КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет підприємництва та права
КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ
Про кафедру
ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Людмила Михайлівна

В.о завідувача кафедри, д.е.н., доцент

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1420

Телефони для довідок: +38 044-256-21-44

e-mail: kgp@knutd.com.ua

Історія

Кафедра підприємництва та бізнесу створена на основі кафедри менеджменту сфери послуг. Формування історії кафедри тісно пов'язано з історією кафедри політичної економії, менеджменту та менеджменту сфери послуг.

Ще в 1930 р. на інженерно-економічному факультеті КТІЛП була створена кафедра марксизму-ленінізму. У 1946 р. кафедра отримує назву політичної економії — очолює кафедру доцент Корольов М.В.

За час існування кафедри політичної економії її очолювали:

в період з 1958 по 1962 рр. — доцент Артюховський М.О.

з 1962 по 1988 рр. — заслужений діяч культури України, доктор економічних наук, професор Міхньов Р.М.

з 1988 р. по 2001 рр. — доктор економічних наук, професор Супрун В.О. Під час його керівництва кафедра досягла значних успіхів в навчально-методичній, науковій та виховній роботі.

В 1998-1999 рр. на інженерно-економічному факультеті була відкрита спеціальність «Фінанси». Відповідно до спеціалізації кафедра отримала назву «Економічної теорії та фінансів».

З 2001 р. по 2003 р. кафедру економічної теорії та фінансів очолює к. е. н., доцент Бугас В.В.

В цей період кафедра отримала ліцензію на підготовку бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності «Фінанси». У зв'язку з переходом від одно- до триступеневої системи освіти за рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр та суттєвим поглибленням змісту нормативних і спеціальних курсів, кількість дисциплін, які читаються викладачами кафедри досягла 45, а чисельність професорсько-викладацького складу кафедри зросла до 37 чоловік.

З січня 2002 р. по червень 2004 р. кафедра економічної теорії та фінансів працює під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України д. е. н., професора Столярова В.Ф.

У зв'язку зі зростанням обсягу навантаження та розширенням переліку дисциплін, що читаються викладачами кафедри з липня 2004 року кафедра економічної теорії та фінансів була поділена на дві самостійні кафедри — кафедру фінансів та кафедру політичної економії.

З відродженням кафедри з червня 2004 року кафедру політичної економії очолював к. е. н., професор Бугас Валерій Васильович.

У 2007 році в університеті розпочато підготовку студентів за новим напрямом підготовки «Побутове обслуговування», що спонукало керівництво університету провести реструктуризацію та організувати на базі кафедри політичної економії кафедру менеджменту сфери послуг.

Кафедра підприємництва та бізнесу була організована у лютому 2016 року з метою цілеспрямованого запровадження в навчальний процес концепції поєднання теоретичної підготовки та формування підприємницького світогляду з практичними навичками у майбутніх фахівців.

Розвиток кафедри відбуватиметься у відповідності до сучасної політики і стратегії держави, спрямованої на подальше вдосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію до європейського і світового товариства.

Кафедра підприємництва та бізнесу – це колектив однодумців, що бачить свою місію у сприянні зростанню інтелектуального потенціалу та добробуту нації шляхом  формування і розвинення стратегічного мислення наших випускників, реалізації наукового потенціалу членів кафедри на основі здійснення навчальної, науково-дослідницької, виховної і консультаційної роботи з урахуванням потреб та тенденцій розвитку бізнес-середовища.

Концепція кафедри підприємництва полягає у наступному:

- нарощенні науково-педагогічного потенціалу кафедри;

- інтеграції в складі університету до європейського і світового освітнього та наукового простору;

- розвитку партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України;

- створенні можливостей для розширення наукових досліджень кафедри

Наша місія:«Сформувати національну школу економічної стратегії і тактики підприємництва в Україні»

Наші цінності:

 • найголовніша цінність для нас — це особистість;
 • наші здобутки — результат колективної праці;
 • наше ставлення до життя — позитив завжди та у всьому;
 • наш спосіб долання конфліктів — розумний компроміс;
 • наша опора в житті та роботі — це креативність на основі традицій; 
 • наріжний принцип нашої роботи – постійне оновлення!
Науково-педагогічні працівники

На сьогоднішній день на кафедрі підприємництва та бізнесу працюють: д.е.н., доц. Л.М. Ганущак-Єфіменко, д.е.н., проф. В.Г. Щербак, д.е.н., д.е.н., проф. Арєф’єв, к.е.н. доц. Н.А. Крахмальова, к.е.н. доц. О.М. Ніфатова, к.е.н. доц. Я.В. Лісун, к.е.н. доц. І.М. Гончаренко, к.е.н., доц. О.Б. Моргулець, к.е.н. доц. Шкода М.С., к.е.н., доц. Дудко П.М., ас. В.Є. Афтанділянц.

