КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДФ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітньо-науковий ступінь ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 9 поверх, аудиторії 4-0916, 4-0912, 4-0917.

Завідувач кафедри: кандидат технічних наук, доцент Чупринка Наталія Вікторівна

Телефон для довідок: + 38 044 256 2189.

Сторінка кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій

e-mail

 

 Загальна інформація

Освітня програма Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спрямована на підготовку фахівців, які володітимуть глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі автоматизації та приладобудування, що направлені на здобуття аспірантом загальних та фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької та проєктно-аналітичної діяльності, науково обґрунтованого консультування в сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, а також викладацької роботи.

Основною метою програми є підготовка інноваційних, креативних та конкурентоспроможних кадрів вищої кваліфікації в сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

  

 

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом).

Для вступу для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії навчання вступники складають вступні випробування.

Термін навчання:  3 роки.

Вміння та знання

За результатами навчання доктор філософії з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій  здобуває знання та вміння:

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі інформаційних та комп’ютерних технологій аспіранти щорічно виступають з доповідями на наукових конференціях, публікують наукові статті.

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях.

На кафедрі є лабораторії, оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює інтернет-ресурс «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 Аспіранти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

Працевлаштування

Доктор філософії з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі автоматизації різних технологічних процесів та комп’ютерно-інтегрованих технологій, науково-виробничих об’єднаннях, установах науково-технічного та приладобудівного профілю.

Фахівці здатні виконувати професійну роботу провідних фахівців, інженерів, конструкторів в установах і організаціях, конструкторських бюро, компаніях, великих і малих підприємствах, що працюють в галузі приладобудування, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, у сферах науково-технічної діяльності та освіти.

Всім студентам, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії

кафедри ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