КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ЖДАНОВА ОЛЬГА АЛІМІВНА

заступник директора Навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, каб. 4-0216

Телефон для довідок:  тел. (044) 256-21-43

e-mailzhdanoda.o@knutd.edu.ua

Історія

З метою впровадження новітніх освітніх інформаційних технологій в процес навчання на базі ІСТН у 2008 році створено Центр дистанційної освіти (ЦДО). У ЦДО, згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 732 від 22.07.2010р. «Про впровадження педагогічного експерименту з дистанційного навчання у Київському національному університеті технологій та дизайну», здобувають освіту студенти за дистанційною формою навчання.

Вагомий внесок у його становлення та розвиток зробив перший керівник - доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколайович.

З вересня 2011 року ЦДО очолює Жданова Ольга Алімівна.

З квітня місяця 2016 року наказом №92 від 27.04.2016 року змінено назву на Центр підвищення кваліфікації та дистанційної освіти (ЦПКДО).

Сьогодення

У процесі дистанційного навчання використовується електронна пошта; освітні системи управління (англ. learning management system, LMS), такі як moodle та eFront; засоби аудіо - та відеозв’язку.

Для забезпечення високого рівня якості освітніх послуг до навчального процесу залучаються провідні вчені (професори, доценти, які працюють в КНУТД) та практики (керівники підприємств та установ). Протягом 2008-2013 років розроблено та впроваджено в навчальний процес за дистанційною формою навчання методичне забезпечення, яке включає в себе такі матеріали:

 • програму дисципліни;
 • конспект лекцій;
 • методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт;
 • методичні вказівки щодо виконання курсових проектів (робіт);
 • завдання для контрольних робіт;
 • екзаменаційні (залікові) тести (не менш як 100 питань на кожну дисципліну);
 • перелік екзаменаційних (залікових) питань;
 • перелік літератури для самопідготовки.

Протягом всього навчального процесу студентам надаються консультації з викладачами за допомогою електронної пошти та оn-lіnе зв’язку.

Галузі знань і спеціальності

Галузь знань

Спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Переваги
 • Доступність освіти для різних категорій населення;
 • доступна вартість навчання;
 • використання в процесі навчання сучасних технологій та паралельне набуття навичок, які розширюють можливості для майбутньої роботи;
 • можливість навчатися одночасно з професійною діяльністю (або за іншим напрямом), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності;
 • можливість самостійного або під керівництвом викладача вивчення матеріалу;
 • можливість навчатися в комфортних умовах, які сприяють вищій продуктивності при засвоєнні матеріалу;
 • можливість отримання спеціальності за індивідуальним графіком у зручний для навчання час.
РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ КНУТД
 • Львівський коледж легкої промисловості КНУТД, м. Львів, вул. Вороного, 6
 • Чернігівський промислово-економічний коледж КНУТД, м. Чернігів, вул. Щорса, 64
 • Одеський технічний коледж ОНАХТ, м. Одеса, вул. Балківська, 54
 • Білоцерківський коледж сервісу та дизайну, м. Біла Церква,  вул. Шевченка, 91
 • Дніпропетровський коледж технології та дизайну, м. Дніпро, пров. Ушинського, 3
 • Харківський коледж текстилю та дизайну, м. Харків, вул. Данилевського, 3
 • Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП, м. Рівне, вул. Литовська, 53
 • Краматорський технологічний технікум, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 36
 • Чернівецький коледж  дизайну та економіки, м. Чернівці, вул. Євгена Гребінки, 16
все о строительстве, ремонте и обустройстве