КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет економіки та бізнесу
КАФЕДРА БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ
Про кафедру
МЕЛЬНИК Альона Олексіївна
завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус  4,  4-1005; 4-1008

Телефони для довідок: +38044-256-21-56

e-mail

Історія розвитку кафедри

Історія кафедри економіки підприємства починається з дня створення університету – 1930 р. Впродовж функціонування університету робота кафедри здійснювалася враховуючи потреби економіки країни у підготовці випускників з глибокими знаннями специфіки виробництв та відкриттям нових спеціальностей.

У 2016 році внаслідок оптимізації структури факультету економіки та бізнесу кафедру перейменовано на кафедру «Бізнес-економіки». Кафедра викладає для всіх спеціальностей університету такі дисципліни як: «Основи економічної теорії», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-планування» та випускає бакалаврів, спеціалістів і магістрів спеціальністі 051 «Економіка» за освітньою програмою «Бізнес-економіка».

 

Місія кафедри

Підготовка інноваційно-активних, конкурентоспроможних на міжнародноу ринку праці професійних економістів здатних у ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення, що підвищують результативність підприємств, організацій та установ різних форм власності як у легкій промисловості, так і в інших галузях економіки України.

Поглиблюючи співпрацю викладачів і студентів прагнемо забезпечити:

 • творчу та професійну самореалізацію студентів;
 • досягнення високих результатів студентів у науково-дослідній роботі прикладного та фундаментального характеру;
 • підвищення рівня культурного, національно-патріотичного виховання студентів;
 • формування у студентів принципів морального-етичного та ділового спілкування і ведення бізнесу;
 • задоволення попиту вітчизняного бізнесу у високопрофесійних економістах.
Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працює: 7 професорів, в т.ч. 5 докторів економічних наук; 6 доцентів (всі кандидати наук).

На сьогоднішній день на кафедрі Бізнес-економіки працюють:

МЕЛЬНИК Альона Олексіївна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент.

У 2001 році закінчила Хмельницький технологічний університет Поділля за спеціальностями: «Менеджмент організації» (з відзнакою), «Практична психологія» (друга вища освіта).

У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук заспеціальністю – економіка, організація і управління підприємствами на тему: «Економічний механізм адаптації підприємств до конкурентного середовища».

У 2009 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему: «Закономірності та чинники трансформації світових економічних криз».

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Міжнародна та регіональна економіка», «Економіка та управління корпораціями».

Напрям наукової діяльності: зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах інтеграції та глобалізації, формування механізмів адаптації та розвитку підприємств та економіки України в умовах світових економічних криз, трансформація умов господарювання вітчизняних виробничих підприємств легкої промисловості, економіка України та її перспективи в умовах глобалізації та трансформації міжнародних економічних відносин, вплив світових економічних криз на розвиток глобальної економіки.

Автор понад 110 наукових праць, у тому числі 6 монографій та 10 міжнародних публікацій, які входять до рейтингових міжнародних баз даних.

ОЛЬШАНСЬКА Олександра Володимирівна, декан факультету економіки та бізнесу, доктор економічних наук, професор.

У 1987 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Заочно закінчила аспірантуру в Раді по вивченню продуктивних сил  України НАН України та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук.

У 2008 році рішенням Вченої ради обрана на посаду завідувача кафедри регіональної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У 2014 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

У 2015 році отримала вчене звання професора по кафедрі регіональної економіки і туризму.

Нагороджена  почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, подякою Київського міського голови, відзнакою «Заслужений працівник КНЕУ».

Професор О.В. Ольшанська є  заступником голови спеціалізованої вченої ради Д. 26.006.08 зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Вона є науковим керівником з підготовки кандидатських дисертацій здобувачів та аспірантів кафедри.

Викладає дисципліни: «Міжнародна та регіональна економіка»

Напрям наукової діяльності: концептуальні підходи до формування та функціонування національних і регіональних соціально-економічних систем, проблеми формування ефективної державної та регіональної політики в умовах геополітичної трансформації.

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, які відображають коло її дослідницьких зацікавлень, в яких творчо поєднуються наукові здобутки з навчальною практикою вищої школи.

БОРЕЦЬКА Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор.

У 1976 році закінчила Донецький державний університет.

У 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук у Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Економіка, організація і управління народним господарством та його галузями».

У 1999 році присвоєно звання академіка Академії економічних наук України.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему «Соціальний захист населення в умовах трансформації економіки України», спеціальність «Економічна теорія».

У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

З жовтня 1995 р. по 01.06.2016 р. працювала ректором Донецького інституту ринку та соціальної політики, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Нагородджена: «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, «Почесний працівник туризму України», Почесний знак «За вагомий внесок у розвиток регіону» Федерації роботодавців України, Золотий знак промисловців і підприємців України «За вагомий внесок у розвиток національної освіти», інші відзнаки.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія».

Напрям наукової діяльності: розробка та впровадження інноваційних форм, методів та технологій підготовки фахівців; системний аналіз теоретичних та практичних проблем соціального захист населення; розробка та впровадження соціальних матриць розвитку регіонів; дослідження ринку праці; обґрунтування напрямків розвитку системи освіти та науки України.

