КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Підприємництво та митно-логістична діяльність

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: «Підприємництво та митно-логістична діяльність»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра підприємництва та бізнесу

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1420

Тел.: Підприємництва та бізнесу: (044) 256-21-44

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kpb@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри підприємництва та бізнесу

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Фахівець у галузі підприємництва та митно-логістичної діяльності – це управлінець нового покоління, який володіє унікальними інноваційними підприємницькими компетенціями, може працювати керівником та організатором митно-логістичних, інвестиційно-консалтингових фірм, організацій різних форм власності, бути фахівцем у провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу, пов’язану з новітніми технологіями побудови ефективної системи доставки та митної справи.

 

то ВАШ ВИБІР – ЦЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МИТНО-ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ!

Програма базується на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських,

управлінських навичок інтегративного вирішення завдань у підприємництві та митно-логістичній діяльності.

Майбутній підприємець вивчає дисципліни з питань функціонування суб’єктів, що здійснюють логістичну та комерційну діяльність, митне агентування (підприємницький бізнес, митне право, експертиза товарів, матеріалознавство, товарознавство). Отримані знання дозволяють відкрити та розвивати власний бізнес, вирішувати конкретні практичні завдання, пов’язані з розробленням методик ідентифікаційної експертизи товарів в митних цілях, здійснення митних формальностей, організацією митних логістичних систем, гармонізацією митних процедур до міжнародних стандартів.

Щоб навчити студентів грамотно започаткувати та розвивати бізнес, зібрати команду однодумців третина навчального часу відводиться психологічним тренінгам і діловим іграм – таким, як: «Ідея для клієнта. Бізнес-план на колінці» «Міжнародне агентування»; «Підприємець».

Для кого ця професія: хто бажає розробити та впровадити в життя бізнес-план свого проекту на основі кращого досвіду в галузі митної справи на основі набутих професійних компетентностей щодо митної безпеки, митної логістики, ідентифікації та експертизи товарів в митних цілях, започаткувати власний start-up комплексної логістики.

 

Характеристика освітньої програми https://knutd.edu.ua/ekts/opfpp/opfpp-bpmld/:

Освітня програма:

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МИТНО-ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кваліфікація:

бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Термін навчання 

8 семестрів (4 роки) 

Кредити ECTS

240

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері підприємництва та митно-логістичної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів підприємницького бізнесу, ідентифікаційної експертизи товарів в митних цілях, організацією митних логістичних систем, гармонізацією митних процедур до міжнародних стандартів. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін із спеціальності у підприємництві та митно-логістичній діяльності; виконавську дисципліну; працювати в міждисциплінарній команді та самостійно, організовувати свій бізнес, управляти особистим саморозвитком (самонавчання, застосування знань на практиці, готовність і здатність навчатися самостійно), генерувати проривні інноваційні бізнес-ідеї комплексної логістики.

Сфера працевлаштування: 

товарознавець, посадові особи Державної фіскальної служби України (головний інспектор, головний державний інспектор, заступник начальника відділу, начальних відділу, начальник управління); товарознавець-експерт; агент з митного оформлення; брокер; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби; керівник установи, організації.

 

Можливість отримання військової спеціальності.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МИТНО-ЛОГІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Кафедри ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