КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Проектування взуття та галантерейних виробів

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Галузь знань 18  Виробництво та технології

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості»

Освітня програма «Проектування взуття та галантерейних виробів»

 

Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

 

Загальна інформація

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Освітня програма «Проектування взуття та галантерейних виробів» з присвоєнням кваліфікації конструктора або технолога, спрямована на підготовку фахівця, який здатен створювати сучасні конкурентоспроможні моделі взуття та аксесуари, базуючись на знаннях основ конструювання, новітніх технологій виробництва та  може працювати на промислових підприємствах, в організаціях різних форм власності, які займаються виробництвом і реалізацією послуг з виготовлення виробів із шкіри.

Студенти набувають знання про різноманітність сировини для виробів легкої промисловості, асортименту текстильних, шкіряних матеріалів та трикотажних полотен, принципи структурної і функціональної організації технології взуттєвого виробництва, основні закономірності й сучасні досягнення в конструюванні, моделюванні та художньому оздобленні виробів легкої промисловості, розробки оптимальної технології їх виробництва.

Студенти забезпечуються сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології в індустрії моди, сучасною комп’ютерною технікою, мають нагоду оволодіти сучасними дизайнерськими програмами, розробляти процеси проектування взуття та галантерейних виробів за допомогою комп’ютера, приймати участь у міжнародних конкурсах та виставках

Навчання здійснюється за державним замовленням, та за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт).

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Проектування взуття та галантерейних виробів

Кваліфікація:

Модельєр-конструктор - технолог

Термін навчання:

 

Денна форма навчання

8 семестрів (4р.)

Заочна форма навчання

8 семестрів (4р.)

Кредити ECTS

240

240

Мова навчання:

Українська/ Англійська

Ціль програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі моделювання та виробництва виробів зі шкіри, що спрямовані на здобуття студентом: знань, вмінь і навичок в проектуванні взуття, шкіргалантерейних виробів, рукавичок, поясів, хутрових виробів, аксесуарів та інших споживчих товарів масового та індивідуального виробництва і спеціального призначення.

Програмні результати навчання:

 

1. Здатність до аналізу і синтезу (вміння шукати, аналізувати і обробляти інформацію). Здатність розуміти процеси розвитку та зміни в суспільстві. Здатність розуміти і порівнювати твори мистецтва з різних областей, дизайн-концепцію виробу в конкретному просторовому часі. Можливість розробляти та реалізувати різноманітні стратегії, на основі конкретних критеріїв для оцінки якості та конкурентоспроможності виробів. Можливість систематично аналізувати  науково-технічну та професійну інформацію.

2. Здатність до навчання, цінування та передачі результатів інших дисциплін у галузі історії мистецтв, художнього проектування. Здатність розуміти важливість культурної спадщини. Здатність розуміти взаємозв’язок між різними галузями науки. Широке розуміння питань, пов'язаних з когнітивними, соціальними, культурними, технологічними та економічними умовами для виготовлення виробів.

3. Здатність застосовувати знання на практиці, здатність розуміти тенденції моди та їх вплив на формування асортиментного ряду виробів із шкіри. Здатність моделювати та виготовляти взуття широкого асортименту та шкіргалантерейних виробів.

4. Елементарні комп’ютерні навички використання спеціалізованих комп’ютерних графічних програм.

5. Базові загальні знання та знання з професії.

Знання термінології виробів із шкіри. Розуміння і вміння використовувати спеціалізовані професійні  інструменти та технології в галузі взуттєвого виробництва. Здійснювати постановку та формалізацію задач для автоматизованого художнього проектування виробів із шкіри.

6. Уміння працювати в команді (групі) та дотримуватися етики. Володіння комунікативними навичками

7. Здатність до критики та самокритики.

Уміння розробляти аргументи, що стосуються виробничої та проектної сфери виготовлення виробів із шкіри.

8. Уміння розв’язувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення. Здатність критично оцінювати інноваційні технології (матеріалів, проектування, виготовлення) та впроваджувати їх в виробничий процес.

9. Уміння спілкуватись в усній та письмовій формах першою мовою.

10. Знання другої поширеної європейської мови та уміння спілкуватись. Знати  іншомовні особливості ділового листування та принципи складання іншомовних ділових паперів.

11. Ініціативність, підприємницький дух та комунікативні властивості.

12. Дослідницькі навички та уміння.

13. Здатність самостійно працювати, формулювати та розв’язувати задачі.

14. Уміння організовувати роботу на підприємствах галузі, планувати час та керувати ним.

15. Становлення особистості, навички взаємодії в колективі та міжособистісні навички. Бажання досягти успіху.

16. Здатність бачення вирішення поточних задач в контексті глобалізації виробництва.

17. Уміння адаптуватись до нових ситуацій.

18. Здатність  забезпечувати взаємозв’язок між основними виробничими відділеннями, маркетинговою службою,  робітників і фахівцями – майстра, начальника зміни, технолога, конструктора, начальника цеху.

19. Здатність відповідати та керувати процесом проектування та виготовлення моделей взуттєвих виробів, починаючи від підбору матеріалів та завершуючи швейними операціями, керуючись при цьому діючою нормативно-технічною документацією на матеріали.

 

Вступ на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Документи, які необхідні для вступу:

 

Термін прийому документів:

на денне та заочне відділення з 10 липня по 1 серпня

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 2-0404

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор ГАРКАВЕНКО Світлана Степанівна

Телефони для довідок:

Кафедра: +38 044 256–21–14,

приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри конструювання та технології виробів із шкіри

e-mail: 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Проектування взуття та галантерейних виробів»