Автор понад 120 наукових праць.

ДЕНИСЕНКО Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної академії інвестицій та економіки будівництва, академік Академії будівництва України та Української технологічної академії.

У 1972 році закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук захистив у 1981 році.

2002 року захистив докторську дисертацію на тему «Науково-методичні основи активізації інвестування в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Засновник та керівник наукової школи «Інвестиційно-інноваційні процеси в змішаній економіці».

Підготував двох докторів та чотирьох кандидатів наук.

Нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення», «За багаторічну сумлінну роботу, пов’язану з реалізацією економічної політики», орденами Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ-го та ІІІ-го ступенів, Святого Архистратига Михаїла, Святого Миколая Чудотворця, орденом Української Технологічної Академії «За заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва», медаллю «За благочинність та мужність», Почесною Грамотою Національної академії педагогічних наук України, подяками Міністерства праці та соціальної політики України й Київського міського голови та інші відзнаки.

Викладає дисципліни: «Економіка  та організація інноваційної діяльності», «Інвестиційна діяльність підприємства», «Економіка підприємства», «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

Напрям наукової діяльності: дослідження проблем інвестиційно-інноваційної діяльності, структурної перебудови економіки в цілому та її регіонів; запровадження нових технологій і пошук шляхів підвищення ефективності діючого виробництва та його розвитку; теоретичні, практичні та методичні питання інвестиційного процесу на всіх його стадіях; визначення дії інституційних процесів на ефективність функціонування підприємств; економічна безпека держави та суб’єктів господарювання.

Є  членом спеціалізованих вчених рад Д. 26.102.05. (КНУТД), Д. 26.130.01. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», головою Міжкафедрального науковго семінару для проведення попередньої експертизи дисертацій, а також науковим консультантом із підготовки докторських дисертацій та науковим керівником із підготовки кандидатських дисертацій здобувачів та аспірантів кафедри.

Заступник головного редактора журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» та входить до складу редакційних колегїй журналів: «Вісник КНУТД», «Інвестиції: практика та досвід», «Економіка та держава», «Вчені записки» (університету «КРОК»), «Бюлетень про приватизацію» (Фонду держмайна України), «Управління економічними процесами» (Сумського ДУ), «Міжнародний науковий журнал».

Автор понад 450 наукових праць, у тому числі близько п᾽яти десятків монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ.

БУГАС Валерій Васильович, кандидат економічних наук, професор кафедри бізнес економіки.

У 1971 р. закінчив КДУ ім. Шевченка. Спеціальність: економіст-міжнародник, викладач політичної економії. У травні 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Аналіз теорій  постіндустріалізму». Очолював кафедру економічної теорії та фінансів з 2001 року по 2003 рік та кафедру політичної економії з 2004 по 2008 рік.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Міжнародна економіка», «Історія економіки та економічної думки».

Напрям наукової діяльності:сучасна економічна думка США; вивчення досвіду ринкових механізмів в економіці розвинутих країн.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, підручників, посібників.

Підготував два кандидати економічних наук: Кадрі СатарХабіб (1991 р.), Коваленко Д.І. (2004 р.).

За плідну науково-педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та науковців нагороджений1 почесним знаком «Відмінник освіти України» (2005р.).

ВОРОНКОВА Таїсія Євгенівна, кандидат економічних наук, професор. 

У 1970 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Коротченка Д.С. за спеціальністю «Планування промисловості».

У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення, формування та використання фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва (на прикладі промисловості УРСР».

З 1985-1986 рр. навчалась в аспірантурі Інституту економіки Академії наук України.

З 1997 р. – кандидат економічних наук.

Проходила підвищення кваліфікації: у 1994 р. – при Вашингтонській Академії розвитку освіти, отримала сертифікат з бізнес-консультування; у 2009 р. – при Київському національному університеті технологій та дизайну на базі Інституту післядипломної освіти – з підвищення кваліфікації викладацьких кадрів; у 2014 р. при Київському національному університеті технологій та дизайну на базі Інституту післядипломної освіти, за програмою підготовки викладачів системи дистанційного навчання.

В 2004 році отримала вчене звання доцента. У теперішній час працює на посаді професора кафедри «Бізнес-економіки».

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Бізнес-консалтинг», «Бізнес-планування», «Економічний аналіз».

Напрям наукової діяльності: інвестиційно-інноваційні процеси в економіці; бізнес-планування, антикризова діяльність підприємств.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних видань.

Педагогічний стаж – 18 років.

БРЕУС Світлана Василівна, кандидат економічних наук, доцент.

Захистила кандидатськиу дисертацію на тему «Підвищення рівня економічної безпеки держави на основі технологічної реструктуризації промисловості» за спеціальністю 21.04.01 «Економічна безпека держави».

Викладає дисципліни: «Проектний аналіз», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економічна діагностика та аналітика».

Напрям наукової діяльності: інноваційний розвиток економіки, економічна безпека держави, економіка вищої освіти, економічна безпека вищих навчальних закладів.