На кафедрі систематично поповнюється кадровий склад молодими випускниками. До участі в учбовому процесі залучаються провідні спеціалісти та фахівці з економіки, фінансування, менеджменту, наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів.

ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу. В 2004 році закінчила Вінницький національний технічний університет. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі», за спеціальністю: 08.00.04 економіка та управління підприємствами.

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Механізм управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні», за спеціальністю: 08.00.03 економіка та управління національним господарством. Автор понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Підготувала 2 кандидатів економічних наук. Наукові інтереси: управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні. Розвиток інтегрованих структур бізнесу в підприємництві. Корпоративно-соціальна відповідальність підприємств.

ЩЕРБАК Валерія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу.

Закінчила з відзнакою Харківський інженерно-економічний інститут у 1986 р. У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2010 р. — докторську дисертацію на тему «Формування, використання та розвиток трудового потенціалу в умовах структурно-інноваційних перетворень». Сфера наукових інтересів пов'язана з інноваційними аспектами в праці. Автор понад 140 наукових праць, у тому числі монографій, підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Підготувала 10 кандидатів економічних наук. За плідну науково-педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та науковців та високі досягнення в науці В.Г Щербак нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 р. Викладає дисципліни: «CRM технології».

КРАХМАЛЬОВА Ніна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2001 р. Захистила дисертацію на тему «Управління виставково-ярмарковою діяльністю підприємства» (2010 р.) у Хмельницькому національному університеті, кандидат економічних наук за спеціальністю “економіка та управління підприємствами”. Викладає дисципліни «Виставковий менеджмент та комунікаційні технології», «Корпоративне управління», «Стратегічний менеджмент».

Наукові інтереси: маркетингове управління, виставкова діяльність, комунікаційні технології в освіті та бізнесі.

ГЕРАСИМЧУК Наталія Андріївна, доктор економічних наук, доцент.

Має вищу економічну (напрям «Фінанси», 2002) та вищу юридичну освіту (напрям «Господарське право», 2003). Педагогічний стаж 14 років, з них на посаді доцента 10 років. Має досвід практичної роботи, в тому числі участь у міжнародних проектах. Опубліковано 70 навчальних та методичних праць, з них 4 монографії та 3 навчальних посібника. Вільне володіння англійською (бал FCE175, B2), українською, російською, польською (сертифікат) мовами, викладає дисципліни на англійській мові. В 2009 році пройшла наукове стажування за грантом Norman Borlaug Fellowship в Університеті Міссурі, Колумбія (США), в 2011 році пройшла навчально-методичне стажування за программою обміну викладачами в Університеті штату Колорадо (США).
Наукові інтереси: підприємництво, економічні і фінансові ризики, ресурсозбереження. Викладає дисципліни: «Проектна діяльність», «Консалтинг», «Інфраструктура сервісної діяльності».

АРЕФ’ЄВ Сергій Олегович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу.

В 2007 році закінчив Національну Академію Управління і здобув ступінь магістра за спеціальностями фінанси та правознавство . У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування організаційного потенціалу розвитку економічної безпеки підприємств», за спеціальністю: 08.00.04 економіка та управління підприємствами.

У 2015 році захистив докторську дисертацію на тему: «Методологічні засади управління реструктуризацією авіапідприємств», за спеціальністю: 08.00.04 економіка та управління підприємствами. Автор понад 70 наукових праць, у тому числі монографій та навчальних посібників. Наукові інтереси: управління економічною безпекою підприємств. Формування потенціалу підприємства. Формування стратегій розвитку підприємств.

