КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ
Про кафедру
МЕЛЬНИК Веніамін Васильович

завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Адреса: 18003 м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефон для довідок: 0472-64-62-11

e-mail: 

Історія

Кафедра створена у 2004 році. На кафедрі економіки навчаються студенти  за денною та заочною формою навчання.

Науково-педагогічні працівники
 • 2 доктори економічних наук, професори
 • 6 кандидатів економічних наук, доцентів
 • 2 старших викладачів

  МЕЛЬНИК Веніамін Васильовичзавідувач кафедри економіки, кандидат економічних наук, доцент.

  Закінчила фізико-математичний факультет Ужгородського державного університету (1965 р.). Отримав звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Економіко-математичні методи» (1992 р.). Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методи й моделі аналізу і прогнозу господарської діяльності в будівельних організаціях» (1989 p.).

  та отримав вчену ступінь кандидата економічних наук.

  В. Мельник — автор понад 60 наукових праць, трьох підручників з грифом Міністерства

  України.

  Викладацький стаж – понад 25 років.

  Викладає дисципліни: «Економічна діагностика», «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний аналіз», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Бізнес-планування», «Регіональна економіка», «Планування і контроль на підприємстві», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

  МИЦЕНКО Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор.

  Закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування в 1984 році. У 2005 році захистив докторську дисертацію на тему: «Організаційно-економічний механізм регулювання безпеки життєдіяльності».

  Викладацький стаж - понад 30 років.

  Автор понад 170 наукових праць, 5 підручників, 5 монографій з грифом МОН України, 1 науковий посібник з грифом МОН України.

  Наукові інтереси: глобалізаційні аспекти в процесі інтеграції.

  Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародний менеджмент».

  КИРИЛЮК Євгеній Миколайович, доктор економічних наук, доцент.

  В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічний механізм формування та функціонування агроторгових домів в Україні».

  На факультеті працює з 2011р. В 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Аграрний ринок в умовах трансформації економічних систем».

  Автор понад 40 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 1 навчального посібника, 1 навчально-методичного посібника.

  Сфера наукових інтересів: проблематика аграрних відносин, ціноутворення, розвитку аграрного ринку в умовах трансформації економічних систем та його інфраструктурне забезпечення.

  Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Стратегічне управління підприємством», «Антикризова діяльність підприємства».

  НАТРОШВІЛІ Світлана Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент.

  Закінчила економічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка (1989 р.). Навчалася в аспірантурі Київського національного університету ім. Т.Шевченка та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Теорія селянського сімейного господарства і її сучасне значення» (1995р.).

  У 2011 році пройшла підготовку за курсом «Міжнародне бізнес-орієнтування» (International Business Orientation) у межах Програми співпраці в управлінні у Голландії (Netherlands Management Cooperation Program).

  Викладацький стаж – понад 20 років.

  Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Провайдинг інновацій» здійснює керівництво дипломними, магістерськими роботами.

  Автор понад 90  наукових статей, 5 навчальних посібників, 45 методичних рекомендацій та вказівок.

  Працює над докторською дисертацією на тему: «Стратегія економічного розвитку вищих навчальних закладів в умовах ринкових трансформацій».

  ДАНИЛЕНКО Микола Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України.

  Закінчив Одеський державний університет ім. І.Мечнікова в 1973 році. Захистив кандидатську дисертацію у 1990р.

  Викладацький стаж - понад 35 років.

  Автор понад 50 наукових статей, 20 методичних розробок, 3 навчальних посібників.

  Сфера наукових інтересів: особливості професійних цінностей студентів.

  Викладає дисципліни: «Психологія і педагогіка», «Педагогіка та психологія у вищій школі».

  АНДРУСЯК Василь Миколайович, кандидат економічних наук, доцент.

  У 1996 р. закінчив Уманську сільськогосподарську академію. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування ринку зерна круп’яних культур та продуктів їх переробки». В даний час працює над докторською дисертацією на тему: «Формування системи управління обліку витрат промислових підприємств».

  Викладацький стаж - понад 10 років.

  З факультетом співпрацює з 2009 року.

  Викладає дисципліни: «Економічний аналіз», «Бухгалтерський облік», «Бюджетування витрат».

  БАБІНА Наталя Олександрівна, доцент.

  У 2008 році закінчила  Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки. По завершенні навчання працювала на посаді асистента кафедри економіки факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій КНУТД. Навчалася в аспірантурі КНУТД з грудня 2009 по листопад 2012 року  з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З грудня 2012 року працювала старшим викладачем, а з  вересня 2014 р. по теперішній час - доцентом кафедри економіки факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій КНУТД. 24 грудня 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «Управління економічною безпекою підприємства в умовах посткризового зростання»

  Викладає дисципліни: «Політична економіка», «Макроекономіка», «Інформаційні системи та технології на підприємствах», «Зовнішньоекономічні зв’язки».

