Навчально-методичне забезпечення

Навчальні посібники:

 • А. В. Голубєв, В. І. Лисін, І. В. Коваленко, Г. В. Тарасенко. Хімія. Посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів (з грифом МОН, Лист № 1/11-5017 від 26.09.12). – Київ: Кондор. 2013. – 578 с.Лисін В.І., Крюкова О.А. Фізична хімія. Навчальний посібник для студентів хіміко-технологічних спеціальностей заочної форми навчання напр. підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія» та 6.120201 – «Фармація». - КНУТД, 2013. – 106 с.
 • Лисін В.І., Крюкова О.А. Фізична хімія. Навчальний посібник для студентів хіміко-технологічних спеціальностей. - КНУТД, 2013, - 100 с.
 • В. І. Лисін, І. В. Коваленко, О. А. Крюкова. Хімія та фізика твердого тіла: навчальний посібник . – К.: КНУТД, 2014. – 102 с.Лисін В.І. Теоретична електрохімія. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності 6.05130103 «Технічна електрохімія». – Київ, КНУТД, 2014. – 6,88 д.а.
 • Борисенко Ю.В. Навчальний посібник «Матеріали сучасної техніки та захист від руйнування» для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності «Технічна електрохімія». - Київ, КНУТД, 2016. – 112 с.

Методичні рекомендації:

 • Ю.В. Борисенко, В.З. Барсуков. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів хімічних джерел струму», ч.1. - К.:  КНУТД,  2016, 64 с.
 • Ю.В. Борисенко, В.З. Барсуков. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів хімічних джерел струму», ч.2. - К.:  КНУТД,  2016, 40 с.
 • Борисенко Ю.В. Загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки до самостійної роботи та індивідуальні контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.120201 «Фармація». - Київ, КНУТД, 2015. – 60 с.
 • Борисенко Ю.В. Загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.120201 «Фармація». - Київ, КНУТД, 2015. – 91 с.
 • Кислова О.В. Методи дослідження електрохімічних систем та процесів. Методичні вказівки до практичних робіт для студентів спеціальності 8.05130103 «Технічна електрохімія». - Київ, КНУТД, 2015. – 30 с.
 • Кислова О.В. Хімія. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.051601 «Технологія та дизайн текстильних матеріалів». - Київ, КНУТД, 2015. – 23с.
 • Крюкова О.А. Основи проектування хімічних виробництв. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.051301 - "Хімічна технологія" денної форми навчання. - Київ, КНУТД, 2015. – 20 с.
 • Борисенко Ю.В. Загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.120201 «Фармація» - Київ, КНУТД, 2014. – 76 с.
 • Макєєва І.С., Бутенко О.О. Хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» - Київ, КНУТД, 2014. – 2,18 д.а.
 • Крюкова О.А., Бутенко О.О. Хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030510 «Товаврознавство та комерційна діяльність» Ч.1, Ч.2. - Київ, КНУТД, 2014-2015. – 2,78 д.а.
 • О.В. Кислова, О.О. Бутенко.  Хімія: Методичні вказівки до практичних робіт для студентів технологічних спеціальностей напрямку 6.051601 “Текстильна та легка промисловість” денної, заочної та дистанційно-заочної форми навчання (ч.1) . – К.: КНУТД, 2014. –  3,47 д.а.
 • О.В. Кислова, О.О. Бутенко. Хімія: Методичні вказівки до практичних робіт для студентів технологічних спеціальностей напрямку 6.051601 “Текстильна та легка промисловість” денної, заочної та дистанційно-заочної форми навчання (ч.2) – К.: КНУТД, 2014. –  2,53 д.а.
 • Хоменко В.Г.,  Крюкова О.А. Основи наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія». - Київ, КНУТД, 2014. – 1,27 д.а.
 • Борисенко Ю.В. Хімія. Методичні вказівки до самостійної роботи, питання до модульного контролю та тестові завдання для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегров. технології» денної форми навчання. - К.:  КНУТД,  2013. – 59 с.
 • Макєєва І.С., Бутенко О.О. Хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів спеціальностей: «Метрологія та вимірювальна техніка». - КНУТД, 2013, - 3 д.а.
 • Крюкова О.А., Андрейцева М.В., Медведєва С.Ю. Фізична хімія Ч.1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, питання модульного контролю та тестові завдання для студентів напряму підготовки 0513 «Хімічна технологія». -  КНУТД, 2013, - 2 д.а.
 • Крюкова О.А., Андрейцева М.В., Медведєва С.Ю. Фізична хімія Ч.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів, питання модульного контролю та тестові завдання для студентів напряму підготовки 0513 «Хімічна технологія». -  КНУТД, 2013, - 2 д.а.
 • Барсуков В.З., Яцюк Л.А, Панасенко В.Ф., Андрейцева М.В., Медведєва С.Ю. Обладнання  та основи проектування устаткування галузі одержання хімічних продуктів електролізом. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту ОКР «спеціаліст» спеціальності 7.05130103 «Технічна електрохімія» К:КНУТД, 2013. –54 с.
 • Макєєва І.С., Яцюк Л.А., Крюкова О.А. Технічна електрохімія. Ч.1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Технічна електрохімія». - КНУТД, 2013, - 3 д.а.
 • Кислова О.В., Бутенко О.О. Хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 0918 «Технологія легкої промисловості». - КНУТД, 2013, - 1 д.а.
 • Кислова О.В., Бутенко О.О. Хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів скороченої, дистанційної та заочної форми навчання. - КНУТД, 2013. - 1 д.а.
 • Кислова О.В. Загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки до виконання індивідуальних контрольних робіт для студентів напряму підготовки 0513 «Хімічна технологія». - КНУТД, 2013, - 1 д.а.
Спеціальності

