КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Про кафедру
ЯРМОЛЕНКО Михайло Вікторович

завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Адреса: 18003 м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефон для довідок: (0472) 64-60-44

Історія

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін. була створена у 2012 році у зв’язку з реорганізацією кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій та кафедри фундаментальних дисциплін. Кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Ярмоленко Михайло Вікторович. На кафедрі працює 2 доктора наук, 5 кандидатів наук, 5 старших викладачів, 2 асистенти.

Науково-педагогічні працівники

 

ЯРМОЛЕНКО Михайло Вікторович(1962 р.н.), кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін.

В 1985 році закінчив фізико-математичний факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Фізика і математика». Здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук у Московському науково-дослідному інституті металургії у 1990 році (тема дисертації «Закономірності взаємної дифузії та росту фаз у сплавах під дією змінних полів та температурних напруг»). Вчене звання доцента отримав на кафедрі фізики Черкаського інженерно-технологічного інституту в 1995 році, де був також керівником науково-дослідної держбюджетної теми. Є автором понад 20-ти наукових публікацій у фахових наукових журналах України та близького і далекого зарубіжжя. Брав участь і виступав з доповідями на багатьох міжнародних конференціях, як в Україні, так і за кордоном. Має 20-річний досвід викладання дисциплін фізико-математичного циклу у вищих навчальних закладах.

На кафедрі працює з 2005 року. Спочатку на посаді доцента, а з 2008 року – на посаді завідувача кафедри. Постійно працює над удосконаленням методики проведення занять з метою збільшення наочності різноманітних технологічних процесів та над розширенням матеріально-технічної бази кафедри.

Наукові інтереси: твердофазні реакції у композиційних, монокристалічних, волокнистих і плівкових матеріалах під впливом електромагнітних та механічних полів.

Викладає дисципліни: «Фізика», «Теоретична механіка», «Прикладна механіка», «Прикладна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика».

ВОРОНОВ Сергій Олександрович, д. т. н., професор.

В 1973 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Вакуумні прибори і елементи». У 1997 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Розробка методів оцінки деградації конструкційних матеріалів та їх довговічності в агресивному середовищі під тривалим статичним навантаженням». З 2004 року займає посаду професора.

Наукові інтереси: діяльність пов’язана зі створенням тепловізійних систем неруйнівного контролю та розробкою приймачів інфрачервоного випромінювання.

Автор понад 400 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Проектування великих програмних систем», «Технологія проектування програмних систем».

РЯБЦЕВ Володимир Григорович, д. т. н., професор.

В 1969 році закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Системи автоматизованого управління». У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Методи і засоби автоматизованого проектування діагностичного забезпечення цифрових систем, що конфігуруються на кристалі та мають убудовану пам’ять». З 2009 р. займає посаду професора. На факультеті працює з 2009 р.

Наукові інтереси: системи автоматизованого проектування цифрових систем, діагностування напівпровідникових запам’ятовуючих пристроїв, інструментальні засоби для синтезу тестів верифікації моделей цифрових систем, що містять вбудовану пам’ять.

Автор понад 150 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень», «Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на ПЛІС».

ЛАНСЬКИХ Євген Володимирович, к. т. н., доцент.

В 1999 р. закінчив Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі”. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Моделі та методи системного проектування інформаційно-освітніх систем дистанційного навчання”. Займає посаду доцента з 2011 р.

Наукові інтереси: дослідження систем дистанційної освіти, системний аналіз та проектування.

Автор понад 20 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна схемотехніка», «Комп’ютерні системи», «Високопродуктивні комп’ютерні системи».

ШАДХІН Володимир Юхимович, к. т. н, доцент.

У 2004 році закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі». У 2009 р. захистив дисертацію на тему: «Метод захисту програмних засобів від прихованого сканування в комп’ютерних системах». Займає посаду старшого викладача з 2008 р.

Наукові інтереси: методи та моделі розповсюдження шкідливого програмного забезпечення в комп'ютених системах.

Автор понад 40 наукових праць, в тому числі посібників та довідників.

Викладає дисципліни: «Автоматизація проектування комп’ютерних систем», «Проектування корпоративних мереж».

ЗАХАРОВА Марія В’ячеславівна, к. т. н., доцент.

У 2001 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». У 2010 р захистила дисертацію за темою: «Синтез механізмів захисту інформації в комп’ютерних системах». Займає посаду старшого викладача з 2007 р.

Наукові інтереси: розробка та застосування методів криптографії для захисту комп'ютерних систем, моделювання систем захисту інформації.

Автор понад 20 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Програмне забезпечення мереж», «Захист інформації в комп’ютерних системах», «Криптографічні методи захисту інформації».

