КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет підприємництва та права
КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
Про кафедру
ШМОРГУН Олександр Семенович
в.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кабінет № 4 -1304

Телефони для довідок: +380-256-84-60

e-mail: 

Історія

Кафедра господарського права факультету підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну створена на базі кафедри цивільно-правових дисциплін Юридичного факультету Державного вищого навчального закладу Міжгалузева Академія управління і веде свою історію із 1979 року. Кафедру створено із числа досвідчених вчених-правників, які мають досвід роботи як у правозахисних, представницьких так і у правоохоронних органах України.

Місія:  робота кафедри господарського права направлена на отримання  студентами  високого рівня знань в сфері господарсько-правової діяльності

Науково-педагогічний склад кафедри проводить навчання за широким спектром дисциплін які направлені на вивчення як зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, так і правових підстав господарської діяльності, судового захисту, захисту прав інтелектуальної та промислової власності. Одним із основних завдань кафедри є навчити студентів вирішенню  проблем захисту майнових та немайнових прав і свобод суб’єктів господарювання.

Кафедра господарського права активно займається  науковою, методичною, навчальною, організаційною роботою яка направлена на отримання  студентами  високого рівня знань, який забезпечить  потреби регіону у фахівцях сфери права.

Науково-педагогічні працівники

ШМОРГУН Олександр Семенович, в.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України. 

У 1980 році закінчив  Харківський юридичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського.

Тривалий час працював у судовій системі, в органах прокуратури України. Працював суддею, головою суду, прокурором області, начальником управління Генеральної прокуратури.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади».

Викладає дисципліни: «Адміністративне право та процес», «Адміністративний процес», «Адвокатура України». Є автором багатьох наукових та науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: виконавча влада та  органи публічного управління.

ОЛІЙНИК Анатолій Юхимович, кандидат юридичних наук, професор.

У 1978 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю правознавство.

З 1 жовтня 1983 р. до 15 грудня 2002 р. працював на атестованих посадах (ад’юнкта, викладача, старшого викладача, доцента, заступника начальника кафедри, начальника навчально-методичного відділу, професора) в Київській вищій школі МВС СРСР ім. Ф. Дзержинського, Українській академії внутрішніх справ, Національній академії внутрішніх справ України, Київському національному університеті внутрішніх справ, Національній академії внутрішніх справ.

Має більше 200 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Історія держави і права України та зарубіжних країн», «Конституційне право України та зарубіжних країн», «Основи римського приватного права», «Методологія сучасних наукових досліджень з основ інтелектуальної власності», «Актуальні питання господарського права», «Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні».

КОВАЛЬ Ольга Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент.

Вищу юридичну освіту отримала в Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка.

У 2013 р. захистила дисертацію,  зі спеціальності кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Право особи на виправдання у кримінальному процесі України».

У 2016 році успішно пройшла стажування в Польщі за тематикою «The right to a fair trial in context of the European Court of Human Rights practice».

Викладає дисципліни: «Біржове право», «Кримінальне право та процес», «Цивільне та сімейне право», «Право інтелектуальної власності», «Право Європейського союзу». Сфера наукових інтересів знаходиться у галузі  кримінального права та кримінального процесу, правоохоронної діяльності, медіації та правосуддя в цілому, а також окремих питань пов’язаних із захистом інтелектуальної власності та інформаційного забезпечення. Має більш ніж  30 наукових праць.

ЯТЧЕНКО Євген Олександрович кандидат юридичних наук, доцент.

У 2001 році закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». У 2010 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Речові права релігійних організацій на майно культового призначення».

Викладає дисципліни: «Міжнародний комерційний арбітраж», «Підприємницьке та господарське право», «Митне право та правові основи зовнішньоекономічної діяльності», «правові основи інвестиційної діяльності», «Земельне, аграрне, екологічне право».

Коло наукових інтересів знаходиться в площині питань пов’язаних із дослідженням особливостей виконавчого провадження.

Має більше 40 наукових і науково-методичних  праць.

КУЛАК Наталія Валеріївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри.

У 2015 році здобула науковий ступень кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02- механізми державного управління.

Викладає дисципліни: «Теорія держави і права України»; «Юридична психологія», «Міжнародне право».

Сфера наукових інтересів пов’язана із дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів  удосконалення механізмів правового регулювання підприємницької діяльності.  Має біля 30 наукових праць.  

