КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Обрати професію Сторінки освітніх програм

 

Спеціальність «ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Освітня програма «Експертиза текстильних матеріалів та виробів»

Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0375

тел. (044) 256-21-48

e-mail:

Сторінка кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів

 

 

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Перспективи розвитку ринку праці України тісно пов'язані з необхідністю проведення експертних досліджень в галузі виробництва, контролю і керування якістю вітчизняної та імпортної текстильної продукції. Експертиза текстильних матеріалів і виробів набуває ключового значення в комплексі заходів щодо забезпечення населення якісними товарами і проводиться для визначення їх походження, встановлення споживчих властивостей, безпеки споживання, виявлення дефектів виробництва. Текстильні матеріали використовуються в усіх сферах життєдіяльності людини, вони широко затребувані на вітчизняному ринку, що в подальшому гарантує працевлаштування фахівців-експертів як у промисловості, так і в торговельних організаціях.

Сучасний експерт повинен мати не тільки відповідний обсяг теоретичних знань з експертизи текстильних матеріалів та виробів, але повинен бути орієнтованим на майбутню галузеву діяльність, вміти практично реалізовувати набуті знання у розв'язанні галузевих, загальних, локальних і регіональних технологічних проблем, вміти самостійно аналізувати, діагностувати і моделювати процеси, управляти ними та запобігати еко- та техногенному впливу на навколишнє середовище.

Фахівці, підготовлені на основі комплексного підходу, який передбачає поєднання класичних методів та сучасних технологій, зможуть не лише забезпечити реалізацію традиційних типових задач діяльності у сфері експертизи, але й ефективно впроваджувати новітні технологічні розробки, які сприятимуть більш ефективному використанню технологій, появі нових та вдосконаленню існуючих методів виробництва, зростанню рівня та якості розробок в Україні.

Нанотехнології - це високі технології XXI століття. Технології майбутнього. У текстильній промисловості також створюються нові матеріали з унікальними характеристиками і властивостями.

Бурхливий технічний прогрес на кінець 20-го століття висунув до текстильних матеріалів нові, здавалося б, фантастичні вимоги:

Ці властивості придумує людина, тобто задає їх і винаходить тканини, що володіють цими властивостями, причому цих властивостей в природі природним чином не існує

Найбільш важливими властивостями є:

На сьогоднішній день виробляють багато текстильних матеріалів з нанопокриттям, яке оберігає їх від негативного впливу сонячних променів і попадання вологи. Також наночастинки дозволяють виробляти матеріали з антисептичними, брудовідштовхуючими і антибактеріальними властивостями.


Загальна інформація

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Навчання здійснюється за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб. Форма навчання: денна та заочна.

Термін навчання:

Для вступу на 1 курс денної або заочної форм навчання абітурієнти  подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти за результатами ЗНО.   Перелік конкурсних предметів у сертифікаті (вступних іспитів) представлено в  «Правилах прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Вміння та знання

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Працевлаштування

Місцем професійної діяльності експерта є:

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту з кваліфікацією «технолог» у галузі знань 18 - Виробництво та технології за спеціальністю 182 - Технології легкої промисловості, освітня програма «Експертиза текстильних матеріалів та виробів». На базі диплому бакалавра студенти можуть продовжити навчання, здобуваючи кваліфікацію магістра за освітньою програмою «Експертиза текстильних матеріалів та виробів» і отримати кваліфікацію «експерт».

Студенти мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати військово-облікову спеціальність: «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» та диплом державного зразка.

Для підготовки до вступу в університеті Інститутом довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки пропонується проходження підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з предметів: українська мова, математика, фізика, іноземна мова. Випускникам підготовчих курсів надається можливість отримати до 20 додаткових балів при вступі на інженерно-технічні спеціальності університету.

Під час навчання ви будете мати можливості:

 

 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ»

 

Профіль освітньої програми

Інформаційний пакет ЄКТС