НІФАТОВА Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

Закінчила з відзнакою Харківський національний економічний університет у 2005 р. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління торговими марками на підприємствах легкої промисловості». Наукові інтереси: брендинг інтегрованих структур бізнесу; бренд-менеджмент; бенчмаркінг; маркетинг у банківській сфері; менеджмент малого та середнього бізнесу. Викладає дисципліни: «Менеджмент малого та середнього бізнесу», «Етика бізнесу». Має понад 40 праць наукового та науково-методичного характеру.

ЛІСУН Яніна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

У 2000 році закінчила КНУТД, спеціальність: менеджмент організацій. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічне забезпечення підвищення якості менеджменту промислового підприємства». Викладає дисципліни: «Техніко-економічне проектування об’єктів побутового обслуговування», «Управління якістю підприємств побутового обслуговування», «Товарознавча оцінка якості». Наукові інтереси: удосконалення менеджменту сфери послуг, проблеми формування та підвищення якості менеджменту підприємств. Має понад 40 наукових праць наукового та науково-методичного характеру.

ГОНЧАРЕНКО Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

У 1998 році закінчила ДАЛПУ з червоним дипломом. Закінчила ІПО ДАЛПУ за спеціальністю "менеджмент виробництва" (1998 р.). У 2014 році захистила дисертацію на тему "Конкурентний потенціал в системі стратегічного управління промисловими підприємствами". Викладає дисципліни: «Стратегічний менеджмент», «HR-технології в сервісній діяльності», «Організація торгівлі», «Стратегічне управління».

МОРГУЛЕЦЬ Оксана Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

У 1999 році закінчила Полтавський кооперативний інститут, спеціальність «Менеджмент організацій». У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління».

Викладає дисципліни: «Менеджмент у сфері послуг», «HR-технології у сервісній діяльності: Організація та нормування праці на підприємствах побутового обслуговування». Наукові інтереси: проблеми забезпечення та підвищення ефективності менеджменту організацій сфери послуг; управління вищим навчальним закладом як суб’єктом ринку послуг. Має понад 60 наукових праць наукового та науково-методичного характеру. З 2012 р. працює за сумісництвом директором навчально-методичного центру управління підготовкою фахівців КНУТД.

ШКОДА Мар’яна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу.

У 2008 році закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-організаційні важелі регуляторної політики інноваційного розвитку економіки України», за спеціальністю: 08.00.03 Економіка та управління національним господарством.

Викладає дисципліни: «Сучасні технології ведення бізнесу», «Організація сервісної діяльності».

Автор понад 15 наукових праць наукового та науково-методичного характеру. Наукові інтереси: державне регулювання інноваційно-інвестиційними процесами в національній економіці, проблеми взаємодії держави і ринку, державно-приватне партнерство.

ДУДКО Павло Миколайович, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнесу

У 2006 р. закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» У 2008 р. закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Стратегічне управління вищим навчальним закладом на основі конкурентних переваг"

З березня 2015 року до теперішнього часу працює на посаді асистента кафедри підприємництва та бізнесу. Проводить практичні заняття з дисциплін: «Техніко-економічне проектування об’єктів побутового обслуговування», «Управління якістю підприємств побутового обслуговування», «Організація сервісної діяльності».

Автор понад 15 наукових праць та методичних розробок.

АФТАНДІЛЯНЦ Вадим Євгенійович, асистент кафедри підприємництва та бізнесу.

У 2004 році закінчив Київський національний економічний університет, спеціальність менеджмент. Працює над дисертаційним дослідженням присвяченому питанням конкурентних стратегій на ринку консалтингових послуг. Проводить практичні заняття з дисциплін: «Менеджмент малого та середнього бізнесу», «Консалтинг». Наукові інтереси: маркетинг ділових послуг, стратегічний розвиток та ін. Має понад 15 наукових праць та методичних розробок.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра має в своєму розпорядженні 2 лекційні аудиторії, 8 аудиторій для практичних занять, кімнату для викладачів, методичний кабінет, кабінет для аспірантів, кабінет навчальної та наукової літератури для роботи студентів і аспірантів. Кафедра оснащена сучасною комп'ютерною та оргтехнікою.

Наукова діяльність

Викладачі кафедри підприємництва та бізнесу приймають активну участь у міжнародних проектах та грантах. У 2016-2017 році було подано 9 проектів, з яких 3 виграно: British Council (Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України); DAAD – German Academic Exchange Service (Впровадження концепції гендерно-чутливого середовища на факультеті підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну); Інноваційна платформа бізнес–освіти на основі кластерного підприємництва для демобілізованих воїнів та переселенців із зони АТО.