ГУБАРЄВ Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права.

У 1999 році закінчив Український центр правничих студій  Української Правничої Фундації при Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, отримав ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство». У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес сімейне право; міжнародне приватне право на тему «Право власності фізичної особи на присадибну земельну ділянку (садибу)». Викладає Митне право, Цивільне право, Трудове право. Автор близько 80 наукових праць.

ХОМІЧОВ Ігор Олександрович, старший викладач.

Випускник Української академії банковської справи Національного банку України за спеціальністю правознавство.

Викладає дисципліни: «Правознавство». Наукові інтереси пов’язані із реалізацією господарського-процесуального права.

ГРИЦУН Ольга Олександрівна, старший викладач.

У 2009 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародне приватне право.

Викладає дисципліни: «Міжнародне право», «Основи римського приватного права». Є автором 16 наукових праць та тез наукових доповідей. Коло наукових інтересів: міжнародне право, право інформаційної безпеки.

ГОЛОВАЩУК Анна Петрівна, асистент кафедри.

У 2010 році закінчила юридичний факультет «Європейського університету» за спеціальністю «Правознавство».

Викладає дисципліни : «Цивільне та сімейне право».

Сфера наукових інтересів знаходиться у площині цивільного, сімейного та медичного права. Займається дослідженням цивільних та сімейних правовідносин, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій; досліджує питання страхування відповідальності медичних працівників. Має 17 наукових праць.

АНАНЧЕНКО Алла Василівна, старший лаборант кафедри.

Навчальні приміщення

Кафедра здійснює навчально-виховний процес на сучасній матеріально-технічній базі: ауд. 4-1304, 4-1306, 4-1310.

Наукова діяльність

Важливим завданням кафедри є гарантоване забезпечення високого рівня навчального процесу, та професіоналізму викладацького складу кафедри, якому сприяє наукова робота кафедри, яка проводиться у сфері аспектів права.

Кафедра є осередком виконання наукових досліджень в галузі цивільного та конституційного права:

Конституційні права, свободи та обов’язки особи у сфері технологій і дизайну.

Основи податкового права України.

Основи приватного права.

Кримінальне процесуальне право України.

 

Проведення наукових конференцій та семінарів

Щороку кафедра господарського права проводить наукові конференції, семінари, зокрема, присвячені проблемам господарської діяльності, в сучасних умовах.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра господарського права забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін:

 • Господарське право.
 • Господарський процес.
 • Цивільне право.
 • Цивільний процес.
 • Право інтелектуальної власності.
 • Біржове право.
 • Земельне, аграрне та екологічне право.
 • Правові основи інвестиційної діяльності.
 • Фінансове та банківське право.
 • Митне право та правові основи зовнішньоекономічної діяльності.
 • Комерційне право.
 • Конкурентне право.
 • Податкове право.
 • Процесуальні дії та документи.
 • Вирішення трудових спорів.
 • Вирішення господарських спорів.
 • Підприємницьке та господарське право.
 • Адміністративне право та процес;
 • Адміністративний процес
 • Історія держави і права України та зарубіжних країн
 • Конституційне право України та зарубіжних країн
 • Кримінальне право та процес
 • Теорія держави та права
 • Судові та правоохоронні органи
 • Юридична психологія
 • Правознавство (для інших спеціальностей)
 • Основи римського приватного права
 • Міжнародне право
 • Право
Навчально-методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчального процесу є основним критерієм якісної освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну. У зв`язку з змінами, що відбуваються у навчальних планах кафедри, науково-педагогічними працівниками постійно проводиться оновлення та розробка навчальних та робочих програм, методичних вказівок до виконання курсових, розрахункових, дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», розробка модульних тестових програм для контролю знань студентів, а також методичних вказівок для проведення практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи студента. На кафедрі системно відбувається підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні заняття тощо).

З усіх дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси, які визначають програми дисциплін, навчальних та виробничих практик; методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, до самостійних робіт, до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання тощо. 

 

Науково-педагогічна діяльність

На кафедрі активно триває процес пошуку і розроблення нових педагогічних методів і освітніх технологій підвищення ефективності надання освітніх послуг. Кафедрою  здійснюється  консультаційна та інша індивідуальна робота зі студентами у тому числі під час проведення виробничих практик,  реалізуються виховні функції  у процесі групової та індивідуальної роботи зі студентами під час неформального спілкування з ними. Викладацький склад кафедри плідно працює над формуванням у студентів віри у власні можливості й у реальність професійних досягнень.