Спеціальність  161 «Хімічні технології та інженерія»

Освітня програма «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»

 

Рівні вищої освіти:                                                                           

перший (бакалаврський)

другий (магістерський)

  

 

Кафедра випускає бакалаврів, магістрів пеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»  за освітньою програмою ««Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика».

Наукові роботи на кафедрі проводяться з залученням студентів в тісному співробіт-ництві з науковими установами не тільки України, але й Росії, США, Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі, Румунії, Греції, Австрії, Швеції; постійно працюємо по декількох міжнародних грантах.

В теперішній час, коли широко використовується та бурхливо розвиваєть­ся  комп'ютерна техніка, аудіо-, відео- та фотоапаратура, мобільні засоби зв'язку та побутова електроніка,  автоном­на електрохімічна енергетика (розробка, виробництво та експлуатація паливних елементів та електрохімічних генераторів, первинних батарей, акумуляторів, супер­конденсаторів, фото-електрохімічних перетворювачів сонячної енергії в електричну) набуває виняткового значен­ня в сучасній техніці та повсякденному житті людини.

На фоні світової енергетичної кризи, у зв’язку з неухильним вичерпанням традиційних видів палива є привабливим використання водню для широкого виробництва електроенергії та в автономних джерелах струму, які відрізняються не тільки надзвичайно високою ефективністю, але й абсолютною екологічною безпекою.

Крім того, суспільство потребує розробки сучасних методів та засобів для екологічного моніторингу оточуючого середовища та знешкодження токсичних речовин, найбільш ефективними з яких є електрохімічні технології та пристрої.

Таким чином, на нашій кафедрі підготовка фахівців відбувається за пріоритетними напрямка­ми світового розвитку економики.

КНУТД є членом Української Асоціації виробників хімічних джерел струму „Хімічні джерела струму України”.

Організація підготовки на кафедрі фахівців спеціальності «Технічна електрохімія» та спеціалізації «Електрохімічна енергетика та екобезпека» сприяє активному залученню студентів до виконання наукових робіт, органічній інтеграції наукових досліджень та учбового процесу, розширенню міжнародних зв'язків в напрямку студентських обмінів, практик.

Студенти

Кафедра электрохімічної енергетики та хімії починаючи з 2005 року, щорічно випускає 10-15 магістрів.

У всіх студентів, хто навчався за державним замовленням - 100% працевлаштування.