Автор у тому числі співавтор більше 150 наукових праць.

БУЛАХ Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2001 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, факультет менеджменту та бізнесу за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю – «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка на тему: «Організаційно-економічне забезпечення регіонального розвитку підприємництва в сфері послуг».

У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв.

Викладає дисципліни: «Економічна ефективність діяльності підприємтва», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Економіка підприємства», «Зовнішньоекономічні зв’язки».

Напрям наукової діяльності: організаційно-економічне забезпечення розвитку підприємництва, соціально-економічний розвиток України та її регіонів.

Автор понад 70 наукових та та навчально-методичних праць, у тому числі навчального посібника з грифом МОН України, 1 монографії та 6 міжнародних публікацій, які входять до рейтингових наукометричних баз даних.

ВОВЧОК Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент. 

У 2005 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримала кваліфікацію магістра.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Теоретично-методичні основи формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств».

У 2010 році нагороджена стипендією Київського міського голови для обдарованої молоді за особовий творчий внесок у розвиток міста, високі досягнення у суспільному житті.

Напрям наукової діяльності: стратегічне управління витратами підприємства, управління інноваційним розвитком підприємства, національна інноваційна система.

Автор понад 34 наукових та методичних розробок, співавтором 6 монографій, 3 підручників з грифом МОН України: «Провайдинг», «Ринок фінансових послуг», «Казначейство банку».

ПАЛЬЧУК Олена Ігорівна, кандидат економічних наук.

У 2003 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини. 

У 2011 році у Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Факторинг на світовому ринку фінансових послуг в умовах економічної глобалізації». 

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Економічна теорія», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств». 

Напрям наукової діяльності: вплив інноваційних та інформаційних технологій на економіку, роль держави в економіці 21 сторіччя, нематеріальні активи та їх оцінка.

Автор понад 30 наукових праць. 

СЕРБЕНІВСЬКА Аліна Юріївна, кандидат економічних наук, доцент. 

У 1998 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Економіка підприємств».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізм активізації інноваційних процесів текстильних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Економічний аналіз».

Напрям наукової діяльності: обґрунтування інноваційно-орієнтованих рішень в системах обліку і контролю промислових підприємств.

Автор понад 25 наукових та методичних праць.

ШАЦЬКА Зоряна Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила Український транспортний університет за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів» та отримала кваліфікацію спеціаліста «Інженер-будівельник».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємств» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри «Економіки, обліку і аудиту».

Викладає дисципліни: «Управління бізнес проектами», «Економіка підприємства», «Управління капіталом підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економічна безпека та ризики підприємства».

Напрям наукової діяльності: економіка підприємства, стратегічний та інноваційний менеджмент.

Автор та співавтор публікації 10 монографій, 1 підручника. Опубліковано понад 30 наукових статей у фахових виданнях та 40 тез доповідей.

ШУЛЬГА Валентина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент. 

У 2002 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізм стратегічного управління витратами підприємства в конкурентному середовищі» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Викладає дисципліни: «Управління витратами», «Економіка та бізнес», «Технології партнерства у бізнесі».

Напрям наукової діяльності: стратегічне управління витратами, соціальна відповідальність бізнесу, стратегія сталого розвитку підприємств.

Автор понад 30 наукових праць та методичних розробок, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОН України.

ЯНКОВЕЦЬ Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Механізм розвитку інноваційного потенціалу підприємства».

У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

Викладає дисципліни: «Бізнес-планування», тренінг «Економічний успіх підприємств», «Технології партнерства в бізнесі», «Операційна діяльність підприємства», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Відповідальна за науково-дослідну роботу студентів кафедри. 

Науковий керівник студентів, які приймають участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів у галузях «Легка промисловість», «Економіка та управління підприємствами», є переможцями та отримують призові місця. Має грамоти Міністерства освіти і науки України як науковий керівник студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів.

Напрям наукової діяльності: механізми інноваційного розвитку економічних систем різних ієрархічних рівнів.

Автор навчального посібника «Економіка і планування» для студентів вищих навчальних закладів, понад 50 наукових публікацій та понад 20 науково-методичних розробок. 

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра має сучасну матеріальну базу: 4 лекційні аудиторії, 2 аудиторії для практичних занять, 1 кабінет, 1 кімнату для викладачів та кабінет для проведення консультацій з курсових і дипломних робіт. Кафедра забезпечена достатньою кількістю обчислювальної та копіювальної техніки. До функцій персоналу навчально-методичної лабораторії входить виконання робіт, пов'язаних з організацією, підготовкою та проведенням навчального процесу, в тому числі забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами.

  

Наукова діяльність

Наукові напрями кафедри Бізнес-економіки:

 

Економічні механізми адаптації підприємств до кризових умов 

Науковий керівник: д.е.н., доц. Мельник А.О.

 

Стійкий розвиток соціально-економічних систем регіонів

Науковий керівник: д.е.н., проф. Ольшанська О.В.

