КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН. Фотовідеодизайн

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Спеціальність 022 «ДИЗАЙН» 

 Освітня програма «Дизайн (за видами), спеціалізація 022.01 Графічний дизайн»

 Освітній ступень «бакалавр», «магістр»

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0383, 1-0282

Телефони для довідок: +38044-256-84-79, +38044-256-84-77

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО)  та творчі конкурси.

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістрр денної форми навчання вступники складають вступні випробування.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Підготовка фахівців орієнтована на створення фотовідеодизайнерських творчих продуктів рекламно-презентаційного, просвітницького та інформативного характеру, зокрема, серій плакатів, веб-сайтів, концепцій архітектоніки ілюстрованих періодичних видань, композицій для зовнішньої реклами, відео кліпів та фільмів тощо. Студенти,  в рамках опанування професії, отримують практичні навички ефективного використання найпоширеніших комп'ютерно-графічних та мультимедійних середовищ  від компаній Adobe, Corel, Autodesk, та моделювання авторських спеціалізованих технологій на базі цих середовищ. Для опанування спеціальних операторських та режисерських дисциплін створені цифрові фото- та відеолабораторії.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 Дизайн:

Студенти кафедри дизайну, за результатами здобуття освітнього ступеня  «бакалавр дизайну» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», фаховими спрямуваннями: «фотовідеодизайн», «web-дизайн» та «motion-дизайн», що діють при кафедрі, та отримати освітній ступінь «магістр дизайну». 

 

Діяльність фотовідеодизайнера орієнтована на сторення фото- та відео дизайнерських творчих продуктів художнього, рекламно-презентаційного, репортажного характеру: зокрема, серій плакатів, веб-сайтів, концепцій архітектоніки ілюстрованих періодичних видань, композицій для зовнішньої реклами, відео-кліпів та фільмів тощо. Основою професійної підготовки фотовідеодизайнера є практичні навички ефективного використання найпоширеніших комп’ютерно-графічних та мультимедійних середовищ від компаній Adobe, Corel, Autodesk  та моделювання авторських спеціалізованих технологій на базі цих середовищ. 

Місцем професійної діяльності фотовідеодизайнера є:

 

Студенти кафедри дизайну мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата

Для підготовки до вступу за фаховим спрямуванням «Фотовідеодизайн» на кафедрі дизайну організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу).

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.