КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Інжиніринг 3D друку

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

Освітня програма «Інжиніринг 3D друку»

Освітній ступінь «бакалавр»

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ТА МАШИН

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0152, 1-0165

Телефони для довідок: +38044-215-21-68, +38044-256-29-94

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Освітньо-професійна програма Інжиніринг 3D друку спеціальності 133 Галузеве машинобудування розвиває компетенції з базових знань в галузевому машинобудування, які спрямовані на виконання проектних рішень, технологічних та управлінських функцій, які пов'язані з технологіями комп’ютерного 3D проєктування, оптимізації процесів з підготовки адитивного виробництва для виготовлення виробів машинобудування тощо.

Програма Інжиніринг 3D друку дозволяє розвивати теоретичну та практичну підготовку щодо проєктування із застосуванням цифрових технологій, інженерного аналізу, вибору матеріалів, підготовки технологій та оптимізації процесів адитивного виробництва, розробку документації для виготовлення діючих та нових виробів з використанням комп’ютерних технічних систем 3D моделювання.

Основними цілями програми є підготовка фахівців, які здатні розробляти інноваційні рішення при проєктуванні нових та удосконаленні наявних технічних об’єктів машинобудування; розробляти та удосконалювати технології адитивного виробництва; володіти навичками прототипіювання, інжинірингу та оптимізації процесів адитивного виробництва; застосовувати сучасні методи цифрових технологій 3D проєктування,  інженерного аналізу і оптимізації, 3D сканування та 3D друку деталей та вузлів виробів машинобудування, обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування.

Освітньо-професійна програма Інжиніринг 3D друку враховує специфіку розвитку перспективних напрямів галузевого машинобудування, застосування провідних технологій проектування, розрахунків, 3D моделювання, обслуговування різних галузей машинобудівного комплексу України та за її межами.

Фахівці з галузевого машинобудування мають можливість працювати як на підприємствах машинобудівного комплексу, так і в інших галузях промисловості, не тільки України, але і за її межами. По закінченню університету студенти отримують диплом європейського зразка.

Типові початкові посади бакалаврів: бакалавр з галузевого машинобудування підготовлений до виконання професійної роботи на таких посадах: механік, механік виробництва, механік з ремонту устаткування, механік перевантажувальних машин, механік цеху, механік-налагоджувальник, технік з автоматизації виробничих процесів, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з інструменту, технік з механізації трудомістких процесів, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), копіювальник технічної документації, кресляр, кресляр-конструктор, інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, лаборант (галузі техніки), технік з налагоджування та випробувань, технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації.

Конкурентні переваги:

Навчання в університеті.

Навчальний процес супроводжується сучасними комунікаційними засобами навчання через «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», «Електронний журнал», «Zoom», «Google Meet» та інші, які забезпечують студентам зручний доступ до електронних освітніх ресурсів, включно з навчально-методичними матеріалами з дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), можливість здавати звіти, виконувати контрольні тестування, консультуватися з викладачами на форумах, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого, що дозволяє також реалізувати неперервність навчання в дистанційному режимі навіть у мовах можливого локдауну.

Практична підготовка.

На кафедрі прикладної механіки та машин при підготовці фахівців з галузевого машинобудування поглиблено вивчаються сучасні системи 3D-моделювання з використанням CAD/CAE/CAM систем SolidWorks, САМWorks, Creo PTC, ANSYS та Moldex 3D технології доповненої реальності Vuforia Studio PTC тощо, що застосовуються при проектуванні виробів різного призначення (деталі та механізми машин, зварні конструкції, вироби з листового металу та пластмаси, прес-форм та інші вироби різної складності), індустріального дизайну та візуалізації.

Студентам надається можливість пройти екзамен на рівень володіння програмою SolidWorks та отримати відповідний міжнародний сертифікат компанії Dassault Systemes (CSWA: Certified SOLIDWORKS Associate).

 

Фахові дисципліни проводяться в спеціалізованих аудиторіях, які оснащені елементами мехатроніки фірм Festo (Німеччина), Camozzi, Аrduino (Італія)) та робототехніки, промисловими та макетними мікроконтролерами фірми Arduino, різними мовами програмування (Arduino IDE, FluidSim, Freezing, Grbl, Marlin, Ladder Diagram та інші), 3D- принтерами тощо.

З метою поглиблення знань студентів з фундаментальних та загально-професійних дисциплін передбачено щорічне проходження практик на базових підприємствах та наукових установах.

 

Рівень підготовки студентів кафедрою прикладної механіки та машин підтверджується чисельними дипломами, грамотами та призовими місцями на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, а також високими посадами випускників минулих років.

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

Місцем професійної діяльності фахівця з галузевого машинобудування  є:

Наступний рівень вищої освіти.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування:

Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра «Інжиніринг 3D друку», можуть продовжувати навчання в магістратурі за освітніми програмами «Мехатроніка та робототехніка», або «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» з подальшим навчанням в аспірантурі та докторантурі за освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування».

Військова підготовка

Одночасно з базовою вищою освітою студентам 3 та 4 курсів надається можливість здобуття військово-облікової спеціальності «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Час проходження військової підготовки узгоджений з розкладом занять студентів в університеті.

Всім студентам факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитках, які розташований неподалік від навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним для студента, графіком, що дозволяє поєднувати навчання з роботою на старших курсах.

 

 

«ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»