 

Основні напрями соціально-економічного розвитку суспільства в період трансформаційних змін

Науковий керівник: д.е.н., проф. Борецька Н.П.

 

3.2.1. Економіка галузей промисловості

Науковий керівник:д.е.н., проф. Денисенко М. П.

 

3.2.1.-1/16: «Інноваційний розвиток підприємств легкої промисловості України»

Виконавці: д.е.н., проф. Денисенко М.П., к.е.н., проф. Воронкова Т.Є.

 

3.2.1.-43/16 «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу: сучасний стан та перспективи розвитку»

Виконавці: к.е.н., доц. Шульга В.М., к.е.н, доц. Сербенівська А.Ю.

 

3.2.1.-6/16 «Розвиток економічних систем на інноваційних засадах»

Науковий керівник:  к.е.н., доц. Янковець Т.М.

 

3.2.1.-7/16 «Активізація інноваційної діяльності підприємств під впливом глобалізаційних процесів»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Шацька З.Я.

 

3.2.1.-8/16 «Науково-методологічні засади забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів України в ринкових умовах»

Науковий керівник: к.е.н., доц. Бреус С.В.

 

3.2.1.-28/16 «Інтелектуальний капітал підприємства»

Науковий керівник: к.е.н., Пальчук О.І. 


Результати наукових досліджень кафедри знаходять своє відображення у підручниках, навчальних посібниках, монографіях, навчально-методичних виданнях, що активно використовуються у навчальному процесі.

Рік

2011

2012

2013

2014

2015

Підручники

2

1

1

0

2

Монографії

2

7

7

8

10

Навчальні посібники

2

0

3

1

2

Статті

90

169

182

70

72

Тези

115

123

217

132

174

Методичні вказівки

94

87

44

21

17

За останні роки викладачами кафедри захищено 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

Рік

Спеціальність

ПІБ

Тема дисертаційної роботи

2009

08.00.04, к.е.н.

З.Я. Шацька

Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємства

08.00.04, к.е.н.

С.В. Вовчок

Теоретично-методичні основи формування та оцінки формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств

2012

08.00.04, к.е.н.

Д.М. Лойко

Формування інноваційної стратегії швейних підприємств на ринку брендового одягу

08.00.04, к.е.н.

Т.М. Янковець

Механізм розвитку інноваційного потенціалу підприємства

2013

08.00.03, д.е.н.

В.В. Лойко

Науково-методологічні основи державного регулювання економічної безпеки на регіональному рівні

08.00.04, к.е.н.

А.Ю. Сербенівська

Механізм активізації інноваційних процесів текстильних підприємств

2016

08.00.03, д.е.н.

А.Ю. Рамський

Теоретико-методологічні засади формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств

Професорсько-викладацький склад постійно удосконалює існуючі та використовує інноваційні форми та методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики та технології викладання, світовий досвід.

 

Основні наукові досягнення кафедри

За останні роки викладачі кафедри прийняли активну участь у виконанні:

 • держбюджетній темі 16.0448 ДБ «Розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення процесу управління витратами і доходами в умовах імплементації стандартів обліку» (доц. Бреус С.В.);
 • господарчо-договірній темі «Дослідження ринку хутра і хутрових виробів України» (доц. Бреус С.В.);
 • науково-дослідній темі 0115U004302 Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку» науковий керівник – проф. Денисенко М.П.

Викладачами кафедри підготовлено до друку та опубліковано:

Підручники:

1. Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства: підручник / за ред. В.Г. Федоренка, Г.В. Лагутіна, Т.Є.Воронкової, Денисенка М.П.. Лойко В.В.,  І.В. Воронков. - К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 376 с.

2. Економіка України в умовах глобалізації: підручник / за ред. В.Г. Федоренка, Г.В. Лагутіна, Т.Є.Воронкової, Г.М. Рижакової, Денисенко М.П., Лойко В.В., Бреус С.В., Гавриленко Т.В., Лойко Д.М., Воронков І.В. - К. : ТОВ «ДКС центр», 2015. –302 с.

 

Навчальні посібники:

1. Економіка підприємства: навчальний посібник / Лойко В.В., Макаровська Т.П. - К.: КНУТД. - 2014. - 267 с.

2. Економіка і планування : навчальний посібник / Янковець Т.М. - КНУТД. - 2014. - 241 с.

 

Монографії:

1. Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки: монографія / проф. Лойко В.В., доц. Бреус С.В., доц.Лойко Д.М., доц. Павлов В.В., доц. Шацька З.Я., асп. Мулик О.М. - Київ, КНУТД. 2015. - 212 с.

2. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / за заг. ред. Шапошнікова К.С., доц. Шацька З.Я.- Херсон, видавничий дім "Гельветика", 2015. - 416 с. (17,33 д.а.) - с. 387-399.  (цитування РІНЦ).

3. Світові економічні кризи: теорія і методологія: монографія /  Мельник А.О. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2014. – 392 с.

4. Інвестицйний потенціал домогосподарств : монографія /  Рамський А.Ю. – Київ. : Київ. Ун-т ім.. Б.Грінченка, 2014. – 352 с.

5. Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія / за ред. проф. Лаптєва С.М.,проф.  Сідака В.С., проф. Денисенка М.П., доц. Шацька З.Я., доц. Бреус С.В., доц. Янковець Т.М., доц.Лойко Д.М., доц. Макаровська Т.П. - Україна, К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 410 с.

6. Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи професійної освіти перспективам соціально-економічного розвитку України: монографія / за заг. ред. проф. Грищенка І.М., проф. Денисенко М.П., доц. Лойко В.В., доц. Лойко Д.М., проф. Воронкова Т.Є., доц. Бреус С.В., доц. Шацька З.Я., доц. Янковець Т.М., асп. Жулай Г.С. - Київ, КНУТД. 2014. - 350 с.

7. Національна економіка України у сучасних глобальних процесах:  монографія / за ред. В.Г. Федоренка, Г.В. Лагутіна,  О. М.  Могильного, Т.Є.Воронкової, Г.М. Рижакової, Денисенко М.П., Лойко В.В., Лойко Д.М., Бреус С.В., Гавриленко Т.В. - К. : ТОВ «ДКС центр», 2015. – 470 с. 

8. Інвестиційно - інноваційний розвиток в контексті економічної безпеки підприємства: монографія / за ред. В.Г. Федоренка, Г.В. Лагутіна, Т.Є.Воронкової, Денисенко М.П., Лойко В.В., Лойко Д.М., Бреус С.В., Гавриленко Т.В. - К. : ІПК ДСЗУ, 2015. – 412 с.

9. Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / За ред. д.е.н., професора О.О.Непочатенко, проф. Денисенко М.П., доц. Брееус С.В. - Умань, Видавець «Сочинський»,2015-236 с.

10. Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку підприємств легкої промисловасті з урахуванням орієнтирів структурно-інноваціійної політики: монографія / за заг. ред. проф. Ігнатьєвої І.А., доц. Гавриленко Т.В. - К.: КНУТД, 2014. - 432 с.

11. Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи: колективна монографія / за заг. ред Грищенка І.М., Бреус С.В. - К. : Педагогічна думка, 2015. – 480 с.

12. Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро- та мікровимір: колективна монографія / За ред. Черевка О.В., проф. Денисенко М.П., доц. Бреус С.В. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 442 с. С. 336-351.

 

Статті 72 (34,06 ум.-друк. лист),

у тому числі у:

базі Scopus – 2; міжнародних виданнях – 16; фахових виданнях - 38

зі студентами та аспірантами: міжнародних виданнях – 8 та у фахових виданнях – 10.

 

Тези доповідей – 174 (22,24 ум. друк. лист),

у тому числі зі студентами та аспірантами – 141 (16,9 ум. друк. лист);

 

Методичні вказівки – 17 (31,2 ум. друк. лист).

Викладачі кафедри прийняли активну участь у:

 • 22 міжнародних конференціях, в т. ч. 5 за кордоном (Польща, Болгарія, Швейцарія, Білорусь),
 • 4 всеукраїнських конференціях,
 • 6 міжнародних семінарах-тренінгах (Польща, Швейцарія, Канада, Білорусія),
 • 4 всеукраїнських семінарах.

Кафедрою було організовано і проведено спільно з кафедрою обліку і аудиту Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС», що відбулася 27 травня 2016 р. у КНУТД. За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць.

 

За останні роки викладачами кафедри отримано:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  №60388 (монографію) «Інвестиційний потенціал домогосподарств». Автор проф. Рамський А.Ю. ;
 • Акт про впровадження результатів науково-дослідної роботи Бреус С. В. на тему «Основні аспекти забезпечення економічної безпеки вищих учбових закладів в контексті інтеграції в Європейський Союз»;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №62477 (розділ в колективній монографії) «Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи»: 5.4. Досвід роботи провідних європейських країн в контексті ринкової моделі: вищі навчальні заклади-держава-роботодавці». Автор доц. Бреус С.В.;
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 61374 (стаття «Використання досвіду провідних європейських країн задля розробки ринкової моделі: ВНЗ-держава-роботодавці». Автор доц. Бреус С.В.

Викладачі кафедри пройшли наукове стажування у:

 1. Вищій школі менеджменту, м. Варшава, Польща (12-19 вересня 2015 р.). – асп. Мулик О.В.
 2. Національній академії педагогічних наук України, Центральний інститут післядипломної освіти (16 березня-16 жовтня 2015 р.). – доц. Шацька З.Я.
Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра забезпечує викладання різних дисциплін для всіх факультетів університету, основними серед яких є:

 • Економіка підприємства
 • Економіка та бізнес
 • Економічна теорія
 • Зовнішньоекономічна діяльність
 • Міжнародна економіка
 • Регіональна економіка
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Тренінг «Технології партнерства у бізнесі»
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Економічна безпека і ризики підприємства
 • Бізнес-моделювання
 • Економічний аналіз
 • Тренінг «Економічний успіх підприємства»
 • Бізнес-планування
 • Операційна діяльність підприємства
 • Інвестиційна діяльність підприємства
 • Основи бізнесу
 • Управління капіталом підприємства
 • Економічна ефективність підприємства
 • Проектний аналіз
 • Бізнес-консалтинг
 • Управління витратами

   

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методична робота кафедри бізнес економіки спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх економістів на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

З кожної навчальної дисципліни сформовано навчально-методичні комплекси, які включають: програми дисциплін за змістовними модулями, опорні конспекти лекцій, завдання до практичних занять, методичні вказівки та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів, критерії оцінки поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, сучасні методики та технології викладання.

