КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Індустрія моди

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Галузь знань «Виробництво та технології»

Спеціальність: «Технології легкої промисловості»

Освітня програма «Індустрія моди»

 

Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

 

Загальна інформація

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Освітня програма «Індустрія моди» з присвоєнням кваліфікації модельєр-конструктор-технолог, спрямована на підготовку фахівця, який здатен створювати сучасні конкурентоспроможні моделі одягу, взуття та аксесуари, базуючись на знаннях основ конструювання, новітніх технологій виробництва та  може працювати на промислових підприємствах, в організаціях різних форм власності, які займаються виробництвом і реалізацією послуг з виготовлення виробів fashion-індустрії.

Студенти набувають знання про різноманітність сировини для створення виробів fashion-індустрії, асортименту текстильних, шкіряних матеріалів та трикотажних полотен, принципи структурної і функціональної організації технології швейного та взуттєвого виробництва, основні закономірності й сучасні досягнення в конструюванні, моделюванні та художньому оздобленні різноманітних виробів, розробки оптимальної технології їх виробництва, особистості та бренди індустрії моди світу і України, методи прогнозування трендів, процеси та етапи створення fashion-бренду, основні аспекти менеджменту торгової марки у fashion індустрії, основи fashion-маркетингу, маркетингових комунікацій та PR в індустрії моди.

 

Студенти забезпечуються сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології в індустрії моди, сучасною комп’ютерною технікою, мають нагоду оволодіти новими дизайнерськими програмами, розробляти дизайн проекти, використовуючи новітні технології художнього проектування та оздоблення виробів із різних матеріалів, приймати участь у міжнародних конкурсах та виставках "Печерські каштани", "KyivFashion" та ін.

Навчання здійснюється за державним замовленням, та за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт).

 

 Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Індустрія моди

Кваліфікація:

Модельєр-конструктор - технолог

Термін навчання:

 

Денна форма навчання

8 семестрів (4р.)

Заочна форма навчання

8 семестрів (4р.)

Кредити ECTS

240

240

Мова навчання:

Українська/ Англійська

Ціль програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі fashion-індустрії та виробництва виробів легкої промисловості, що направлені на здобуття студентом: знань, вмінь і навичок в дизайні та проектуванні асортименту виробів та інших споживчих товарів масового та індивідуального виробництва і спеціального призначення. 

Програмні результати навчання:

 

1. Здатність до аналізу і синтезу (вміння шукати, аналізувати і обробляти інформацію). Здатність розуміти процеси розвитку та зміни в суспільстві. Здатність розуміти і порівнювати твори мистецтва з різних областей, дизайн-концепцію виробу в конкретному просторовому часі. Можливість розробляти та реалізувати різноманітні стратегії, на основі конкретних критеріїв для оцінки якості та конкурентоспроможності виробів. Можливість систематично аналізувати  науково-технічну та професійну інформацію.

2. Здатність до навчання, цінування та передачі результатів інших дисциплін у галузі історії мистецтв, художнього проектування. Здатність розуміти важливість культурної спадщини. Здатність розуміти взаємозв’язок між різними галузями науки. Широке розуміння питань, пов'язаних з когнітивними, соціальними, культурними, технологічними та економічними умовами для виготовлення виробів.

3. Здатність застосовувати знання на практиці, здатність розуміти тенденції моди та їх вплив на формування асортиментного ряду виробів із різних матеріалів. Здатність моделювати та виготовляти вироби широкого асортименту.

4. Елементарні комп’ютерні навички використання спеціалізованих комп’ютерних графічних програм.

5. Базові загальні знання та знання з професії.

Знання термінології швейних, взуттєвих та шкіргалантерейних виробів. Розуміння і вміння використовувати спеціалізовані професійні  інструменти та технології в галузі fashion-індустрії. Здійснювати постановку та формалізацію задач для автоматизованого художнього проектування виробів із різноманітних матеріалів.

6. Уміння працювати в команді (групі) та дотримуватися етики. Володіння комунікативними навичками.

7. Здатність до критики та самокритики.

Уміння розробляти аргументи, що стосуються виробничої та проектної сфери виготовлення виробів fashion-індустрії.

8. Уміння розв’язувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення. Здатність критично оцінювати інноваційні технології (матеріалів, проектування, виготовлення) та впроваджувати їх в виробничий процес.

9. Уміння спілкуватись в усній та письмовій формах першою мовою.

10. Знання другої поширеної європейської мови та уміння спілкуватись. Знати  іншомовні особливості ділового листування та принципи складання іншомовних ділових паперів.

11. Ініціативність, підприємницький дух та комунікативні властивості.

12. Дослідницькі навички та уміння.

13. Здатність самостійно працювати, формулювати та розв’язувати задачі.

14. Уміння організовувати роботу на підприємствах галузі, планувати час та керувати ним.

15. Становлення особистості, навички взаємодії в колективі та міжособистісні навички. Бажання досягти успіху.

16. Здатність бачення вирішення поточних задач в контексті глобалізації виробництва.

17. Уміння адаптуватись до нових ситуацій.

18. Здатність  забезпечувати взаємозв’язок між основними виробничими відділеннями, маркетинговою службою,  робітників і фахівцями – майстра, начальника зміни, технолога, конструктора, начальника цеху.

19. Здатність відповідати та керувати процесом проектування та виготовлення моделей швейних та взуттєвих виробів, починаючи від підбору матеріалів та завершуючи швейними операціями, керуючись при цьому діючою нормативно-технічною документацією на матеріали.

 

Вступ на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Документи, які необхідні для вступу:

 

Термін прийому документів:

на денне та заочне відділення з 10 липня по 1 серпня

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 2-0404

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор ГАРКАВЕНКО Світлана Степанівна

Телефони для довідок:

Кафедра: +38 044 256–21–14,

приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри конструювання та технології виробів із шкіри

e-mail: