КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій 
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ
Про кафедру
ЗЛОТЕНКО Борис Миколайович

д.т.н., професор, Відмінник освіти України, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0107, 1-0109, 1-0111, 1-115а,б,в,г

Телефони для довідок: +38044-256-29-03

e-mail

Сайт кафедри: kems.knutd.edu.ua

Сторінка в  facebook.com/kems.knutd

Девіз електромеханіків «Без нас навіть літаки не літають!»
Історія розвитку кафедри

Кафедра електромеханічних систем починає свою історію з 1992 року, коли згідно з планом прийому на перший курс було прийнято 25 чоловік і в 1997 році відбувся перший випуск інженерів-електромеханіків, фахівців з електропобутової техніки. В 1998 році кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Електропобутова техніка» і в 1999 році відбувся їх перший випуск. В 2001 році кафедра отримала акредитаційні документи на ІV рівень акредитації за напрямом 6.0922 «Електромеханіка» та спеціальностями 7.092205 та 8.092205 «Електропобутова техніка». За період з 1992 року кафедрою електромеханічних систем підготовлено більше 1000 спеціалістів з електропобутової техніки.

Завідувачами кафедри працювали: 1992-1995р.р. – проф., к.т.н. Стародуб О.А., 1995-2010р.р. – заслужений діяч науки і техніки України, проф., д.т.н. Кострицький В.В.; 2011-серпень 2012р.р заслужений працівник народної освіти України, д.т.н. Бурмістенков О.П. З вересня 2012р. кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Злотенко Б.М.

В 2011 році спеціальності 8(7).05070206 «Електропобутова техніка» пройшли другу акредитацію до 2021 року на ДАК України. Ліцензійний прийом в бакалаврат за освітньою програмою «Електромеханіка» становить 50 студентів денної форми навчання, на підготовку магістрів за освітньою програмою «Електропобутова техніка» - 50 студентів.

Колектив кафедри електромеханічних систем

Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку студентів веде висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри, в якому працює 3 професори, 8 доцентів, 2 асистенти.

ЗЛОТЕНКО Борис Миколайович, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти.

Народився 18.06.1964 року. В 1986 році закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, а в 2008 році – Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка. В 2003 році присуджена наукова ступінь доктора технічних наук, в 2004 році – вчене звання професора. Має 114 наукових праць, 4 монографії, 1 навчальний посібник. Викладає дисципліни «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

БУРМІСТЕНКОВ Олександр Петрович, заслужений працівник народної освіти, професор, доктор технічних наук.

Народився 27.02.1942 року. В 1964 році закінчив Московський технологічний інститут легкої промисловості. В 1989 році присуджена наукова ступінь доктора технічних наук, в 1991 році – вчене звання професора. Має  понад 200 наукових праць, 9 навчальних посібників, 2 підручники, 3 монографії. Викладає дисципліни «Теорія електропривода», «Електропобутова техніка».

ПЕТКО Ігор Валентинович, професор, доктор технічних наук, Відмінник освіти України.

Народився 15.04.1936 року. В 1958 році закінчив Київський політехнічний інститут. В 1992 році присуджена наукова ступінь доктора технічних наук, в 1993 році – вчене звання професора. Має  273 наукові праці, 4 навчальних посібники, 1 підручник, 7 монографій. Викладає дисципліни «Технологічні процеси та конструкції ПМП», «Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв».

АНТОНЕНКО Анатолій Іванович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, доцент.

Народився 03.03.1939 році. В 1962 році закінчив Київський політехнічний інститут. В 1968 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук, в 1974 році - вчене звання старшого наукового співробітника. Має понад 100 наукових праць, 1 навчальний посібник. Викладає дисципліни «Електричні машини», «Спеціальні електричні машини».

БІЛА Тетяна Яківна, кандидат технічних наук, доцент. 

Народилась 22.09.1958 року. В 1980 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості. В 1986 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук, в 1991 році - вчене звання доцента. Має 70 наукових праць, 4 навчальних посібники. Викладає дисципліни «Комп'ютерне моделювання електромеханічних систем», «Математичне моделювання електромеханічних систем», «Обробка інформації в інтерактивних середовищах», «Проектування електромеханічних пристроїв».

КУЛІК Тетяна Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент.

Народилась 20.08.1981 року. В 2003 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. В 2006 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук, в 2012 році - вчене звання доцента. Має 33 наукові праці. Викладає дисципліни «Теорія надійності та ефективності електромеханічних систем».