Крім того, студенти активно приймають участь у Всеукраїнській конференції, яка щорічно проходить в університеті КНУТД; на Всеукраїнських олімпіадах займають високі місця; займаються науковими дослідженнями різних проблем, які досліджуються на кафедрі. В цих заходах бере участь щорічно близько 70-100 студентів. За результатами конкурсів на кращу доповідь щорічно публікується 12-15 студентських робіт. В 2013 році студенти Горюшин І. та Кірюх М. зайняли призові місця у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін «Хімія» та «Технічна електрохімія». В 2014 та 2015 роках на базі кафедри електрохімічної енергетики та хімії  КНУТД проводився ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з технічної електрохімії. Студент Коробко Д. (група БТЕ-10) двічі (2014, 2015 р.) посів перше місце в абсолютному заліку, а також перше місце (2014 р.) в номінації «Теоретична електрохімія»; студент Власенко В. (група МгТЕ-13) посів перше місце (2014 р.) в номінації «Хімічні джерела струму»; студент Криницький А.В. (БТЕ-12) посів друге місце в абсолютному заліку в 2016 році.

В травні 2016 року кафедрою був організований Міжнародний науковий Симпозіум молодих вчених, аспірантів та студентів «Регіональний Сателітний Студентський Симпозіум Міжнародного Електрохімічного Товариства (МЕТ) з Електрохімії – Перший Регіональний Студентський Симпозіум МЕТ в Україні», в якому прийняли участь 17 організацій України, Білорусі та Польщі. За результатами роботи конференції опубліковано колективну монографію, в якій представлено понад 50 статей, авторами яких є майже 130 молодих вчених. Робочі моменти симпозіуму представлені на фото нижче.

Кращі студенти-електрохіміки, починаючи з 3-го курсу, займаються науковою роботою не тільки на кафедрі, а також в інститутах НАН України, дослідних підрозділах підприємств.

Кафедра тісно співпрацює з Міжвідомчим відділенням електрохімічної енергетики (МВЕЕ) НАНУ в напрямку покращення катодних матеріалів літієвих джерел струму (щорічно наукове стажування проходять декілька бакалаврів та магістрів; 4 випускника кафедри ЕЕХ вже працюють у відділенні та вчаться в аспірантурі), а також з Інститутом фізичної хімії НАНУ в напрямку дослідження графену, композитних каталізаторів (наукове стажування щорічно проходять 2-3 магістра; 2 випускника кафедри вже працюють в інституті та вчаться в аспірантурі). Крім цього, стажування студентів і аспірантів здійснюється з Інститутом проблем матеріалознавства НАНУ (2 випускника кафедри вже працюють в інституті та вчаться в аспірантурі) та з Інститутом надтвердих матеріалів (сумісні дослідження в галузі нанотехнологій). В ході співпраці сумісно використовується унікальне наукове обладнання як наукових установ НАНУ, так і кафедри ЕЕХ КНУТД.

Перспективи для студентів

В наших випускниках зацікавленні провідні наукові установи України та світу, приладо- та машинобудівні фірми та підприємства, нафто-газотранспортні установи та численні лабораторії екологічного контролю. Бажаючі можуть  продовжити своє навчання в аспірантурі.

Ми готуємо універсальних хіміків, про що свідчить перелік первинних посад (виписка з нормативно-правового документу), які може займати магістр-електрохімік:

2113.2 – хімік;

2113.2 – хімік-аналітик,

2113.2 – інженер-дослідник;

2146.2 - інженер-технолог,

2146.2 - інженер (хімічні технології);

2146.2 - інженер-хімік;

2146.2 - інженер з електрохімічного захисту:

2146.2 - інженер-технолог з очищення води;

2310.2 - викладач вищого та професійно-технічного навчальних закладів;

2113.2 – інженер з охорони навколишнього середовища;

2310.1 – асистент.

 

Професійна діяльність майбутніх фахівців електрохіміків може здійснюватися у напрямах:

 • розробка нових та виробництво і вдосконалення існуючих джерел струму, в тому числі, паливних елементів, акумуляторів, гальванічних елементів, суперконденсаторів;
 • моніторинг забруднення довкілля токсичними викидами;
 • розробка та впровадження нових технологічних процесів електрохімічного очищення виробничих відходів;
 • електролітичне одержання високочистих металів;
 • одержання хімічних речовин методом електролізу;
 • забезпечення корозійної стійкості металів та конструкцій, в тому числі ─ газопроводів, нафтопроводів;
 • нанесення декоративних, захисних та спеціальних металевих покриттів, виготовлення точних копій поверхні, деталей складної форми, в тому числі, для потреб ювелірної справи, декоративного мистецтва;
 • мініатюрне приладобудування (електрохімічні сенсори, хемотронні пристрої).

