КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Проектування взуття та галантерейних виробів

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ІНДУСТРІЇ МОДИ

Спеціальність:  «Технології легкої промисловості»

Освітня програма «Індустрія моди»

Фахове спрямування «Проєктування взуття та галантерейних виробів» 

Освітній ступінь «бакалавр», «магістр»

 Кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

 

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 4, аудиторії 4-0302, 4-0305 а, 4-0318

Телефон для довідок: +38044-256-21-14

e-mail: [email protected]

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

  

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної, дистанційної  або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО).

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості:

бакалавр з індустрії моди – термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, дистанційна або заочна форма навчання).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Фахове спрямування «Проєктування взуття та галантерейних виробів»  спрямоване на підготовку фахівця, який здатен створювати сучасні конкурентоспроможні моделі взуття та аксесуари, базуючись на знаннях основ конструювання, новітніх технологій виробництва та  може працювати на промислових підприємствах, в організаціях різних форм власності, які займаються виробництвом і реалізацією послуг з виготовлення виробів із шкіри.

Студенти набувають знання про різноманітність сировини для виробів легкої промисловості, асортименту текстильних матеріалів та трикотажних полотен, шкіряних матеріалів, принципи структурної і функціональної організації технології взуттєвого виробництва, основні закономірності й сучасні досягнення в конструюванні, моделюванні та художньому оздобленні виробів легкої промисловості, розробки оптимальної технології їх виробництва.

Студенти забезпечуються сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології в індустрії моди, сучасною комп’ютерною технікою, мають нагоду оволодіти сучасними дизайнерськими програмами, розробляти процеси проектування взуття та галантерейних виробів за допомогою сучасного програмного забезпечення, приймати участь у міжнародних конкурсах та виставках.

В результаті навчання за фаховим спрямуванням «Проєктування взуття та галантерейних виробів» студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

Випускники кафедри конструювання та технології виробів із шкіри здатні працювати:

За результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) та освітньо-науковою (1 рік 10 міс.) програмами магістерської підготовки «Індустрія моди», фахове спрямування «Проєктування взуття та галантерейних виробів» та «Технології легкої промисловості» відповідно й отримати освітню кваліфікацію «інженер-технолог» чи «інженер-дослідник» відповідно за однією з названих програм підготовки магістра.

 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної, дистанційної та заочної форм навчання вступники складають ЗНО з іноземної мови та фаховий вступний іспит.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості:

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

При факультеті індустрії моди КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості та 132 Матеріалознавство. Студенти кафедри технології трикотажного виробництва мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму «Індустрія моди»

фахове спрямування «Проєктування взуття та галантерейних виробів»