ОДОКІЄНКО Світлана Миколаївна, к.т.н., доцент

В 1994 році закінчила з відзнакою Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Електронно-обчислювальна техніка» та отримала кваліфікацію спеціаліста «інженер-системотехнік».

В березні 2007 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

В квітні 2011 року отримала вчене звання доцента кафедри загально-технічних дисциплін.

За цей час підготовила та освоїла 23 навчальних дисципліни, розробила та опублікувала 36 методичних посібників та конспектів лекцій з викладаємих дисциплін, освоїла більше 30 програмних продуктів. Спеціалізація викладання – «Інформаційні системи та технології в менеджменті».

Наукові інтереси: математичне моделювання динамічних об'єктів та сучасні технології дистанційного навчання. Опубліковано 60 наукових публікацій в різних наукових збірниках та виданнях, в тому числі 30 – в фахових.

Викладає дисципліни: «Основи систем штучного інтелекту», «Автоматизація бухгалтерського обліку і аудиту», «Комп'ютерні системи штучного інтелекту», «Системи проектування», «Програмовані пристрої зв'язку з об'єктом».

ГРЕСЬКО Світлана Олексіївна, старший викладач.

В 1989 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Прилади точної механіки». Займає посаду старшого викладача з 2008 р.

Наукові інтереси: оптимізація проектів локальних мереж, дослідження автоматизованих систем управління та сучасних інформаційних технологій.

Автор понад 15 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Конструювання та виробництво ЕОМ», «Конструювання апаратних засобів».

КОСТЬЯН Наталія Леонідівна, старший викладач.

В 1999 р. закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Комп`ютерні системи і мережі». Займає посаду старшого викладача з 2010 р.

Наукові інтереси: дослідження систем прийняття рішень. Автор понад 25 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Програмування», «Нейрокомп’ютерні мережі», «Серидовище розробки програм», «Мова Pascal», «Системи підтримки прийняття рішень», «Паралельні та розподільчі обчислення», «Системи управління програмними проектами».

ЛЮТА Майя В’ячеславівна, старший викладач.

У 2001 р. закінчила Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ) за спеціальністю «Технологія машинобудування». У 2011 році закінчила магістратуру в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького та отримала ОКР «Магістр» за спеціальністю «Педагогіка викладання в вищій школі». Займає посаду старшого викладача з 2011 р.

Наукові інтереси: дослідження та розробка методів кодування та обробки інформації.

Автор 15 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Мова Pascal», «Теорія інформації і кодування».

ГОГУ Любов Олексіївна (1960 р. н.), старший викладач.

В 1982 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Математика і фізика». На кафедрі працює з року заснування.

Наукові інтереси: технології прийняття рішень, еволюційне моделювання та метаевристика, розробка методики використання творчих задач.

Викладає дисципліни: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Економіко-математичне моделювання», «Синергетика», «Теорія прийняття рішень», «Статистика».

ГОРДУНОВСЬКА Таїсія Миколаївна (1945 р. н.), старший викладач.

В1967 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Математика». На кафедрі працює з року заснування.

Наукові інтереси: викладання фундаментальних дисциплін у технологічному університеті.

Викладає дисципліни: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «БЖД», «Охорона праці».

ОСАДЧИЙ Максим Леонідович (1977 р.н.), старший викладач

В 1999 році закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». На кафедрі працює з року заснування.

Наукові інтереси: електромагнітне випромінювання та здоров'я населення.

Викладає дисципліни: «Екологія», «Основи екології».

ПЛАХУТА Віктор Вікторович, асистент.

В 1986 році закінчив Вище прикордонне військово-політичне училище. В 2006 році – Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». З 1986 по 2001 рр. проходив дійсну військову службу на різних посадах в прикордонних військах СРСР та України. Після звільнення в запас викладав в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах м. Черкаси.

Працює над темою кандидатської дисертації «Функціонування Цивільної Оборони в Україні в 1961-1991 роках».

Наукові інтереси: охорона праці, функціонування Цивільної Оборони в Україні.

Викладає дисципліни: «Охорона праці», «Охорона праці та цивільний захист».

СКРИПКА Яна Сергіївна, асистент

Освіта – повна вища. Закінчила у 2012 році Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Системне програмування». З 2009 року працювала лаборантом на кафедрі ІКТ та ФД, а з 2013 займає посаду асистента.

Наукові інтереси: програмування на мовах високого рівня. Викладає дисципліни: «Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах», «Комп’ютерна логіка», «Організація баз даних».

Навчальні і лабораторні приміщення

На кафедрі під навчально-лабораторні приміщення виділено та обладнано дві спеціалізовані лабораторії та 2 сучасних комп’ютерних класи, що сприяє забезпеченню належного рівня підготовки фахівців. Кафедра також співпрацює (згідно договору) з Черкаським фізико-математичним ліцеєм (ФІМЛІ), який оснащений сучасною лабораторною базою загальної фізики та хімії.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за напрямом:

 • 1.2.8.3 Розробка нових інформаційних технологій на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз.

У квітні 2014 року команда студентів 3-4-х курсів спеціальності «Системне програмування» під керівництвом викладачів кафедри брала участь у Всеукраїнській олімпіаді з програмування, що проходила за сприянням Міжнародної організації International Collegiate Programming Contest та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Команда та тренери нагороджені сертифікатами учасників міжнародного зразка.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 • Програмування
 • Алгоритми та методи обчислення
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Комп’ютерна електроніка
 • Системне програмування
 • Організація баз даних
 • Комп’ютерні мережі
 • Паралельні та розподільчі обчислення
 • Комп’ютерні системи
 • Автоматизація проектування комп’ютерних систем
 • Архітектура комп’ютерів
 • Захист інформації в комп’ютерних системах
 • Основи та діагностика апаратних засобів
 • Системне програмне забезпечення
 • Інструментальні програмні засоби
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Мікроконтролерні системи
 • Мова Pascal
 • Цифрова обробка сигналів
 • Основи систем штучного інтелекту
 • Операційні системи
 • Програмне забезпечення мереж
 • Адміністрування мереж
 • Конструювання та виробництво ЕОМ
 • Тестування програмних засобів
 • Криптографічні методи захисту інформації
 • Нейрокомп’ютерні системи
 • Програмування під Windows
 • Автоматизація бухгалтерського обліку і аудиту
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Конструювання апаратних засобів
 • Середовище розробки програм
 • Комп'ютерні системи штучного інтелекту
 • Проектування великих програмних систем
 • Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем на ПЛІС
 • Науково - дослідницька діяльність в комп'ютерній інженерії
 • Системи проектування
 • Проектування клієнтських додатків
 • Програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічним процесом
 • Системи управління програмними проектами
 • Програмовані пристрої зв'язку з об'єктом
 • Інформаційні банківські системи
 • Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем
 • Дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем
 • Дослідження і проектування вбудованих комп’ютерних систем
 • Високопродуктивні комп’ютерні системи
 • Напрямки досліджень і розвитку спеціалізованих комп’ютерних систем
 • Технологія проектування програмних систем
 • Дослідження і програмування інтерфейсів користувача
 • Дослідження і програмування комп’ютерних мереж
 • Математичні методи моделювання інформаційних систем
 • Напрямки досліджень і розвитку системного програмування
 • Вища математика
 • Теорія ймовірності і математична статистика
 • Системи технологій
 • Екологія
 • БЖД
 • Основи екології
 • Охорона праці
 • Дискретна математика
 • Фізика
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист
 • Теоретична механіка
 • Прикладна механіка
 • Прикладна математика
 • Основи електротехніки
 • Основи теплотехніки та тепломасопереносу
 • Електротехніка і основи промелектроніки
 • Автоматизація процесів швейного виробництва
 • Статистика
 • Теорія прийняття рішень
 • Синергетика
 • Економіко-математичне моделювання
 • Комп’ютерна логіка
 • Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах
Навчально-методичне забезпечення

Навчальні посібники, видані викладачами кафедри

 • Богорош О. Т., Воронов С. О., Якименко Ю. І. Нові речовини і матеріали: навч. посібник – В ПІ ВПК «Політехніка», 2010.– 800 с.
 • Поплавко Ю.М., Ільченко В.І., Воронов С. О., Якименко Ю. І.. Фізичне матеріалознавство. Частина IV. Напівпровідники: навч. посібник з грифом МОН – ВПІ ВПК «Політехніка», 2010.– 240 с.
 • Богорош О.Т., Воронов С.О., Шайко-Шайковський О.Г. Управління властивостями сполук та їх прогнозування. Фізико-хімічна інформатика: навч. посібник -Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. –232 с.
 • Шадхін В. Ю., Колесніков К. В. Основи інформаційної безпеки: навч. посібник – Черкаси: ЧДТУ, 2011.– 450 с.
 • Шадхін В. Ю., Колесніков К. В. Основи мережевих технологій: навч. посібник – Черкаси: ЧДТУ, 2011.– 343 с.
Студентські гуртки

На кафедрі діє науковий гурток «Дослідження сучасних інформаційних технологій». Кількість членів наукового гуртка  - 25. Кількість засідань наукового гуртка - 13.