 

Додаткові можливості:

Під час навчання в університеті наші студенти можуть одержати військову спеціальність та пройти навчання в магістратурі й аспірантурі.

Крім того, наші студенти можуть одержати другу освіту в провідних університетах Європи. Так, студенти Кузьмик В. та Тимків О. (група спТЕ-09) одержали другу вищу освіту в Люблінській політехніці в 2015 р. 

   

Студентські гуртки

На кафедрі працюють студентські гуртки:

 • Електрохімія та нанотехнології. Керівник гуртка доц. Твердохліб В. С.
 • Прикладна електрохімія. Керівник гуртка доц. Борисенко Ю. В.

 

Гуртки сприяють засвоєнню тематичного матеріалу, підвищенню зацікавленості студентів у вивченні хімічних наук, розвитку хімічного мислення та ерудиції, застосуванню здобутих навичок у повсякденному житті, формуванню майбутніх фахівців за напрямами «Хімічні технології» та «Фармація». Члени гуртків щорічно успішно захищають магістерські наукові дипломні роботи, публікуються у фахових журналах, виступають на Всеукраїнських наукових конференціях, займають призові місця на олімпіадах різних рівнів.

Випускники

Наші випускники роблять гідний внесок у розвиток електрохімічної енергетики та покращення екологічної ситуації і є надійними партнерами у міжнародній співпраці.

Випускники кафедри за спеціальністю «Технічна електрохімія», які успішно працюють у  галузі за фахом:

Коваленко Ірина Володимирівна (відмінниця навчання, магістр хімік-технолог, випускниця 2005 року).

Захистила кандидатську дисертацію на кафедрі загальної та неорганічної хімії Національного технічного університету України «КПІ» (наук. керівник д. х. н. проф. Андрійко О.О.).

Доцент, викладає загальну та неорганічну хімію студентам хіміко-технологічних спеціальностей в НТУУ «КПІ».

Займається розробкою методів синтезу та дослідженням фізико-хімічних властивостей нанодисперсних матеріалів на основі оксидів Титану, Танталу і Стануму. Приймає участь у створенні науково-методичних посібників кафедри. Виступила з доповідями на десятьох міжнародних та українських наукових конференціях. Має 7 наукових публікацій у фахових журналах. Є видавцем екологічного журналу «Дана».

Сподарик Мар’яна Ігорівна (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року) – успішно захистила дисертацію в Інституті проблем матеріалознавства НАН України в 2015 р. В 2015 році розпочала PostDoc програму у всесвітньо відомому дослідницькому центрі Energypolis (EPFL, Sion, Switzerland).

Сеник Ілона Володимирівна (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року).  В кінці 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію по напрямку розробки захисних покриттів від електромагнітного випромінювання під керівництвом проф. Барсукова В.З. Працює за фахом за кордоном.

Савчук Анастасія Валеріївна (спеціаліст хімік-технолог, випускниця 2006 року). Навчається в аспірантурі Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України (науковий керівник доктор хімічних наук, професор Туманова Н.Х.). Займається одержанням та вивченням властивостей покриттів тугоплавкими металами з низькотемпературних розплавів. Виступила з доповідями на трьох наукових міжнародних та українських конференціях. Має три наукові публікації у фахових журналах.
Черниш (Заєць) Оксана Василівна (відмінниця навчання, магістр хімік-технолог, випускниця 2006 року). В 2017 році успішно захистила кандидатську дисертацію по розробці активних матеріалів хімічних джерел струму під керівництвом проф. Барсукова В.З. Науковий співробітник кафедри електрохімічної енергетики та хімії КНУТД.
Зінченко Іван Григорович (випускник 2007 року). Працює в будівельній фірмі «Engineering building group» координатором проектів та спеціалістом по захисту від корозії будівельних конструкцій.
Мелах Віктор (випускник 2007 року). Працює інженером-дослідником в Інституті проблем матеріалознавства НАН України.
Косілов Володимир Володимирович (випускник 2008 року). Працює інженером в Міжвідомчому відділенні електрохімічної енергетики  НАН України.

Пушик Олег Богданович (випускник 2011 року). Працює інженером в Міжвідомчому відділенні електрохімічної енергетики  НАН України.

Шматок Юрій Володимирович (випускник 2011року). Працює інженером в Міжвідомчому відділенні електрохімічної енергетики  НАН України.