  ДМИТРЕНКО Василь Іванович, доцент, начальник управління містобудування та архітектури Черкаської обласної державної адміністрації, головний архітектор області, заслужений архітектор України.

  Закінчив Академію державного управління при Президентові України в 2004р.

  Автор понад 30 статей, 2 навчальних посібників, понад 10 методичних розробок.

  Викладацький стаж – понад 15 років.

  На факультеті працює з 2005 року.

  Викладає дисципліни: «Містобудування та архітектура», «Історія архітектури».

  ШЕВЧЕНКО Наталія Вікторівна, старший викладач.

  В 2007 р. закінчила «Європейський університет» за спеціальністю «Економіка підприємства». В даний час працює над кандидатською дисертацією на тему: «Підвищення ефективності формування та розвитку продовольчого комплексу регіону».

  Автор 10 наукових статей та 10 методичних розробок.

  На кафедрі працює з 2009 року.

  Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Внутрішній економічний механізм», «Менеджмент», «Стратегія підприємства».

  ФРОЛОВА Тетяна Борисівна, старший викладач.

  В 1974 р. закінчила Харківський інженерно-економічний інститут.

  Сфера наукових інтересів: «Управління витратами в інноваційній сфері».

  Викладацький стаж - понад 15 років.

  На кафедрі працює з 2007 року.

  Автор 35 наукових праць та методичних розробок.

  Викладає дисципліни: «Проектний аналіз», «Управління проектами», «Економіка та організація виробництва», «Управління потенціалом підприємства».

  Навчальні і лабораторні приміщення

  За кафедрою закріпленні 2 лекційні аудиторії та  7 аудиторій для проведення практичних та семінарських занять,  обладнаних сучасними мультимедійними засобами.

  Наукова діяльність

  Напрям наукового дослідження кафедри економіки - «Економіка галузей промисловості». За останні три роки викладачами кафедри опубліковано понад 180 наукових статей; взято участь у понад 1080 науково-практичних конференціях різних рівнів; випущено 20 навчальних посібників та підручників; 15 монографій.

  Кафедра проводить науково-дослідну діяльність із таких проблем:

  • трансформація економіки України з урахуванням ринкових відносин
  • розвиток вищої освіти в умовах комерціоналізації
  • аграрний ринок в умовах трансформації економічних систем
  • економічна безпека підприємств в умовах сучасного розвитку
  • формування експортного потенціалу підприємств на основі використання регіональної інфраструктури
  • підвищення ефективності корпоративного управління на регіональному рівні
  • вдосконалення механізму ринкових відносин та методів державного регулювання діяльності підприємств різної форми власності
  • активізація процесів залучення іноземних інвестицій в економіку регіону
  • розвиток і перспективи міжнародного співробітництва підприємств і регіону
  • вдосконалення фінансово-кредитних важелів зростання економіки України
  • стратегія розвитку промислових підприємств у Черкаському регіоні.
  Дисципліни, що викладаються на кафедрі
  • Політична економія
  • Історія економіки та економічної думки
  • Мікроекономіка
  • Макроекономіка
  • Економіка підприємства
  • Бухгалтерський облік
  • Економічний аналіз
  • Економіка і організація інноваційної діяльності
  • Підприємницька діяльність
  • Стратегія підприємства
  • Стратегічне управління витратами
  • Управління проектами
  • Економіка та організація діяльності об'єднаних підприємств
  • Стратегія управління витратами
  • Антикризова діяльність підприємства
  • Потенціал і розвиток підприємства
  • Управління потенціалом підприємства
  • Стратегічне управління підприємством
  • Внутрішній економічний механізм
  • Національна економіка
  • Регіональна економіка
  • Економіка праці та соціально-трудові відносини
  • Організація виробництва
  • Проектний аналіз
  • Потенціал підприємства: формування та оцінка
  • Економічна теорія
  • Основи зовнішньоекономічних зв'язків
  • Основи економічних теорій
  • Економіка галузі
  • Міжнародна економіка
  • Міжнародний менеджмент
  • Менеджмент
  • Маркетинг
  • Фінанси 
  • Бізнес-планування
  • Гроші і кредит
  • Планування і контроль на підприємстві
  • Історія економіки та економічної думки
  • Провайдинг інновацій
  • Економічна діагностика
  • Інвестиційний аналіз

  Викладання кожної дисципліни забезпечується навчально-методичним комплексом у відповідності до стандарту навчальних дисциплін у відповідності з положенням про розробку організаційно-нормативної документації з навчальної дисципліни. В навчальному процесі використовуються 37 навчальних посібників та 5 підручників, випущених викладачами кафедри.

