КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Індустрія моди

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ІНДУСТРІЇ МОДИ

Спеціальність:  «Технології легкої промисловості»

Освітня програма «Індустрія моди»

Фахове спрямування «Індустрія моди» 

Освітній ступінь «бакалавр», «магістр»

 Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

 

 

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 2, аудиторії 4-0302, 4-0305 а, 4-0318

Телефон для довідок: +38044-256-21-14

e-mail:   [email protected]

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної, дистанційної  або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО)

Перелік компонентів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості:

бакалавр з індустрії моди – термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, дистанційна або заочна форма навчання).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Освітня програма «Індустрія моди» спрямована на підготовку універсального фахівця, який має компетентності створювати сучасні конкурентоспроможні моделі одягу, взуття та аксесуарів, базуючись на знаннях основ моделювання.

Студенти набувають знання про різноманітність сировини для створення виробів fashion-індустрії, асортименту текстильних, шкіряних матеріалів та трикотажних полотен, принципи структурної і функціональної організації технології швейного та взуттєвого виробництв, основні закономірності й сучасні досягнення в конструюванні, моделюванні та художньому оздобленні різноманітних виробів, розробки оптимальної технології їх виробництва, особистості та бренди індустрії моди світу, методи прогнозування трендів, закони створення fashion-бренду, основні аспекти менеджменту торгової марки у fashion індустрії, основи fashion-маркетингу та PR в індустрії моди.

Студенти забезпечуються сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології в індустрії моди, сучасною комп'ютерною технікою, мають можливість оволодіти сучасними дизайнерськими програмами, розробляти процеси проектування взуття та галантерейних виробів за допомогою сучасного програмного забезпечення, брати участь в міжнародних конкурсах і виставках.

В результаті навчання за фаховим спрямуванням «Індустрія моди» студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

Випускники кафедри конструювання та технології виробів із шкіри здатні працювати:

Студенти кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри, за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) чи освітньо-науковою (1 рік 10 міс.) програмою магістерської підготовки «Індустрія моди», фахове спрямування «Індустрія моди» та «Технології легкої промисловості» відповідно й отримати освітню кваліфікацію магістр з технологій легкої промисловості.

 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної, дистанційної та заочної форм навчання вступники складають ЗНО з іноземної мови та фаховий вступний іспит

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості:

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

При факультеті індустрії моди КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості та 132 Матеріалознавство. Студенти кафедри технології трикотажного виробництва мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму «Індустрія моди»

фахове спрямування «Індустрія моди»