Метою гуртка «Дослідження сучасних інформаційних технологій» є: виховання і розвиток інтелектуального потенціалу особистості. Завдання гуртка полягає в наступному: тренування навичок проведення дослідження та вміння формулювати запитання, розвиток комунікативних здібностей, розширення знань в області ІТ.

Студенти даного гуртка приймали участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях і олімпіадах (Всеукраїнська олімпіада з програмування за сприянням International Collegiate Programming Contest). Результатами студентської наукової роботи є публікації тез доповідей та статей у наукових виданнях.

Спеціальності

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра:

Код: 6.050102

Напрям підготовки: Комп’ютерна інженерія (Системне програмування, Спеціалізовані комп’ютерні системи)

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста:

7.05010202 Системне програмування

7.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра:

8.05010202 Системне програмування

8.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи

Перспективи для студентів

Кількість студентів станом на 01.09.2014 р.: 112, з них 68 студентів денної форми навчання та 44 студента заочної форми навчання, 10 магістрів та 10 спеціалістів. За час існування кафедри випущено: 548 студентів, з них 43 студента отримали диплом з відзнакою.

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін є випусковою.

Випускники спеціальності «Системне програмування» можуть працювати на таких посадах:

Магістри

 1. Науковий співробітник (програмування).
 2. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (Провідний).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (І-ІІ кат.).
 4. Інженер-програміст (Провідний).
 5. Інженер-програміст (І-ІІ кат.).
 6. Наукові співробітники (інші галузі обчислень).
 7. Викладач.

Спеціалісти

 1. Інженер-електрик.
 2. Інженер-програміст.
 3. Інженер-системотехнік.

Бакалаври

 1. Інженер з  комп’ютерних систем.
 2. Інженер з  комп’ютерних систем (ІІІ кат.).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів.
 4. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (ІІІ кат.).
 5. Інженер-електронік.
 6. Інженер-електронік (ІІІ кат.).
 7. Інженер-конструктор.
 8. Інженер-конструктор (ІІІ кат.).
 9. Інженер-системотехнік.
 10. Інженер-системотехнік (ІІІ кат.).
 11. Інженер-програміст.
 12. Інженер-програміст (ІІІ кат.).
 13. Технік-програміст (І кат.).
 14. Технік обчислювального центру (І кат.).
 15. Оператор електронно-обчислювальних машин.
 16. Лаборант.

Випускники спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи» можуть обіймати такі посади:

Магістри

 1. Науковий співробітник (обчислювальні системи).
 2. Інженер з  комп’ютерних систем (Провідний).
 3. Інженер з  комп’ютерних систем (І-ІІ кат.).
 4. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (Провідний).
 5. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (І-ІІ кат.).
 6. Наукові співробітники (інші галузі обчислень).
 7. Викладач.

Спеціалісти

 1. Інженер з  комп’ютерних систем (Провідний).
 2. Інженер з  комп’ютерних систем (І-ІІ кат.).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (Провідний).
 4. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (І-ІІ кат.).
 5. Інженер-електронік (Провідний).
 6. Інженер-електронік (І-ІІ кат.).
 7. Інженер-конструктор (Провідний).
 8. Інженер-конструктор (І-ІІ кат.).
 9. Інженер-системотехнік (Провідний).
 10. Інженер-системотехнік (І-ІІ кат.).
 11. Інженер-програміст (Провідний).
 12. Інженер-програміст (І-ІІ кат.).

Бакалаври

 1. Технік-електронік.
 2. Технік-програміст.
 3. Інженер-електронік.
 4. Інженер-програміст.
 5. Інженер-системотехнік.

Найкращі випускники мають можливість подальшого професійного зростання в якості стажиста-дослідника, наукового співробітника, інженера-дослідника, викладача-стажиста, асистента, а після успішного захисту дисертацій — обіймати посади доцента та професора.

Наші випускники
 • Божко С. – заступник директора меблевої фабрики «ЛІВС»;
 • Іщенко Р.О. – начальник центру дистанційно-заочного навчання Східноєвропейського університету економіки та менеджменту з 2010 р.
 • Компанієць В.О. – провідний інженер АСУВ ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»;
 • Теличко В.Ю. – інженер з програмного забезпечення АСУВ ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»;
 • Дель Д.Г. – заступник директора приватного підприємства;
 • Піддубна Я.Ю. – викладач відділення програмування Черкаського державного бізнес-коледжу;
 • Скрипка Я.С. – асистент кафедри ІКТ та ФД Київського національного університету технологій та дизайну;
 • Діхтяр О.А. – програміст з 1С ПП «ІНКОМБУД».
все о строительстве, ремонте и обустройстве