КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ КНУТД
Про коледж
ГАЙДЕЙ Олексій Олексійович

к.е.н., заслужений працівник освіти України, директор коледжу

Адреса: 14014, м. Чернігів, вул. Щорса, 64

Телефони для довідок:

тел./факс   (0462) 66-22-63
(0462) 613-011 - директор 
(0462) 651-242 - приймальна комісія 
(0462) 662-266 - навчальна частина
e-mail:    chpekcomua@ukr.net
Cайт коледжу:    http://chpek.com.ua
 
Історія

Коледж ЧПЕК КНУТД заснований на загальнодержавній формі власності, не має статусу юридичної особи, є відокремленим структурним підрозділом Київського національного університету технологій та дизайну; підпорядковується Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

Навчальний заклад створений згідно постанови Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району від 15 липня 1962 року, як Чернігівський вечірній механіко-технологічний технікум з метою підготовки спеціалістів для текстильної промисловості.

З моменту ліквідації Київського економічного району технікум був підпорядкований Управлінню кадрів та навчальних закладів Міністерства легкої промисловості СРСР, а з 01 січня 1990 року технікум підпорядковувався Міністерству легкої промисловості УРСР.

Статус денного навчальний заклад отримав на підставі Рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 травня 1994 року (протокол №11) та наказу Міністерства освіти України від 17 червня 1994 року.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1995 року №766 технікум був підпорядкований Міністерству промисловості України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 1997 року №78 «Про впорядкування мережі вищих навчальних закладів І та II рівнів акредитації» навчальний заклад був переданий із сфери управління Мінпрому до сфери управління Міністерство освіти України.

Відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 1995 року №832/95 «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні» та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року №526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів», а також наказу Міністерства освіти України від 20 червня 1997 року №218 «Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти» були ліквідовані Чернігівський державний механіко-технологічний технікум та Чернігівський вечірній хіміко-технологічний технікум і на їх базі був створений Чернігівський державний механіко-технологічний технікум.

Чернігівський державний механіко-технологічний технікум здійснював освітню діяльність за І рівнем акредитації і вів підготовку молодших спеціалістів за денною та заочною формами навчання за вісьмома спеціальностями. Майже за 50 років у стінах технікуму підготовлено більше 8,5 тисяч фахівців.

Основними установчими документами, що забезпечують умови діяльності є:

 • Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) АА №036852 від 02.04.2004 зі змінами 27.01.2005 р.;
 • Ліцензія серія АВ № 498318 від 02.07.2009 р;
 • Положення про Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну, затверджене ректором КНУТД Грищенком І.М.
 

ГАЙДЕЙ Олексій Олексійович, к.е.н., директор ЧПЕК КНУТД.

Народився у 1949 році на Чернігівщині. У 1971 році закінчив фізико-математичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Фізика і електротехніка», а в 1984 році - економічний факультет Херсонського індустріального інституту за спеціальністю «Економіка і організація промисловості предметів широкого попиту».

З 1985 року очолює Чернігівський державний механіко-технологічний технікум, а в даний час продовжує очолювати реорганізований навчальний заклад Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну.

1991-1998 рр. - депутат міської ради. Виконував обов'язки голови комісії з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету міста Чернігова.

Академік Української Академії наук національного прогресу. Заслужений працівник освіти України. Має друковані навчальні посібники та наукові публікації у фахових виданнях. Займається науковою роботою.

Викладачі

Навчально-виховний процес забезпечують більше 50 педагогічних працівників, які мають високий професійний та науково-методичний рівень, досвід роботи на виробництві, проходять стажування на провідних кафедрах вищих навчальних закладів, базових підприємств. Серед них –  двадцять дев'ять викладачів вищої категорії, п'ять – викладачів-методистів, державну нагороду «Відмінник освіти України» мають 12 осіб. Студенти та викладачі коледжу беруть участь у обласних і міжвузівських конференціях. Постійно 3-4 студенти коледжу є іменними стипендіатами (Верховної Ради, Президента України, Обласної держадміністрації).

За викладацьким складом коледжу закріплені навчальні дисципліни, що відповідають їх фаху та досвіду роботи.

За планом методичної ради коледжу проводяться методичні семінари з впровадження модульно-рейтингової системи оцінки успішності студентів, з використання комп'ютерної техніки та інших технічних засобів у навчальному процесі тощо.

Умови навчання

Для забезпечення навчального процесу підготовки молодших спеціалістів коледж має всі необхідні можливості. Матеріально-технічна база коледжу складається з трьох навчальних корпусів, навчально-виробничих майстерень і гуртожитку на 150 місць. У навчальному закладі є  актова зала, бібліотека з читальною залою, буфет, спортивний комплекс.

Відповідно до вимог навчальних планів у коледжі створено 22 навчальні кабінети і 15 лабораторій, які забезпечують підготовку молодших спеціалістів за відповідними спеціальностями. Кабінети і лабораторії мають необхідні технічні засоби навчання, навчальні й інформаційні стенди, науково-методичне забезпечення дисциплін. Студенти беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі та роботі предметних гуртків.

Дисципліни

У коледжі організована робота трьох відділень: механіко-технологічного, електротехніки та економіки, загальноосвітніх дисциплін, а також 8 циклових комісій:

 • гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
 • природничо-наукової підготовки;
 • спеціальних механічних дисциплін;
 • спеціальних хімічних дисциплін;
 • спеціальних  електротехнічних дисциплін;
 • обліково-аналітичних та економічних дисциплін;
 • стандартизації;
 • фізичного виховання.
Дозвілля

Сьогодні в коледжі навчаються більше 500 студентів за денною та заочною формами навчання.

Свою активну життєву позицію студенти коледжу можуть виразити в роботі студентського самоврядування, волонтерському рухові, громадській діяльності. Наші студенти щорічно святкують: День знань, Міжнародний день студента, День закоханих, День матері, День здоров'я, День Перемоги, День збройних сил України та інші. Традиційними стали конкурси «Міс технікуму», «Візитна картка групи», захист плакатів «Шкідливим звичкам скажемо: «Ні!».

Спортивні команди технікуму з волейболу, баскетболу, футболу, пауерліфтингу традиційно займають призові місця на обласних спортивних змаганнях серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернігівської області.

все о строительстве, ремонте и обустройстве