Напрями підготовки та спеціальності

Кафедра є випусковою для фахівців:

БАКАЛАВР З ЕКОНОМІКИ

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Економіка підприємства»

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 4 роки денна, 4 роки 5 місяців заочна та заочно-дистанційна

Професійні компетентності:

 • Глибокі знання та розуміння основних економічних законів, господарської діяльності підприємства, ведення економічної документації за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів.
 • Здатність оцінити економічний стан підприємства та окремих  його складових (основних та оборотних засобів, персоналу, результатів діяльності тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення.
 • Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних економічних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з програми економіки підприємства, проводити розрахунки ефективності економічної доцільності розробки та впровадження інновацій на підприємстві, мати навички розробки бізнес-планів, стратегічних та тактичних планів розвитку підприємства, розрахунок та прогнозування техніко-економічних показників роботи підприємства, використовуючи теоретичні знання та практичні навички.
 • Здатність до подальшого навчання, вміння формувати проблеми та знаходити шляхи їх вирішення в економічній діяльності підприємства.

Сфера застосування професійних компетентностей:

Вміти:

 • орієнтуватися в проблемах господарської діяльності підприємства, вміти їх вирішувати; професійно і кваліфіковано управляти процесом змін при функціонуванні підприємства;
 • аналізувати сучасні проблеми розвитку економіки і суспільства та їх вплив на господарську діяльність підприємства;
 • вміти застосовувати прийоми економічного аналізу у процесі оцінки господарської діяльності підприємства;
 • бути спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень економічної науки та інформаційних технологій.

Може працювати:

 • помічником керівника підприємства з економічних питань;
 • організатором діловодства (державні установи);
 • помічником керівника малого підприємства без апарату управління з економічних питань;
 • техніком з нормування праці;
 • техніком  із планування;
 • техніком із стандартизації;
 • техніком з підготовки виробництва;
 • асистентом економіста-статистика;
 • асистентом економіста-демографа;
 • організатором із постачання;
 • організатором із збуту;
 • економістом на підприємствах малого та середнього бізнесу,
 • фахівцем з аналізу ринку праці.

 

МАГІСТР З ЕКОНОМІКИ

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Бізнес-економіка»

Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна

Термін навчання: 1 рік 5 місяців

Професійні компетентності:

 • глибокі знання та розуміння основних економічних теорій, шкіл та законів, володіння ключовими поняттями економічної науки;
 • розуміння основних параметрів й елементів економічних систем;
 • здатність застосовувати різні підходи до розуміння економічних процесів на підприємстві (організації, установі);
 • здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою;
 • знання іноземних мов та навички перекладу;
 • навички роботи з комп’ютером;
 • навички управління інформацією;
 • дослідницькі навички;
 • здатність орієнтуватися в потоці наукової інформації;
 • здатність до освоєння перспективних технологій навчання, що постійно розвиваються;
 • уміння оцінки й вибору альтернативних і варіативних програм;
 • уміння вивчати та застосувати ефективний педагогічний досвід інших колег;
 • уміння володіти прийомами наукових досліджень з використанням сучасних методів системного наукового аналізу;
 • уміння професійно діяти в сучасному інформаційному середовищі;
 • уміння виокремлювати і формулювати наукову новизну, теоретичну і практичну значущість наукового дослідження;
 • бачити конкретні напрямки впровадження результатів дослідження в практику фахової діяльності;
 • здатність до подальшого навчання;
 • вміння формувати проблеми та знаходити шляхи їх вирішення в економічній діяльності підприємства.

Сфера застосування професійних компетентностей:

Вміти:

 • визначати та розв’язувати значущі комплексні соціально-економічні проблеми в професійній, дослідно-інноваційній та педагогічній діяльності з орієнтацією на саморозвиток;
 • використовувати наукові методи дослідження, збору, цілісного аналізу ситуацій, опрацьовувати та узагальнювати інформацію під час майбутньої професійної діяльності;
 • розробляти стратегії розвитку підприємства на основі розуміння логіки розвитку бізнесу;
 • застосовувати прийоми економічного аналізу у процесі оцінки ефективності господарської діяльності підприємства та володіти навиками оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • обґрунтовувати стратегічні і тактичні рішення щодо формування внутрішнього економічного механізму підприємства та забезпечення його ефективного функціонування та розвитку;
 • проводити аналіз стану ринкового середовища, в якому функціонує підприємство та будувати конкурентоспроможні стратегії розвитку підприємства;
 • застосовувати основи антикризового та ризик менеджменту;
 • творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціально-економічної дійсності та формувати власні оцінки, позиції щодо ставлення до минулого, сучасного і майбутнього України.