СТАЦЕНКО Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

Народився 26.07.1980 року. В 2002 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. В 2007 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук, в 2011 році - вчене звання доцента. Має  30 наукових праць, 1 навчальний посібник. Викладає дисципліни «Інтелектуальні системи керування електропобутовою технікою», «Обчислювальна техніка та алгоритмізація», «Комп’ютерні технології проектування електромеханічних пристроїв».

ПАВЛЕНКО Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент.

Народився 17.07.1975 року. В 2000 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. В 2011 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук. Має 17 наукових праць. Викладає дисципліни «Електропобутова техніка», «Теорія електропривода», «Монтаж і налаштування побутових машин і приладів», «Перетворювальні пристрої ЕПТ».

БОНДАРЕНКО Микола Йосипович, доцент.

Народився 07.11.1952 року. В 1980 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості.  Має 27 наукових праць. Викладає дисципліни «Інженерне проектування та розрахунки складної електропобутової техніки», «Устаткування для сервісного обслуговування ЕПТ».

ДЕМІШОНКОВА Світлана Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент.

Народилась 23.01.1973 року. В 1997 році закінчила Київську державну академію легкої промисловості України. В 2015 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук. Має 25 наукових праць. Викладає дисципліни «Електричні апарати», «Технологія виробництва побутових машин і приладів», «Вимірювання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці».

СТАЦЕНКО Дмитро Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

Народився 13.06.1988 року. В 2010 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. Має 6 наукових праць. В 2013 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук. Має 5 наукових праць. Викладає дисципліни «Системи керування електромеханічними пристроями».

ГЛАДЧУК Олександр Зеновійович асистент.

Народився 03.08.1976 року. В 1998 році закінчив Київську державну академію легкої промисловості України. Має 4 наукові праці. Проводить заняття з дисциплін «Електричні машини», «Електричні апарати», «Електропобутова техніка», «Технологічні процеси та конструкції ПМП».

Допоміжний персонал кафедри:

ДОРОШЕНКО Валентина Володимирівна, майстер виробничого навчання.

Народилась 03.01.1960 року. В 1979 році закінчила ЛТХП.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра для організації i ведення навчального процесу, а також науково-дослідної роботи займає у головному корпусі університету приміщення із загальною площею 480,7 м2, в тому числі:

 • кафедральний комп'ютерний центр, ауд. 1 -0115-б (площа 37 м2);
 • лабораторія електричних машин, ауд. 1-0115-в (площа 57 м2);
 • лабораторія електричних апаратів та електроприводу, ауд. 1-0115-г (площа 57 м2);
 • лабораторія електропобутової техніки, ауд. 1-109-а (площа 61 м2);
 • навчально-виробнича майстерня, ауд. 1-0107-а (площа 52,8 м2).

Кожна  спеціалізована аудиторія  закріплена за провідним викладачем. Розроблено плани оснащення лабораторними стендами, посібниками та літературою. Повністю модернізовано та оновлено стенди для виконання лабораторних занять з курсів «Електропобутова техніка», «Електричні машини», «Теорія електроприводу», «Електричні машини та електропривод».

Кафедральний комп'ютерний центр на 24 робочих місця оснащений термінальною станцією L230,  прикладним програмним забезпеченням Компас LT, MatLAB, MathCAD, Open Office, Adobe Reader, а також обладнаний технічними засобами доступу до мережі INTERNET та модульного середовища освітнього процесу КНУТД для користування студентами під час виконання лабораторних і самостійних завдань, курсового та дипломного проектування.

Матеріально-технічна база кафедри постійно розширюється та поповнюється новими приладами для оснащення лабораторних приміщень, взірцями сучасної електропобутової техніки. За останні п'ять років оновлено близько 82 % стендів для проведення лабораторних занять.

Наукова діяльність

Наукова робота є одним з провідних напрямків діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Основний науковий напрямок кафедри сформувався в 70-тi роки минулого століття i був спрямований на розробку нових видів обладнання легкої промисловості та електропобутової техніки. Він формувався під впливом наукових праць і керівництвом професорів Піскорського Г.А., Бурмістенкова О.П. та Петка І.В., коли у 1970-95 рр. з цієї тематики захистили кандидатські дисертації більше ніж 20 аспiрантiв i пошукачiв.

