КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ЕКОНОМІКА. Біоекономіка

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня програма: «БІОЕКОНОМІКА»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

 

КАФЕДРА СМАРТ-ЕКОНОМІКИ

 

БІОЕКОНОМІКА – ПРОФЕСІЯ МАЙБУТНЬОГО!

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 10 поверх

Тел.: +38 (044) 256-21-56, 256-29-05

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри смарт-економіки

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на сторінці кафедри смарт-економіки!

Запрошуємо Вас на унікальну, єдину в Україні інноваційну освітню програму «Біоекономіка». Одною з конкурентних переваг освітньої програми Біоекономіка є міждисциплінарний підхід, який поєднує дисципліни природничих наук, економіки та бізнесу.

Якщо ти обрав біоекономіку:

Навчаючись за освітньою програмою Біоекономіка, ви отримаєте низку професійних компетентностей з економіки та біотехнологій, які допоможуть вам у подальшій роботі.

Освітня програма:

Біоекономіка

Кваліфікація:

бакалавр з економіки

Термін навчання 

8 семестрів (4 роки) 

Кредити ECTS

240

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Основний фокус програми

Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері біоекономіки, вивченні закономірностей функціонування та розвитку соціально-економічних систем та процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання з дотриманням принципів екологізації, ресурсозбереження та оптимального використання відновлюваних біологічних ресурсів, мотивації та поведінки економічних суб’єктів.

Особливості  освітньої програми

Виконується в активному дослідницькому середовищі, має практико-орієнтовану спрямованість, з вивченням іноземної мови, направлена на отримання загальних і фахових компетентностей та результатів навчання у сфері біоекономіки, заснованої на раціональному використанні відновлюваних біологічних ресурсів, скороченні відходів, забезпеченні захисту біорізноманіття в екосистемах, збільшенні ринків біосировини та нових споживчих продуктів, екологізації різних галузей «економіки майбутнього».

Сфера працевлаштування: 

У зв'язку з тим, що біоекономіка активно входить у нашу повсякденність, з'явилися безліч нових професій на стику наук: біоекономіст, економіст з біоресурсів та виробництва, економіст з біоенергетики, економіст-аналітик з рециклінгу та довкілля, економіст з екології та інші, які може обіймати випускник з біоекономіки.

 

Університет має військову кафедру, на якій юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«БІОЕКОНОМІКА»

Кафедри смарт-економіки