КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ для вступників до магістратури

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»!

 

Інформуємо Вас про зміну порядку та термінів реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (далі – ЄВІ / ЄФВВ).

Реєстрація для складання ЄВІ / ЄФВВ вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра у Київському національному університеті технологій та дизайну (далі – КНУТД) триватиме з 12 травня до 1800  5 червня 2020 року.

Звертаємо Вашу увагу, що зазнала змін процедура реєстрації вступників для складання ЄВІ/ЄФВВ.

У терміни, відведені для реєстрації, вступник має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії  КНУТД pk@knutd.edu.ua скановані копії (фотокопії):

1) заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – Анкета) (Додаток 1);

2) заяви про допуск до складання ЄВІ / ЄФВВ (Додаток 2);

3) документа, що посвідчує особу;

4) облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

5) документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

6) медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

7) фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (фото  у  форматі Jpeg або jpg має відповідати  вимогам,  що  передбачені  для  документів,  що  посвідчують  особу  (пункти 3-7 Наказу Міністерства внутрішніх справ України за №875 від 18.10.2019, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.11.2019 за №1146/34117) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-19).

 

Для осіб, які завершують навчання в поточному році у військових вищих навчальних закладах (закладах освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО, необхідно подати довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплому в рік вступу.

 

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по-батькові, шифр спеціальності, за якою планує продовжити здобуття освіти у магістратурі.

 

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

 

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

 

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

 

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність.

Зауважимо: якщо ж вступник не має доступу до електронних ресурсів зазначений перелік документів можна надіслати Укрпоштою, Новою поштою на адресу: 01011 Київ, вул. Немировича-Данченка, 2. Також у адресі зазначити назву факультету (інституту) де Ви плануєте продовження здобуття освіти.

 

Телефони для консультацій:  044-256-29-75

 

Запрошуємо Вас здобути ступінь «магістр» у КНУТД!!!