Уставицька Олена Олександрівна (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року) – аспірант в Інституті фізичної хімії ім. Писаржевського НАН України.

Мілованова Ольга Ігорівна (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року) – аспірант в Інституті загальної та неорганічної хімії ім.Вернадцького НАН України.
Удод Ігор Володимирович (випускник 2012 року) працює інженером по нанесенню гальванічних покрить на заводі «Радар».

Білан Роксолана Михайлівна (відмінниця, магістр, випускниця 2012 року) –аспірант Інституту проблем матеріалознавства НАН України.

Кірюх Максим Ігорович (відмінник, магістр, випускник 2013 року) – інженер-технолог приватного підприємства «Сервіс О.К.», яке спеціалізується на водоочищенні та водопідготовці питної та промислової води.

Зарубіжне партнерство (гранти та проекти)

Основні напрямки для співпраці такі: Фундаментальні та прикладні дослідження в області розробки і вивчення нових матеріалів для перспективних літій-іонних акумуляторів (до 200 Вт•год/кг); метал - повітряних (Li-повітря, Zn-повітря, Al-повітря і т.д.) батарей, що перезаряджаються (500-800 Вт•год/кг); гібридних суперконденсаторів (які можуть поєднувати високу питому потужність порядку 3-5 кВт/кг одночасно з прийнятною питомою енергією близько 30-40 Вт•год/кг залежно від режиму розряду-заряду від десятків секунд до десятків хвилин). 

Кафедра щорічно плідно співпрацює в рамках 3-5 міжнародних грантів та двосторонніх договорів з наступними зарубіжними партнерами: Asociacion Instituto Technologio de la Energia (ITE), Іспания; Universite de Liege (ULG), Бельгія; Kompetenzzentrum – Das virtuelle Fahrzeug Forschungsgesellschaft mbH (VIF), Aвстрія; Institute of Chemistry Timisoara of Romanian Academy (ICT), Румунія; Cleancarb SARL (CCB), Люксембург; Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cienteficas (CSIC), Іспанія; Recupyl SAS (Recupyl), Франція; Accurec-Recycling GMBH (AC) Німеччина; Lithium Balance A/S (LB), Данія; Celaya Emparanza Y Galdos Sa (Cegasa), Іспанія; UMICORE NV (UMICORE), Бельгія; ATOS origin sociedad anonima Espanola (ATOS), Іспанія; Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster (WWU), Німеччина; Tel-Aviv University (TAU), Ізраїль; Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cienteficas (CSIC); University of Bologna (UNIBO), Італія; University of Southampton (SOTON); SAES Getters S.p.A. (SAES) Chemetall; AVL List GmbH (AVL); European Research Services GmbH (ERS) – Німеччина; SOLVAY SOLEXIS S.P.A (SOLVAY), Бельгія; Institut Polytechnique de Grenoble, Франція; ERAS Labo (ERAS); ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA`DI BOLOGNA (UNIBO) Італія; Automotive Electric Motors GmbH (CONTINENTAL Corporation)/CONTI; Commissariat l`Energie Atomique, Grenoble (CEA), Франція; RENAULT S.A.S Франція; VOLVO Technology Corporation (VOLVO) Швеція; Volkswagen (VW), Німеччина; Prayon S.A. (PRAYON) – Німеччина; Dontech Global, Inc.,  США; Focus Graphite Inc., Канада.

 

Таблиця. Основні Міжнародні Гранти з участю команди КНУТД (за останні роки):

№ пп

Назва гранта (абревіатура)

Дослідницька програма

Координатор гранта / основні партнери

1

Joint Project of Engineering of Laboratory Scale Equipment to Assemble Carbon/Zinc, Zinc-Alkaline Manganese and Lithium-Ion Batteries; Award UE2-5006-KV-03

US CRDF, First Step to Market Program

Dr. Joe Doninger, Superior Graphite Co., Chicago, IL, USA

 

2

Nanocomposite conducting polymer materials and electrolytes for lithium and zinc-air batteries.

