КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Технологія та експертиза шкіри і хутра

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

Освітня програма «Технологія та експертиза шкіри і хутра»

освітній ступінь

«БАКАЛАВР»

 

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри біотехнології, шкіри та хутра:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,

аудиторії 1-0210, 1-0212

Тел.: + 380442562165, + 380442562187

e-mail:

Сторінка кафедри біотехнології, шкіри та хутра

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочною формами.

Зарахування на навчання за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Технологія та експертиза шкіри і хутра») відбувається за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього тестування.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету Технологій та Дизайну».

 

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь, а саме:

 

Навчання студентів передбачає 4  практики:

навчальні – по виробництву хутра та шкіри, які проводять на базі виробничого комплексу кафедри в університеті;

виробничі –  на базі провідних шкіро- та хутропереробних підприємств.

 

Область працевлаштування:

 

По закінченні бакалаврату видається диплом Державного зразка про базову вищу освіту з кваліфікацією бакалавра «Технолог» (Хімічні технології та інженеріяза освітньою програмою «Технологія та експертиза шкіри і хутра».

На базі диплому бакалавра студенти можуть продовжити навчання, здобуваючи кваліфікацію магістра за освітньою програмою «Технологія та експертиза шкіри і хутра». 

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

При кафедрі функціонує аспірантура з денною та заочною формами навчання,  випускникам якої, по захисті дисертації, присвоюється науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 182 – «Технологія легкої промисловості».

З метою підготовки абітурієнтів до ЗНО в університеті функціонують курси, з необхідних для вступу хімії, української мови та літератури, математики. Форма проведення занять: вечірня, заочна та вихідного дня. Випускники можуть отримати додаткові бали при вступі на інженерно-технічні спеціальності університету.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.