КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ОБЛАДНАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

Освітня програма «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»

Освітній ступінь «магістр» 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ТА МАШИН

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0152, 1-0165

Телефони для довідок: +38044-215-21-68, +38044-256-29-94

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання вступники складають вступні випробування.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Освітньо-професійна програма Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування спрямована на підготовку висококваліфікованих, професійних та перспективних фахівців, які володіють фундаментальними знаннями, практичними навичками, вміннями здійснювати наукові дослідження і розв’язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування.

У ході здобуття освіти студенти оволодівають знаннями з проєктування, конструювання, експлуатації, обслуговування та утилізації продукції машинобудування, у тому числі і об’єктів легкої промисловості.

Програма полягає у поглиблені теоретичної, спеціальної практичної та науково-дослідної підготовки, узагальненні результатів науково-дослідних, проєктно-конструкторських рішень і виконується в активному дослідницькому середовищі.

По закінченню університету студенти отримують диплом європейського зразка.

Типові початкові посади магістрів.

Фахівець може обіймати первинні посади в галузі механічної інженерії: інженера-конструктора (механіка), інженера-технолога (механіка), інженера-механіка, наукового співробітника, науково-педагогічного працівника, інженера з комплектації устаткування, інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; інженера з механізації трудомістких процесів.

Конкурентні переваги:

Навчання в університеті.

Навчальний процес супроводжується сучасними комунікаційними засобами навчання через «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», «Електронний журнал», «Zoom», «Google Meet» та інші, які забезпечують студентам зручний доступ до електронних освітніх ресурсів, включно з навчально-методичними матеріалами з дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), можливість здавати звіти, виконувати контрольні тестування, консультуватися з викладачами на форумах, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого, що дозволяє також реалізувати неперервність навчання в дистанційному режимі навіть у мовах можливого локдауну.

Практична підготовка.

На кафедрі прикладної механіки та машин при підготовці фахівців з прикладної механіки поглиблено вивчаються сучасні системи 3D-моделювання з використанням CAD/CAE/CAM систем SolidWorks, САМWorks, Creo PTC, ANSYS та Moldex 3D технології доповненої реальності Vuforia Studio PTC  тощо, при проектуванні мехатронних модулів, корпусних конструкцій та вузлів робототехнічних та логістичних пристроїв, індустріального дизайну та візуалізації.

Студентам надається можливість пройти екзамен на рівень володіння програмою SolidWorks та отримати відповідний міжнародний сертифікат компанії Dassault Systemes (CSWA: Certified SOLIDWORKS Associate).

  

Фахові дисципліни проводяться в спеціалізованих аудиторіях, які оснащені технологічним обладнанням передових фірм, а також мехатронні модулі Festo (Німеччина), Camozzi, Аrduino (Італія)) промислові мікроконтролери з різними мовами програмування (Arduino IDE, FluidSim, Freezing, Grbl, Marlin, Ladder Diagram та інші), 3D- принтерами верстатами тощо.

З метою поглиблення знань студентів з фундаментальних та загально-професійних дисциплін передбачено щорічне проходження практик на базових підприємствах та наукових установах.

Рівень підготовки студентів кафедрою прикладної механіки та машин підтверджується чисельними дипломами, грамотами та призовими місцями на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, а також високими посадами випускників минулих років.

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

Місцем професійної діяльності фахівця з галузевого машинобудування  є:

Наступний рівень вищої освіти.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 131 Прикладна механіка:

Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра  «Обладнання легкої промисловості та побутового оббслуговуваня», можуть продовжувати навчання в аспірантурі та докторантурі за освітньою-науковою програмою «Галузеве машинобудування».

Військова підготовка

Паралельно з базовою вищою освітою, студенти мають можливість здобути військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення»  з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам  відводиться окремий час навчання.

Всім студентам факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитках, які розташований неподалік від навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним для студента, графіком, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

 

«ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»