 

Навчально-методичне забезпечення

Колектив кафедри постійно працює над підготовкою та оновленням навчально-методичних посібників, пошуком нових форм і методів активізації учбового процесу, запровадженням ділових ігор, ситуаційних вправ.

Щорічно викладачі кафедри готують до видання понад 40 найменувань методичних розробок (конспекти лекцій, ілюстративний матеріал, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, практичних та семінарських занять та ін.).

За останні роки колектив кафедри зробив багато для впровадження в учбовий процес програмного навчання та контролю знань з використанням ЕОТ, тестів.

Навчальний процес проводиться у вигляді лекційних, практичних, семінарських та лабораторних занять, організується самостійна робота студентів, яка включає написання рефератів, виконання розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт.

З кожної навчальної дисципліни сформовано комплекс методичної документації (навчально-методичні комплекси), які включають: програми дисциплін за змістовними модулями, опорні конспекти лекцій (в т. ч. на електронних носіях), завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять, методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінки поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, сучасні методики та технології викладання.

Спеціальності

 

Студенти

Студенти кафедри ведуть активне громадське та наукове життя, відвідують спеціалізовані виставки, беруть участь у наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях різного рівня.

Наукові доробки студентів полягають в участі різноманітних всеукраїнських наукових та громадських конкурсах, а саме:

 • Диплом ІI ступеня отримала команда студентів (Білоус В., Бєлік Д., Касіч І., Ромащенко М.) у Міжнародному конкурсі старт-апів та піар-проектів «Золотий компас».
 • Диплом ІI ступеня отримали студенти Гавриленко Н., Яцук І. у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці»
 • Диплом ІIІ ступеня отримала студенка Ващенко А. у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка транспорту та зв’язків»

 

Перспективи для студентів

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися, креативно мислити, вміло розпочинати власну справу та реалізовувати її в житті.

Процес навчання ґрунтується широкому на використанні методів активізації всіх видів лекційних і практичних занять, дослідженні досвіду провідних суб’єктів підприємництва.

Поєднання компетентностей за різними напрямками – підприємництво, торгівля та біржова діяльність надасть можливість отримати:

 • якісну освіту;
 • престижний диплом;
 • практичні навички, необхідні в майбутній професії;
 • знання, отримані від висококваліфікованих викладачів та практиків бізнесу;
 • потенціал для кар'єрного зростання;
 • можливості для працевлаштування.

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - це управлінець нового покоління, який може працювати керівником промислових і комерційних підприємств, інвестиційно-консалтингових фірм, організацій різних форм власності, бути фахівцем у провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу.

Посади які може обіймати випускник :

 • директор малого підприємства (за видами економічної діяльності) з надання послуг (консалтингових, страхових, рекламних тощо);
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури;
 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).
Зарубіжне партнерство

Кафедра має багаторічний досвід роботи зі студентами-громадянами інших країн. З 1964 по 1990 рр. у співпраці кафедрою підготовлено понад 160 інженерів-економістів для Угорщини, Болгарії, Німеччини, Монголії, Куби, В'єтнаму, Нікарагуа, Коста-Ріки, Ефіопії, Китаю та інших країн.

Вся робота зі студентами-іноземцями була побудована на ознайомленні з нашою країною, традиціями, історією та культурою українського народу. Цьому сприяли екскурсії під час канікул в м. Мінськ, Гданськ, Варшаву, Вроцлав, Прагу та ін., відпочинок в Немирові, Одесі.

Зараз щорічно для навчання на кафедрі приймаються 10-15 студентів з інших країн світу.

Студенти-іноземці приймають участь в науково-дослідницькій роботі, в суспільно-громадських акціях та заходах.

Досить тісними були творчі зв'язки з Будапештським технологічним інститутом, Варшавською школою менеджменту, Готвальдовським технологічним інститутом взуттєвого виробництва. Студенти нашого факультету проходили учбово-ознайомчу практику на підприємствах легкої промисловості Угорщини, Чехії, Словаччини, обмінювалися досвідом роботи, навчання. Зараз налагоджуються творчі зв'язки з Польщею, Угорщиною, Китаєм.

все о строительстве, ремонте и обустройстве