КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Міжнародні підприємницькі бізнес–проекти

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: «Міжнародні підприємницькі бізнес–проекти»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра підприємництва та бізнесу

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 14 поверх, ауд. 4-1420

Тел.: Підприємництва та бізнесу: (044) 256-21-44

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: kpb@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри підприємництва та бізнесу

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Міжнародні підприємницькі бізнес–проекти є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової економіки, оскільки відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв’язків, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, пропаганді нових технологій та нових видів продукції, стимулює зміцнення позитивних структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному оновленню вітчизняного виробництва. Міжнародна діяльність постійно потребує нових кадрів, тому фахівець в галузі міжнародного бізнесу – один з найзатребуваніших, найпрестижніших і найбільш високооплачуваних спеціалістів! Мета освітньої програми – формування нової, глибоко обізнаної та висококультурної генерації фахівців по створенню та просуванню міжнародних підприємницьких бізнес–проектів.

то ВАШ ВИБІР – ЦЕ МІЖНАРОДНІ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ БІЗНЕС–ПРОЕКТИ!

Програма базується на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських,

управлінських навичок інтегративного вирішення завдань у створенні та просуванні міжнародних підприємницьких бізнес–проектів.

Майбутній підприємець вивчає дисципліни з питань функціонування суб’єктів, що здійснюють міжнародну комерційну діяльність (підприємницький бізнес, аналітичне забезпечення ведення бізнесу, оцінка ефективності міжнародних підприємницьких бізнес-проектів, PR-технології у міжнародній виставковій діяльності, міжнародне право). Отримані знання дозволяють відкрити та розвивати власний бізнес, організувати логістичний сервіс, здійснювати реінжиніринг міжнародних суб’єктів підприємницької та комерційної діяльності, розробити механізм організаційної координації розробки та впровадження міжнародних підприємницьких бізнес–проектів.

Щоб навчити студентів грамотно започаткувати та розвивати бізнес, зібрати команду однодумців третина навчального часу відводиться психологічним тренінгам і діловим іграм – таким, як: «Ідея для клієнта. Бізнес-план на колінці»; «Підприємець».

Для кого ця професія: хто бажає розробити та впровадити в життя бізнес-план свого проекту на основі кращого досвіду в сфері міжнародній бізнес-діяльності, розробити ефективні моделі по організації виставок, започаткувати власний start-up.

 

Характеристика освітньої програми https://knutd.edu.ua/ekts/????????:

Освітня програма:

МІЖНАРОДНІ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ БІЗНЕС–ПРОЕКТИ

Кваліфікація:

бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Термін навчання 

8 семестрів (4 роки) 

Кредити ECTS

240

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері розробці та просуванні міжнародних підприємницьких бізнес–проектів; володіти навичками аналізу системи регулятивних механізмів зовнішньоторговельної політики та адаптації до неї зовнішньоторговельної діяльності конкретних компаній у міжнародному бізнес-середовищі; знати та вміти застосовувати на практиці різні способи розв’язання суперечок між торговельними партнерами з різних країн світу; уміти організовувати логістичні операції та управляти ними в рамках здійснення міжнародної торговельної діяльності; уміти визначати макро- і мікрофактори мотивації виходу українських фірм на світові ринки; вміти розробляти бізнес-плани створення і розвитку нових організацій (напрямків діяльності, продуктів, проектів) національної та іноземної форм власності; бути здатним оцінювати економічні та соціальні умови здійснення підприємницької діяльності в міжнародному бізнес-середовищі. 

Сфера працевлаштування: 

директора (начальника, керівника) підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, начальника відділу зовнішньоекономічних зв’язків, менеджера (управителя) із зовнішньоекономічної діяльності, начальника відділу зовнішньої кооперації, начальника фінансового відділу, фахівця-аналітика з дослідження європейського товарного ринку, економіста, фахівця з методів розширення ринку збуту, інокореспондента (з питань європейської економіки), а також започаткувати власну справу.

 

Можливість отримання військової спеціальності.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«МІЖНАРОДНІ ПІДПРИЄМНИЦЬКІ БІЗНЕС–ПРОЕКТИ»

Кафедри ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