Кафедра приймає  участь у науково-дослідній роботі університету, а саме:

 • проводить наукові дослідження за найважливішими теоретичними, науково-технічними і соціально-економічними проблемами за профілем кафедри, проблемами педагогіки вищої школи у тісному зв'язку із завданнями підвищення якості підготовки спеціалістів;
 • складає щорічні звіти за підсумками НДР, проводить щорічну атестацію аспірантів кафедри;
 • обговорює завершені науково-дослідні роботи і дає рекомендації щодо їх опублікування, бере участь у впровадженні результатів  досліджень  у практику;
 • розглядає дисертації, які представляються членами кафедри або, за доручення керівництва університету, іншими здобувачами;
 • організовує науково-дослідну роботу студентів.

Більше десяти років професорсько-викладацький склад безперервно виконує державні науково-дослідні замовлення, що фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань. У 2006-2008рр. вели дослідження згідно з науковим напрямком «Теоретичні основи ресурсозберігаючих технологій переробки шкіряних відходів в сучасні матеріали і вироби». Крім того д.т.н. професор Злотенко Б.М. є науковим керівником держбюджетної тематики «Наукові основи модифікації біополімерів під дією активованих водних систем у виробництві шкіри та хутра».

 

Співробітниками кафедри за останні роки надруковано 88 наукових робіт, з яких  видано 6 за кордоном та 22 роботи за участю студентів, отримано 8 патентів на винахід, надруковано 7 монографій, 8 навчальних посібників. Викладачі приймають участь у конференціях, в тому числі і міжнародних.

В науково-дослідних роботах кафедри беруть участь студенти. Щорічно за тематикою науково-дослідних робіт лабораторій виконується в середньому 5-10 магістерських робіт та дипломних проектів. Всі студенти, починаючи з четвертого курсу, охоплені навчальною науково-дослідною роботою, яка визначається індивідуальними завданнями. Студенти виступають з доповідями, а також беруть участь в обговоренні як опоненти. Кращі роботи рекомендуються на студентську науково-технічну конференцію. Частина цих робіт переростає в курсові та дипломні проекти. Щорічно студентами під керівництвом викладачів кафедри публікується 2-3 наукові статті у різних виданнях та 10-12 тез доповідей.  За участю студентів в 2012-2014 роках розроблено та виготовлено 7 стендів для дослідження характеристик електропобутової техніки, дослідження режимів роботи електроприводів та систем керування ЕПТ.

Щорічно студенти приймають участь в олімпіадах вузівського рівня з дисциплін кафедри, кращі роботи рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах та олімпіадах міжвузівського, республіканського або іншого рівня. Такою науковою роботою охоплюється біля 80% студентів-електромеханіків.

 

Наукові школи

На кафедрі сформовано дві наукові школи, роботи яких відомі не тільки в Україні, а й за її межами.

Перша з них стосується досліджень технологічних процесів, машин та апаратів, які використовуються в виробництві та експлуатації електропобутової техніці. Керівник цієї школи -  доктор технічних наук, професор Бурмістенков О.П. За останні роки з цього напряму  захищені три  докторські дисертації та дві кандидатські дисертації.

Друга школа відома своїми розробками, дослідженнями і впровадженнями технологій та нових елементів електропобутової техніки. Цю школу очолює доктор технічних наук, професор

Петко І.В. Під його керівництвом за останні п'ять років захищено три кандидатські дисертації.

В університеті функціонує п'ять спецiалiзованих рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій, до складу яких входять 3 члени кафедри (Бурмістенков О.П., Петко І.В., Злотенко Б.М.). Злотенко Б.М. є також членом спеціалізованої ради в Хмельницькому національному університеті.

При кафедрі успішно працює магістратура, аспірантура і докторантура. Успішно закінчили докторантуру і захистили дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук доценти кафедри:

 • Б.М.Злотенко (2003р.), нині  завідувач кафедри; 
 • І.В.Панасюк (2004р.) , нині завідувач кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів;
 • В.П.Місяць (2008р.), нині завідувач кафедри інженерної механіки КНУТД.

Аспіранти та пошукачі вчених ступенів мають можливість відвідувати наукові школи-семінари.  Саме тут і обговорюються їхні наукові розробки.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 • Електричні апарати.
 • Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв.
 • Вимірювання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
 • Електричні машини.
 • Теорія надійності та ефективності  ЕМС.
 • Теорія електроприводу.
 • Електропобутова техніка.
 • Проектування вузлів машин та приладів.
 • Проектування електромеханічних пристроїв.
 • Комп'ютерно-інтегрована електропобутова техніка.
 • Інженерне проектування та розрахунки складної побутової техніки .
 • Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.
 • Устаткування для сервісного обслуговування ЕПТ.
 • Системи керування електромеханічними пристроями.
 • Комп’ютерні технології проектування ЕМП.
 • Технологічні процеси та конструкції ПМП.
 • Обробка інформації в інтерактивних середовищах.
 • Математичне моделювання електромеханічних систем.
 • Комп’ютерне моделювання ЕМС.
 • Інтелектуальні системи керування ЕПТ.
 • Монтаж і налаштування побутових машин і приладів.
 • Перетворювальні пристрої ЕПТ.
 • Спеціальні електричні машини.
 • Технологія виробництва ПМП.

