КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ОБЛАДНАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність: 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Освітня програма: Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

 

Кафедра: Прикладної механіки та машин

Завідувач кафедри:  кандидат технічних наук, доцент МАНОЙЛЕНКО Олександр Петрович

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри Прикладної механіки та машин:

 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальні корпуси 1 (ауд.1- 0152) та 3 (ауд. 1- 0161).

(044) 256-21-68.

e-mail: kpmm@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри Прикладної механіки та машин

 

 

Вступ на перший курс

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» здійснюється основі ступеня (рівня) Бакалавр або ОКР спеціаліст на підставі діючих «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Терміни навчання студентів на основі відповідної базової вищої освіти для отримання освітнього ступеня «Магістр» складає 1 рік 4 місяці.

Всім студентам кафедри прикладної механіки та машин, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік від навчальних корпусів Університету.

Навчання здійснюється за кошти державного бюджету або за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

 

Головні переваги продовження навчання в магістратурі:

 

Конкурентні переваги

 

 

 

Сфера професійної діяльності та працевлаштування

Магістр з галузевого машинобудування може працювати на престижних посадах державних та приватних підприємств і установ різних галузей промисловості та опановувати власний бізнес, оскільки  фахівці даного напрямку завжди  затребувані на ринку праці.

Магістр з машинобудування отримує високий рівень науково-практичної підготовки, спеціалізовані знання, поглиблену фахову підготовку, що дозволяє займати наступні посади: технічного фахівця в галузі інженерних наук та техніки; фахівця з конструювання та технології виготовлення, обладнання та устаткування різних галузей (швейного, трикотажного та взуттєвого обладнання); фахівця з організації обслуговування та ремонту машин; інженера-механіка, інженера-дослідника (без вимог до стажу роботи), інженера-конструктора, інженера-технолога, начальника підрозділу, молодшого наукового співробітника, викладача, асистента.

 

Подальше навчання

Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі.

Можливість паралельного навчання за військово-обліковою спеціальністю «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять для студентів виділяється окремий день.

 

Можливе навчання за індивідуальним, зручним для студента, графіком на денній формі навчання, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Університет та гуртожитки знаходяться в центрі Києва - на Печерську.

 

В КНУТД діють спортивні секції та творчі гуртки.