КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ. Системи та технології інтернет речей

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» 

Освітня програма «Системи та технології інтернет речей»

Освітній ступень «бакалавр»

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 4, навчальний корпус 4, кiмн. 4-0916

Телефони для довідок: +38044-256-29-15

e-mail:  [email protected]

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Освітньо-професійна програма Cистеми та технології інтернет речей (IoT) спеціальності 126 Інформаційні системи та технології розвиває компетенції з базових знань у сфері інформаційних систем та технологій, що спрямовані на здобуття студентом знань, вмінь і навичок, необхідних для забезпечення його здатності до виконання проєктних, технологічних та управлінських функцій, що пов'язані зі створенням та впровадженням прогресивних інтелектуальних технологій на підприємствах галузей легкої промисловості.

Програма Cистеми та технології інтернет речей орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та навичок проєктування та програмування систем інтернет речей.

Основними цілями програми є підготовка фахівців, які здатні розробляти та забезпечувати інформаційні технології інтернет речей.

Освітньо-професійна програма Cистеми та технології інтернет речей враховує основні тренди та напрямки в області інтернету речей, побудована на тісній взаємодії теорії і практики та розглядає сучасні реальні індустріальні кейси по впровадженню технологій інтернету речей. Курс охоплює продукти та сервіси, що включають сукупність сенсорів, датчиків, виконавчих пристроїв в сумісному використанні з пристроями комунікацій та обробки даних.

Фахівці з систем та технологій інтернет речей мають можливість працювати в підрозділах провідних IT компаній, що впроваджують інтернет речей, в IT-підрозділах банківського сектору, в сучасних промислових компаніях не тільки України, але і за її межами. По закінченню університету студенти отримують диплом європейського зразка.

 

Типові початкові посади бакалаврів: бакалавр з систем та технологій інтернет речей підготовлений до виконання професійної роботи на таких посадах: адміністратор бази даних; адміністратор даних; адміністратор доступу; адміністратор системи; інженер з програмного забезпечення комп'ютерів; інженер-програміст; програміст прикладний;  інженер із застосування комп'ютерів; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп'ютерних програм; технік-програміст та інші.

 

Конкурентні переваги:

 

            

Навчання в університеті

Навчальний процес супроводжується сучасними комунікаційними засобами навчання через «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», «Електронний журнал», «Zoom», «Google Meet» та інші, які забезпечують студентам зручний доступ до електронних освітніх ресурсів, включно з навчально-методичними матеріалами з дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), можливість здавати звіти, виконувати контрольні тестування, консультуватися з викладачами на форумах, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого, що дозволяє також реалізувати неперервність навчання в дистанційному режимі.. З метою поглиблення знань студентів з фундаментальних та загально-професійних дисциплін передбачено щорічне проходження практик на базових підприємствах та наукових установах.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Місцем професійної діяльності фахівця з систем та технологій інтернет речей є:

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології: бакалавр з інформаційних систем та технологій – 3 роки і 10 місяців навчання (денна форма навчання на базі повної загальної освіти).

 

Військова підготовка

Одночасно з базовою вищою освітою студентам 3 та 4 курсів надається можливість здобуття військово-облікової спеціальності «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Час проходження військової підготовки узгоджений з розкладом занять студентів в університеті.

Всім студентам факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитках, які розташований неподалік від навчальних корпусів університету.