Навчально-методичне забезпечення

Невід'ємною частиною цілісного навчально-педагогічного процесу і основним видом діяльності кафедри є навчально-методична робота, якою передбачено реалізацію питань з планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи студентів, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань. На кафедрі діє постійний навчально-методичний семінар, на якому розглядаються питання організаційного та науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін базується на основі освітніх програм, навчальних планів спеціальності та складається з таких елементів:

 • програми навчальних дисциплін;
 • робочі програми навчальних дисциплін;
 • програми практик;
 • програми державних іспитів;
 • засоби діагностики якості вищої освіти;
 • методичні вказівки і тематика курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання;
 • методичні вказівки і тематика кваліфікаційних випускних робіт;
 • методична документація для організації самостійної роботи студентів з дисциплін навчального плану.

Підготовка спеціалістів та магістрів на кафедрі ведеться згідно з навчальними планами, затвердженими МОН України. До навчальних планів кафедра внесла деякі вдосконалення, які забезпечують глибше засвоєння профілюючих дисциплін, впровадження комп'ютеризації в інженерні дослідження, використання сучасних інтерактивних пакетів таких, як «Компас», «AutoCAD», «MathCAD», «MathLab», та інші. Це в свою чергу, дозволило здійснити більш тісний зв'язок з сучасним виробництвом, а також дозволило вводити елементи новизни і розвиток особистої творчості талановитої молоді. У навчальний процес впроваджений ряд курсів, передбачених як типовими навчальними планами, так і рішеннями Ради вузу. Це зокрема, такі курси, як «Основи комп’ютерних технологій проектування», «Моделювання електромеханічних систем», «Обробка інформації в інтерактивних середовищах» тощо. В цілому робочі плани спеціальності відповідають типовим.

У розробленому навчальному плані також сформовано магістерський цикл. Серед курсів цього циклу мають місце: «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Інженерне проектування та розрахунок складної побутової техніки», «Електропобутова техніка», «Перетворювальна техніка». Для всіх курсів, які читаються кафедрою, підготовлені робочі програми.

У навчальних планах кафедри регламентовано час, який відводиться на самостійну роботу студентів, а в програмах вказані теоретичні розділи курсів, винесені на самостійну роботу і які вивчаються студентами в поза аудиторний час. Регулярно, один раз на тиждень, проводяться консультації, а також співбесіди-семінари зі студентами для вияснення рівня засвоєння матеріалу, для чого години консультацій і їх графік плануються викладачам в кафедральний розклад занять.

Всі дисципліни, які викладає кафедра, мають навчальні та робочі програми. Всі навчальні програми відповідають навчальним планам, розглянуті на засіданні кафедри, науково-методичній комісії з «Електромеханіки», методичній раді університету i відповідно затверджені.  У програмах чітко розмежовано матеріал, який подається на лекціях, практичних i лабораторних заняттях. Наведена тематика домашніх завдань, курсових робіт i проектів (якщо вони передбачаються програмою). Розроблені комплексні контрольні роботи з кожної дисципліни, розроблена та подана форма поточного i завершального контролю.

Усі види навчального навантаження студентів кафедри повністю забезпечені навчально-методичною літературою:  методичними вказівками до лабораторних та практичних занять,  до курсового і дипломного проектування, конспектами лекцій, тестовими питаннями та ін., які періодично поновлюються. Щорічно викладачами кафедри розробляється та видається 10-12 методичних розробок. Вся методична література з дисциплін кафедри має електронні версії.

У модульному середовищі освітнього процесу (МСОП) КНУТД в електронному вигляді подано навчально-методичні комплекси всіх дисциплін, що викладаються на кафедрі, для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Співробітники кафедри постійно розробляють та видають підручники, навчальні посібники та монографії для забезпечення основних дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки електромеханіків. Основними з яких є:

 1. Артеменко Л.Ф., Бурмістенков О.П., Кострицький В.В., Петко І.В. Електричні машини та електропривод побутової техніки. Друге видання. – К.: Либідь, 2004. – 356 с.
 2. Петко І.В., Кострицький В.В., Скиба М.Є., Драпак Г.М. Розрахунок з'єднань електромеханічних систем. – Львів, «Новий світ-2000», 2010. – 150 с. 
 3. Бурмістенков О.П., Стародуб О.А., Місяць В.П., Біла Т.Я., Стаценко В.В. Обладнання підготовчих процесів виготовлення виробів легкої промисловості. Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2011. – 130 с.
 4. Попович М.Г., Кострицький В.В., Артеменко Л.Ф., Бурмістенков О.П. та ін. Розробка та дослідження електромеханічних систем автоматизації та складових електропривода. – К.: КНУТД, 2011. – 502 с.
 5. Бурмістенков О.П., Місяць В.П., Панасюк І.В., Злотенко Б.М. Переробка відходів гуми та термо-пластичних матеріалів: монографія.-К.:Кафедра, 2012.-240 с.
 6. Злотенко Б.М.Савченко Г.В.Матвієнко О.А. Використання електроактивованих водних середовищ у взуттєвому виробництві: монографія.-К.:Кафедра, 2012.-144 с.
 7. Петко І.В , Бурмістенков О.П., Біла Т.Я., Скиба М.Є. Електропобутова техніка: Підручник /– К., 2012. – 255 с.
 8. Бондаренко М.Й., Панасюк І.В. Ремонт та діагностика електропобутової техніки: навчальний посібник К.: КНУТД, 2012. - 327 с.
 9. Петко І. В., Бурмістенков О. П., Біла Т. Я. Основи електропобутової техніки: навчальний посібник /. – К.: КНУТД, 2013. – 239 с.

Кафедра постійно здійснює підготовку і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Встановлює творчі зв'язки з кафедрами інших ВНЗ, вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи кращих викладачів, допомагає молодим викладачам оволодівати педагогічною майстерністю.

Кафедра проводить консультації з комп’ютерних технологій дослідження електромеханічних систем в середовищах MatLab+Simulink+SimPower Systems та MathCad.

 

Методичне та організаційне забезпечення практичної підготовки фахівців

На кафедрі розроблена наскрізна програма практичної підготовки студентів за спеціальністю, яка складається з програм:

 • програма з виробничої ознайомлювальної практики за освітньою програмою «Електромеханіка»;
 • програма з виробничої технологічної практики за освітньою програмою «Електромеханіка»;
 • програма з виробничої переддипломної практики за освітньою програмою «Електропобутова техніка»;
 • програма з педагогічної практики магістрів за освітньою програмою «Електропобутова техніка».

З виробничої технологічної та виробничої переддипломної практик розроблене методичне забезпечення, де визначені мета і задачі практики, визначені розділи практики і її зміст, визначені зміст та вимоги до звіту практики, порядок захисту та атестації практик.

Базами практик визначені основні електромеханічні підприємства м. Києва, а саме: ТОВ «АТЕМ», «АМАТІСЕРВИС», «Дойчеелектросервіс» та ін.

Спеціальності та освітні програми

Кафедра є випускаючою (профілюючою) в галузі знань 14 – «Електрична інженерія» і здійснює підготовку:

 • бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електромеханіка» з можливістю поглибленого вивчення (за вибором студентів) комп’ютерно-інтегрованих електромеханічних систем або сервісного обслуговування ЕМС;
 • магістрів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електропобутова техніка».

Форма навчання – денна, заочна та дистанційна. Оплата навчання – з держбюджету або за контрактом.

Термін навчання бакалаврів становить чотири роки, магістрів - півтора року.

Кафедра ЕМС також веде підготовку спеціалістів на базі технікумів та коледжів електромеханічного профілю. В цьому випадку абітурієнти приймаються на другий або третій курси.

Підготовка студентів-електромеханіків на першому - третьому курсах ведеться на десятьох загальноосвітніх, фундаментальних та гуманітарних кафедрах університету. Спеціальну професійну підготовку здійснює кафедра електромеханічних систем. Кафедра має змогу забезпечити викладання на належному рівні всіх спеціальних дисциплін електромеханічного спрямування. Серед викладацького складу з базової освіти є два спеціаліста з автоматизації, сім – з електромеханіки, троє – з приладобудування, решта - механіки.

Підготовка спеціалістів з електропобутової техніки забезпечує глибоке засвоєння профілюючих дисциплін, сучасних методів аналізу технологічних та фізичних процесів, навиків використання сучасних комп'ютерних технологій обробки інформації, проектування, математичного та графічного моделювання.