  Напрям та спеціальність кафедри

  На кафедрі економіки навчання відбувається за таким напрямом та спеціальністю:

  Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

  Код

  Спеціальність

  Освітня програма

  051

  Економіка

  Економіка підприємства

  Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

  Код

  Спеціальність

  Освітня програма

  051

  Економіка

  Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

  Щорічно беруть участь студенти у регіональних та всеукраїнських олімпіадах, є активними учасниками круглих столів з сучасних економічних проблем. Студенти кафедри економіки приймали участь у різних заходах, одним з яких є участь у «Біржовій універсіаді». Команда факультету під керівництвом д.е.н., доцента Кирилюка Є. М. отримала подяку від організаторів за високі результати у «Біржовій універсіаді» - чемпіонаті з інтернет – трейдингу серед студентів вищих учбових закладів України. Також студенти брали участь у конкурсі дипломних робіт, 5 найкращих з них стали переможцями.

  Перспективи для студентів

  Випускники зможуть працювати

  • Викладачами
  • Науковими співробітниками
  • Державними службовцями
  • Економістами на підприємствах різних форм власності та господарювання
  • Фахівцями-експертами з питань аналізу та прогнозування діяльності підприємств
  • Спеціалістами з фінансових претензійних питань
  • Аналітиками
  • Спеціалістами по контрактах та угодах
  • Спеціалістами з міжнародних відносин
  • Керівниками підрозділів у торгово-економічних представництвах та посольствах
  • Спеціалістами з нерухомості
  • Керівниками консалтингових агентств та посередницьких підприємств

  Основні напрями діяльності фахівця-випускника кафедри

  • Обґрунтування стратегічних напрямків розвитку підприємства;
  • Визначення ефективності інвестиційних рішень та проектів;
  • Економічне обґрунтування рішень на підставі аналізу правового поля підприємницької діяльності;
  • Вдосконалення системи внутрішньогосподарського механізму функціонування підприємства
  • Організація комерційної діяльності посередницьких підприємств

  Навчання проходить шляхом теоретичного та практичного спілкування з колективом кваліфікованих викладачів з використанням сучасного науково – методичного комплексу за новітніми технологіями. Має місце індивідуальний підхід у навчанні до кожного студента з врахуванням його особистісних характеристик. Є можливість застосувати теоретичні знання на практиці провідних підприємств.

  Спеціалісти мають можливість продовжити навчання в магістратурі таспірантурі Київського національного університету технологій та дизайну для отримання наукового ступеня кандидата економічних наук (з відривом та без відриву від підприємства).

  Кафедра економіки випускає високо компетентних фахівців, рівень знань яких відповідає загальнодержавним і міжнародним критеріям та стандартам вищої освіти і дозволяє працювати в умовах інтеграційного розвитку.

  Студенти кафедри залучаються до наукової роботи через участь у роботі наукового гуртка «Нова парадигма», проведення наукових конференцій та семінарів. Основною метою діяльності наукового гуртка було залучення талановитої молоді у сферу науки, створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються на факультеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація інноваційної діяльності.

  У звітному році до науково-дослідної роботи в гуртку було залучено 17 студентів, які активно працювали над дослідженням і розробкою наукових комплексних кафедральних тем.

  Студенти мають можливість опубліковувати свої тези в матеріалах конференції, що проводиться на факультеті – «Економічні інновації сучасного українського суспільства». За звітний період студентами здійснено 18 публікацій.

  Актуальність тематики роботи наукового гуртка не підлягає сумніву, адже переміщення інтелекту та наукових знань в центр основних чинників стійкого економічного зростання стали причиною концентрації уваги сучасних дослідників на проблемі становлення економіки знань, яка сьогодні розглядається в якості гаранта поступального руху суспільства, інноваційного розвитку, побудови конкурентної економіки, задоволення постійно зростаючих потреб людей та зміцнення соціальної згоди.

  Випускники кафедри

  Інформація про відомих випускників кафедри:

  Лукирич С. І. – депутат Смілянської районної Ради, радник голови Смілянської районної Ради.

  Діскант Р. В. – приватний підприємець, ресторатор, депутат Черкаської міської Ради.

  Яценко О. О. – приватний підприємець, депутат Черкаської міської Ради.

  Горбенко Р. В. – начальник відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міністерства доходів і зборів у Кіровоградській області.

  Запорожець А. С. – старший державний податковий ревізор в управлінні аудиту в ДПА Черкаської області.

  Каратонова М. А. – бухгалтер Черкаської академії Пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

  Зарубіжне партнерство

  Кафедра співпрацює з Тбіліським державним університетом ім. Іване Джавахішвілі.

  все о строительстве, ремонте и обустройстве