КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Туристичний бізнес (магістр)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Туристичний бізнес»

Освітній ступінь «магістр»

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 4, корпус 4, аудиторії 4-0610, 4-0610а

Телефон для довідок: +38044-256-21-62

e-mail: kme@knutd.edu.ua

 

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної, дистанційної та заочної форм навчання вступники складають ЗНО з іноземної мови та фаховий вступний екзамен.

Після успішного завершення навчання випускники отримують магістра встановленого державного зразка за спеціальністю 073 Менеджмент:

магістр з менеджменту у туристичному бізнесі – термін навчання 1 рік 4 місяці (денна форма навчання або заочна форма навчання).

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

Мета програми – підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі туристичного бізнесу, що направлені на здобуття студентом знань в галузі управління та адміністрування із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за спеціальністю туристичний бізнес, передбачаючи різні можливості зайнятості та кар’єри, що направлені на здобуття студентом знань в сфері управління та адміністрування.

Освітня програма «Туристичний бізнес» спрямована на формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за спеціальністю туристичний бізнес, передбачаючи різні можливості зайнятості та кар’єри, що направлені на здобуття студентом знань в сфері управління та адміністрування.

Студенти набувають: знання про теоретичні основи системної управлінської діяльності; вміння та навички щодо організації діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням сучасних вимог та галузевої приналежності; вміння не лише застосовувати існуючі методи організації туристичної діяльності, але й удосконалювати їх на базі сучасних досягнень.

Студенти забезпечуються сучасною науковою та навчально-методичною літературою з інформацією про світові тенденції розвитку менеджменту, сучасною комп'ютерною технікою; мають можливість вивчення інноваційних підходів, методів, методик, технологій, інструментів менеджменту з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а також дослідницької діяльності та участі у всеукраїнських й міжнародних конкурсах та олімпіадах. Освітня діяльність здійснюється в умовах тісної співпраці із підприємствами (закладами, установами, організаціями) туристичної сфери регіону з метою набуття студентами практичних навичок у сфері туризму та впровадження результатів науково- практичних розробок у роботу суб'єктів туристичного ринку.

 

В результаті навчання студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 

Випускники кафедри здатні працювати:

 

Фахівець з менеджменту туристичного бізнесу може займати такі посади:

Студенти кафедри менеджменту та публічного адміністрування, за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) програмою магістерської підготовки «Управління інноваційною діяльністю».

При факультеті економіки та бізнесу КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 073 Менеджмент. Студенти кафедри менеджменту та публічного адміністрування мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

Освітня програма Туристичний бізнес це:

 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Туристичний бізнес»