Може працювати:

 • економічним радником;
 • заступником директора підприємства з економічних питань;
 • директором (керівником) малого підприємства;
 • начальником відділу;
 • начальником планово-економічного відділу;
 • начальником планово-економічного бюро цеху;
 • економістом;
 • економістом з планування;
 • економістом з праці;
 • економістом із ціноутворення;
 • економістом із збуту; е
 • кономістом з фінансової роботи;
 • економістом обчислювального (інформаційно-обчислювального центру);
 • економістом-статистиком;
 • викладачем вищого навчального закладу;
 • асистентом вищого навчального закладу;
 • викладачем професійно-технічного навчального закладу;
 • викладачем (методи навчання);
 • молодшим науковим співробітником (економіка);
 • науковим співробітником (економіка);
 • науковим співробітником (праця та зайнятість);
 • науковим співробітником-консультантом (економіка);
 • аналітиком у сфері професійної зайнятості;
 • аналітиком інвестицій;
 • експертом з умов праці;
 • експертом із соціальної відповідальності;
 • експертом з регулювання соціально-трудових відносин;
 • інженером з організації праці;
 • інженером з організації та нормування праці;
 • інженером з нормування праці; к
 • онсультантом з економічних питань;
 • консультантом з ефективності підприємництва;
 • консультантом з раціоналізації виробництва;
 • професіоналом з інноваційної діяльності;
 • професіоналом з розвитку персоналу;
 • ревізором з виробничо-технічних та економічних питань.

Магістри групи ІЕмг-14, випуск 2016 року (зліва направо): Бичковський Роман, Кириченко Олена, Кияшко Альона,
Журавський Богдан, Іовенко Марина, Несенюк Євген, Вітко Віталіна, Калабухова Ганна, Гнатюк Євгенія, Ковальчук Марина.

Студенти

За останні роки кафедра забезпечує підготовку понад 200 студентів денної форми навчання.

 

Наукові досягнення студентів:

Студенти кафедри активно приймають участь та є переможцями:

 • На Вузівському конкурсі студентських наукових робіт (секція «Економіка та управління підприємствами), що відбувся у КНУТДу 2016 р. студентка Нагорна Ю.А. нагороджена Дипломом 1 ступеню (науковий керівник доц. Янковець Т.М.).

 • На Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, що відбувся 14-15 квітня 2016 р. у ХНАДУ студентка Гнатюк Євгенія Ігорівна нагороджена Почесною грамотою (науковий керівник доц. Гавриленко Т.В.).

 • На Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, що відбувся 14-15 квітня 2016 р. у ХНАДУ студентка Йожикова Марія Миколаївна нагороджена Грамотою у номінації «За наочне представленн результатів дослідження» (науковий керівник доц. Янковець Т.М.).

 • На Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, що відбувся 14-15 квітня 2016 р. у ХНАДУ студентка Нагрна Юлія Анатоліївна нагороджена Грамотою у номінації «За практичну значимість роботи» (науковий керівник доц. Янковець Т.М.)

 • На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робті з розділу «Легка промисловість» (2015-2016 р.р.) студентка Нагрна Юлія Анатоліївна нагороджена Грамотоюза актуальність теми наукової роботи, оригінальність та сміливість анукових рішень (науковий керівник доц. Янковець Т.М.)

 • 25 березня 2016 р. було проведено Вузівський тур олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства», що проводилась на кафедрі економіки підприємства КНУТД. Журі розподілило призові місця наступним чином: Лазарєва М.О. – 1 місце; Якимчук І.Ю. – 2 місце; Молчанова О.О. – 3 місце.

  

 • 28-29 квітня 2016 р. в рамках XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» було проведено засідання підсекції «Економіка підприємства» секції «Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України». З доповідями виступили аспіранти та студенти кафедри «Економіки підприємства» КНУТД.

  За результатами конференції студенти кафедри Бондаренко А.С. зайняла 1 місце; Чепурна Д.О. – 2 місце; Скорятина А.О. – 3 місце.

  

 • До XIV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» був приурочений конкурс плакатів на тему «Інноваційний розвиток економіки України: інтеграція освіти, науки і бізнесу!», проведений з метою формування у студентів інноваційного мислення. Переможці конкурсу нагороджені грамотами. Усі учасники отримали заохочення. Переможці - студенти 4 курсу:
  • 1 місце - Панін Тимур, Книженко Андрій, Хандога Дмитро.
  • 2 місце - Маслюк Людмила, Васильєва Маргарита, Драгієва Євгенія, Прокофьєва Анастасія, Підопригора Анна.
  • 3 місце - Білокінна Наталя, Бондаренко Анастасія, Ларіонова Тетяна, Петренко Тетяна, Чепурна Дарина.

 

 • Студент кафедри Ходаківський Максим є учасником танцювально-хореографічного ансамблю «БУМ». 


