КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Туристичний бізнес

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «Туристичний бізнес»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра управління та смарт інновацій

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 4, корпус 4, аудиторії 4-0610, 4-0610а

Телефон для довідок: +38044-256-21-62

e-mail:  kme@knutd.edu.ua

 

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної, дистанційної  або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО)

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 073 – Менеджмент:

бакалавр з менеджменту – термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, дистанційна або заочна форма навчання).

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Туристичний бізнес

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за освітньою програмою «Туристичний бізнес»).

Термін навчання

8 семестрів (4 роки)

Кредити ECTS

240

Форма навчання

денна/ заочна/дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

знання теорії стратегічного та тактичного управління розвитком організацій з акцентом на туристичному бізнесі; розуміння особливостей професійної діяльності менеджерів  у сфері туристичного бізнесу; вміння визначати функціональні сфери застосування методів креативного менеджменту; здатність аналізувати діяльність суб’єктів туристичного бізнесу на всіх рівнях управління;  розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туристичного бізнесу в цілому та окремих його форм і видів; здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн.

Сфера працевлаштування:

  • керівник фірм та приватних підприємств; керівник проектів; керівник або фахівець проектного відділу; аналітик бізнес-проектів та програм; керівник або фахівець планово-економічного відділу; менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку; менеджер (управитель) з постачання; спеціаліст з матеріально-технічного забезпечення (начальник відділів збуту, логістики тощо); спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності; спеціаліст у підрозділах виробництва, реалізації, споживання товарів і послуг; менеджер з питань комерційної діяльності; менеджер з логістики; менеджер із зв'язків з громадськістю; адміністратор; фахівець виробничих підрозділів у промисловості; менеджер (управитель) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей; директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристичного); завідувач туристичного агентства; начальник туристського табору; завідувач номерного фонду туристичного комплексу; менеджер з туризму та інші; організатор туристичних виставок і WorkShop; тревел-дизайнер; власник власного туристичного бізнесу; менеджера з туристичного напрямку, менеджера з внутрішнього туризму, менеджера з міжнародного туризму; фахівця з питань безпеки в туризмі; керівника департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні); консультанта з подорожей, консультант (в апараті органів державної влади).

 

Мета програми – підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі туристичного бізнесу, що направлені на здобуття студентом знань в галузі управління та адміністрування із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за спеціальністю туристичний бізнес, передбачаючи різні можливості зайнятості та кар’єри, що направлені на здобуття студентом знань в сфері управління та адміністрування.

Студенти набувають: знання про теоретичні основи системної управлінської діяльності; вміння та навички щодо організації діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням сучасних вимог та галузевої приналежності; вміння не лише застосовувати існуючі методи організації туристичної діяльності, але й удосконалювати їх на базі сучасних досягнень.

 

В результаті навчання студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 

Випускники кафедри здатні працювати:

 

Фахівець з менеджменту туристичного бізнесу може займати такі посади:

 

Студенти кафедри управління та смарт-інновацій, за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) програмою магістерської підготовки «Бізнес-адміністрування».

При факультеті управління та бізнес-дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 073 Менеджмент. Студенти кафедри управління та смарт-інновацій мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри управління та смарт-інновацій мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата.

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

 

Освітня програма Туристичний бізнес це:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Туристичний бізнес»