Project 2045

Science & Technology Center in Ukraine (STCU)

 

Dr. Pedro Gómez-Romero, Materials Science Institute, Barcelona, Spain;

UNAS academician Viacheslav Koshechko, L. V. Pisarzhevsky Institute of Physical Chemistry Ukrainian National Academy of Sciences (UNAS), Kiev, Ukraine

 

3

Process Development: Low Cost, Continuous Nano-Scale Purification Technology of Powdered Carbonaceous Materials for Applications in Electrochemical Energy Storage Systems. Partner project # ANL-T2-0229-UA/P-154

US DOE’s Initiatives for Proliferation Prevention (IPP Program)

Dr. Jim Noble,  US Department of Energy (DOE),

Dr. N. Gopalsami, Argonne National Laboratory,

Mr. E. Carney, President of Superior Graphite Co., Chicago, USA

 

 

4

Novel Type Electrocatalysts for Fuel Cells and Air-Metal batteries

Bi-lateral cooperation,

Ukraine-Greece

Prof.Dr. G. Kokkinidis,

Prof.Dr. S.Sotiropoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

5

lonic Liquid based Lithium Batteries (ILLIBATT)

 

The 6th Framework Programme of the European Community,

Prof.Dr. M. Winter, Graz University (Austria) and 6 other partners from Italy, Spain, Germany, Austria, France and Sweden

6

Advanced Fluorinated Materials for High Safety, Energy and Calendar Life Lithium Ion Batteries (AMELIE)

The 7th Framework Programme of the European Community,

Dr. Thierry Baert, SOLVAY (Belgium) and 9 other European partners

7

Lithium-Air Batteries with split Oxygen Harvesting and
Redox processes (LABOHR)

The 7th Framework Programme of the European Community,

Prof.Dr. Stefano Passerini, Wilhelms-Universitaet Muenster (WWU), Germany and 11 other European partners

8

Development of novel SOlid MAterials for high power Li polymer BATteries (SOMABAT). Recyclability of components.

The 7th Framework Programme of the European Community,

Dr. Mayte Gil, Instituto de Tecnología Eléctrica (ITE), Spain and 10 other European partners

9

Development of a sustainable and safe hybrid supercapacitor with high specific energy and maintained high specific power and cyclability (Energy Caps).

Horizon 2020 Programme of the European Community

Dr. Fernand Gauthy, SOLVAY (Belgium) and 4 other European partners

10

Determine how Effective KNUTD's Chemical Purification Processes are in Upgrading Canadian Lac Knife Graphite.

Projects P588 and P588a

Science & Technology Center in Ukraine (STCU)

Programme of Partner projects

Dr. Joseph  Doninger, Dontech Global, Inc., Lake Forest, USA

Dr. Gary Economo,  Focus Graphite Inc., Ottawa, Canada

 

З січня 2013 року кафедрою виконується міжнародний проект “Energy Caps” під назвою «Розробка енергоефективного та безпечного гібридного суперконденсатора з високою питомою енергією, високою потужністю та здатністю до перезарядки», за рахунок якого тільки в 2015 р. на рахунок КНУТД перераховано 3,5 млн. грн.

Тільки за період 2008-2016 р.р. кафедрою виконано 6 держбюджетних тем загальним обсягом фінансування 1,973 млн. грн., 8 міжнародних грантів на суму 8,627 млн. грн., придбано сучасне наукове обладнання за грантами на суму 0,99 млн. грн., 2 госпдоговірні теми загальним обсягом фінансування 110 тис. грн., 3 ліцензійні угоди на суму 283,5 тис. грн. Кафедра ЕЕХ сумарно заробила за цей період понад 11,8 млн. грн.!

З початку військових дій на сході України на кафедрі народився новий дуже актуальний для країни напрямок – розробка композитних матеріалів і покриттів для захисту людини і електронного обладнання від електромагнітного випромінювання. Розроблені полімерні графіт-вуглецеві композити наносяться у вигляді фарби на внутрішню поверхню полімерного корпусу електронного обладнання (наприклад, тепловізора, оптичного прицілу) і забезпечують надійне екранування від внутрішнього електромагнітного випромінювання електронних пристроїв. Таким чином, крім вирішення актуальних для світової науки проблем «помітності» та «взаємного впливу» електронного обладнання, на порядки зменшується шкідливий вплив електромагнітного випромінювання на здоров’я людини. Роботи в цьому напрямку фінансуються за держбюджетною тематикою, а також за рахунок прямих госпдоговорів з виробниками спеціального електронного обладнання.

13.09.2017

все о строительстве, ремонте и обустройстве