 • Вузівський конкурс «Плакатом по витратах!», організований та проведений кафедрою «Економіки підприємства» (листопад 2014 р. Керівник: к.е.н., доц. Янковець Т.М.):
  • Терес Н. І., Перетятко І. О. - Грамота 1 місце;
  • Кияшко А. Ю., Кириченко О. В., Пруднікова Н. В., Сінілкіна А. В., Губенко Л. Д. - Грамота 2 місце;
  • Журавель С. М. - Грамота 3 місце;
  • Кульова Т. В., Хачатрян А. О., Кодій С. О., Андрієнко К. С. - Диплом учасника;

 

Лауреат ІІ Премії Міжнародного пісенного фестівалю «Доля» магістр Марина Іовенко
Студентські гуртки

При кафедрі працює Студентський науковий гурток «ІНВЕСТОР», метою якого є поглиблення теоретичних професійних знань й отриманні інформації, аналітичних оцінок у науково-дослідних економічних проблемах сьогодення, формуванні у студентів свідомості ролі фахівця-професіонала на сучасному підприємстві.

На засіданнях обговорюються актуальні проблеми:

 • досягнення нобелівських лауреатів в галузі економіки і значення їх результатів на сучасному етапі розвитку економіки;
 • соціальні й екологічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання;
 • видатні постаті вітчизняних науковців-економістів у світовій історії;
 • сучасний інструментарій економіки і світової науки.

  

 

Засідання наукового гуртка «Інвестор»

Перспективи для студентів

Після завершення навчання майбутні економісти готові до кваліфікованого виконання таких професійних завдань, як:

 • розробка і вибір стратегії розвитку підприємства та формування організаційного механізму економічного управління підприємством;
 • забезпечення конкурентоспроможності продукції та організації;
 • комплексний аналіз діяльності підприємств і установ;
 • планування витрат та управління ними;
 • розробка стратегічних та поточних планів, складання операційних і фінансових бюджетів підприємства;
 • формування системи бюджетування на підприємстві;
 • оцінка фінансової результативності та законності прийнятих управлінських рішень та їх виконання;
 • прогнозування фінансових показників та проведення стратегічного економічного аналізу;
 • організація операційно-календарного планування та регулювання діяльності підприємства та його підрозділів;
 • визначення потреби в фінансових ресурсах;
 • організація використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів та обґрунтування доцільності управлінських рішень стратегічного й оперативного характеру;
 • управління інноваційно-інвестиційною діяльністю та обґрунтування оптимального інвестиційного портфелю підприємства;
 • передбачення тенденцій розвитку економіки;
 • обґрунтування глобального бачення економічних процесів;
 • теоретичні та експериментальні дослідження фінансово-економічних процесів.

При кафедрі працює аспірантура, де здійснюється підготовка до захисту дисертацій за спеціальностями 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Випускники

За роки свого існування кафедри підготувала більше 6000 випускників, багато з них є провідними спеціалістами, директорами підприємств, вченими, громадянськими діячами. Назвемо лише декілька прізвищ наших випускників різних років, які в свій час очолювали відповідні посади:

 • Бесчасний В. А. - генеральний директор КШПО «Україна»;
 • Гаврильчук І. Б. – заступник Голови Правління Акціонерного комерційного банку «Київ»;
 • Гончаренко М.Ф. – голова Державної інспекції навчальних закладів України;
 • Джур Н. В. – генеральний директор КШПО «Юність»;
 • Йохна В. А. – надзвичайний та повноважний посол другого класу МЗС України;
 • Лiснiченко О.Л. – директор з економіки ПрАТ «Санта-Україна».
 • Ляшко А. І. – генеральний директор ВАТ «Желань»,
 • Масло М. І. – заступник Міністра легкої промисловості УРСР;
 • Нiкульшина Ю.Д. – головний бухгалтер ПАТ ШФ «ВОРОНІН»;
 • Палій І. П. – ректор інституту підготовки кадрів міністерства промислової політики України;
 • Пецюх І. В. – голова правління ПП «Швидко» та ТОВ «Гобелен»;
 • Торбенко М. О. – генеральний директор ЗАТ «Рутекс»;
 • Шморгун С. І. – директор ЗАТ «Корсунь-Шевченківська швейна фабрика».
Зарубіжне партнерство

В сучасних умовах розвитку України питання вступу до Європейської спільноти набуло особливої актуальності. У зв’язку з цим, кафедра співпрацює з Варшавською школою менеджменту (м. Варшава, Польща), Білоруським державним університетом (м. Мінськ, Білорусія). Кафедра Бізнес економіки підтримує зв’язки університетом «Монітоба» (Канада), Варненським економічним університетом (м. Варна, Республіка Болгарія), Ризьким технічним університетом (Латвія), Будапештським бізнес-коледжем (Угорщина, м. Будапешт).  

Професор М. П. Денисенко дарує завідувачу бібліотеки університету «Манітоба» пані Орисі Трасц підручники:
Економіка та організація інноваційної діяльності; Інноваційний розвиток галузей економіки

Зустріч професора М. П. Денисенка та представників Восьмого міжнародного наукового форуму AFES
із спікером міста Вінніпег Гаррі Лазаренко

все о строительстве, ремонте и обустройстве