Спеціальності

Кафедра господарського права є випускаючою (профілюючою) та проводить підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 081 «Право» освітня програма « Господарська-правова діяльність».

 

Бакалаврат

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Бакалавр з «Права»

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

ЄКТС Кредити:

240 кредитів

Мова навчання:

Українська

Результат навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз юридичної справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки.
 • Застосовувати сучасні інформаційно-правові системи і технології у сфері фінансів та бухгалтерського обліку, здійснювати постановку фінансово-кредитних задач та задач з обліку й аудиту в умовах реалізації конституційного права на доступ до інформаційних технологій.

 

Магістратура

Освітня програма:

Господарсько-правова діяльність

Кваліфікація:

Магістр з «Права»

Період навчання:

3 семестри (1,5 роки)

ЄКТС Кредити:

90

Мова навчання:

Українська

Результати навчання:

 

Після успішного завершення навчання студент повинен вміти:

 • Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших організаціях відповідно до отриманої спеціальності.
 • Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Вести юридичні справи та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях.
 • Здійснювати аналіз юридичної справ у сферах нормотворчої, виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності.
 • Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та на підприємствах і установах різних форм власності.
 • Планувати, організовувати та проводити зовнішній та внутрішній юридичний аудит.
 • Проводити системний правовий аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.
 • Здійснювати фінансово-правовий, бюджетний і кредитно-банківський контроль в установах і підприємствах державного і недержавного секторів економіки.
Студенти

Випускники можуть працювати як керівниками всіх рівнів управління так і галузевими фахівцями; в правозахисних, правоохоронних та представницьких органах та організаціях; організаторами малого і середнього бізнесу; юрисконсультами на різних підприємствах та організаціях незалежно від форм власності.

Студенти-випускники проходять виробничу та переддипломну практику в юридичних компаніях, страхових компаніях, органах місцевого самоврядування, прокуратурі, в судах, в органах нотаріату та адвокатури.

Гуртки та наукова робота студентів

 

Співробітники кафедри проводять засідання наукового гуртка «Правознавець»,  який готує студентів до участі у всеукраїнських студентських наукових заходах, здійснює методичну допомогу у процесі виконання студентських наукових досліджень, а також проводить наукові публічні заходи та зустрічі студентства із представниками органів державної влади та місцевого самоуправління.

Зустріч зі студентством у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

 

Щорічно колективом кафедри проводиться олімпіада з права, під час якої студенти-бакалаври отримують досвід наукової роботи і вирішення актуальних правових питань та нестандартних проблемних ситуацій.

Згідно наказу "Про проведення вузівського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади" 16 березня 2017 року проведений Тур факультету підприємництва і права КНУТД Всеукраїнської студентської олімпіади з "Цивільного права" у якій взяли участь кращі студенти факультету. Переможцями стали:

І-місце місце Спис Ю. В.,

ІІ-місце місце Войтенко Ю. О.,

ІІІ-місце місце Миронюк Т. О.

Переможці вузівського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з «Цивільного права».

 

У рамках проведення Київським національним університетом технологій та дизайну Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі".

Кафедра господарського права провела засідання підсекції "Нормативно-правове забезпечення розвитку підприємництва", у якому прийняли участь викладачі та студенти факультету. За результатами голосування переможцями конкурсу студентських наукових робіт призові місця посіли:

I місце - студентка групи БП-1-16 Коваль Тетяна Олександрівна, науковий керівник доц. Удовик М.С.
II місце – студентка групи БП-1-16 Радомська Анастасія Андріївна, науковий керівник доц. Удовик М.С.
III місце – студентка групи БП-1-15 Ананченко Алла Василівна, науковий керівник доц..Губарєв С.В.

Зарубіжне партнерство

Кафедра господарського права підтримує і розвиває міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами та організаціями із зарубіжних країн.

Міжнародне співробітництво  також реалізується через участь кафедри господарського права у спільних освітянських проектах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо. 

Кафедра постійно займається підготовкою бакалаврів та спеціалістів із Польщі, Азербайджану, Казахстану та інших країн.  

все о строительстве, ремонте и обустройстве