Інженери-електромеханіки з електропобутової техніки завжди працевлаштовані та користуються підвищеним попитом на українському ринку праці серед фірм-роботодавців.

Студенти

В 2016-2017 навчальному році по кафедрі навчається 150 студентів денного відділення, більше 50 студентів заочної та 15 студентів дистанційної форми навчання.

Студенти-першокурсники гр. БЕМ-15 з викладачами кафедри

 

До кожної групи студентів прикріплений викладач. Він ознайомлює студентів із нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою; здійснює групові та індивідуальні консультації з метою найбільш раціонального складання індивідуальних планів студентів, здійснює контроль за їх виконанням; захищає навчальні інтереси студентів; допомагає молоді брати участь у культурному житті столиці. Впроваджуються культурно-масові заходи, регулярно відвідуються театри, виставки, музеї та спортивні заходи. В рамках КНУТД діють гуртки, де кожен зі студентів може знайти себе в творчій діяльності, спортивних змаганнях і театральних гуртках.

Перспективи для студентів

В результаті навчання фахівці, які підготовлені кафедрою, будуть знати:

•    сучасні напрямки розвитку електропобутової техніки;
•    обчислювальну техніку та алгоритми програмування;
•    сучасні комп’ютерні програми 3D-моделювання КОМПАС, AUTOCAD;
•    режими роботи електропобутової техніки;
•    конструктивні та експлуатаційні характеристики ЕПТ;
•   особливості принципових, функціональних, монтажних та структурних схем електропобутової техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва;;
•    інтерактивні прикладні пакети MATHCAD, EXCEL, ACCESS та інші; 
•    методи розрахунку різних видів побутової техніки;
•    особливості апаратної реалізації мікропроцесорних систем керування складною електропобутовою технікою;
•    комп’ютерні технології віртуального дослідження електромеханічних систем засобами пакета MATLAB з програмами Simulink, SimMechanics та іншими;
•    методи та засоби діагностування сучасної ЕПТ вітчизняного та зарубіжного виробництва;
•    правила обслуговування, ремонту та експлуатації ЕПТ.

В результаті навчання студенти вміють:

•    розраховувати, проектувати і конструювати сучасну побутову техніку;
•    вільно працювати на комп’ютері, використовувати сучасні інтерактивні системи та прикладні програми.

Високий професійний рівень підготовки випускника кафедри електромеханічних систем дозволить йому:

•    працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з випуску і ремонту сучасної електропобутової техніки;
•    відкрити свою справу з ремонту й обслуговуванню складної побутової техніки;
•    розбиратися в складній кон’юнктурі міжнародного ринку електропобутових товарів;
•    займатися викладацькою діяльністю в комерційних і державних вищих та середніх навчальних закладах України.

Зможе працювати на посадах:

•    інженера-електромеханіка;
•    наукового співробітника;
•    викладача вищого навчального закладу.

Студентські гуртки

На кафедрі діють два наукових гуртка.

1) Автоматизоване управління технологічними параметрами в електропобутовій техніці.

Науковий керівник: заслужений працівник освіти, д.т.н., професор  Бурмістенков Олександр Петрович.

 

2)  Дослідження технологічних процесів в електропобутовій техніці. 

Науковий керівник: д.т.н., професор Петко Ігор Валентинович

Студенти гуртків щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі».

Випускники

Випускники успішно працюють на підприємствах електромашинобудівної та приладобудівної галузей України, Росії, Молдови, у вітчизняних і зарубіжних фірмах (таких як ВOSCH, Moulinex, Rowenta, Tefal, Samsung, Sony тощо), що спеціалізуються на ремонті, продажу, експлуатації та обслуговуванні електропобутової техніки.

Гордєєв М.О. - технічний директор фірми І.Б.С. по обслуговуванню побутової техніки;

Мельник О. - генеральний представник в Україні фірми ВOSCH;

Матковський І.П. – директор компанії «ТехноХолод»;

Оверчук М. – заступник директора мережі супермаркетів «Ельдорадо» (м. Запоріжжя);

Дейдей А. – головний інженер «Запоріженерго».

Матвеєв О.Г. – менеджер компанії Microsoft в Україні.

Випускники кафедри

Зарубіжне партнерство

Кафедра готує спеціалістів для Туреччини, Азербайджану та Молдови. 

Студентські роботи

все о строительстве, ремонте и обустройстве