КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Графічний дизайн (м. Черкаси)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність 022 «ДИЗАЙН»

Освітня програма «Графічний дизайн»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

 

Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості 

акультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій, м. Черкаси)

Контактна інформація:

м.Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. (0472) 640043, (0472) 64-62-11

e-mail: [email protected]

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та ТЛП

 

Вступ на навчання для отримання рівня вищої освіти «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

Для вступу можна подавати сертифікати УЦОЯО з української мови і літератури та з математики 2018, 2019, 2020 та 2021 років з оцінками не нижче 100 балів з усіх конкурсних предметів.

Також проводиться творчий конкурс з рисунку, живопису; спецкомпозиції на факультеті.

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за рівнем вищої освіти «Бакалавр».

У результаті навчання за даним фаховим спрямуванням студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту за спеціальністю «Дизайн».

Для здобуття спеціальності 022 Дизайн навчання відбувається за освітньою програмою «Графічний дизайн»

 Назва спеціальності

022 Дизайн

Назва освітньої програми

Графічний дизайн

Рівні освіти на які проводиться

набір вступників

Перший рівень (бакалаврський)

Назва кафедри

Гуманітарно – мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості

Назва факультету

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Інформація щодо умов вступу

 

Загальна інформація про освітню

програму

 

Після закінчення навчання випускник отримує диплом відповідно обсягу навчання за освітньою програмою - Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Передумови для навчання - повна загальна середня освіта

Мета освітньої програми - підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі дизайну, що направлені на здобуття студентом знань в галузі мистецтвознавства із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за спеціальністю дизайн, передбачаючи різні можливості зайнятості та кар’єри, що направлені на здобуття студентом мистецтвознавчих знань.

Основний фокус програми - Загальна програма: Дизайн. Акцент робиться на формуванні  знань і вмінь  з  графічного дизайну.

Особливості освітньої програми - Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом».

Переспективи щодо працевлаштування

Бакалавр з мистецтвознавства може обіймати посаду в таких організаціях та відділах:

  • у сфері реклами;
  • на підприємствах з розробки фірмового стилю (логотипи, емблеми, ділові папери, візитки, упаковка);
  • на підприємствах, де має місце оформлення видовищних заходів;
  • у сфері комп’ютерного проектування з можливістю оформлювати рекламну продукцію.

 

Інформація про можливість

отримати військову підготовку

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Військова підготовка здійснюється в місті Києві в навчально – науковому комплексі військової підготовки на базі Київського національного університету технологій та дизайну.

 

Інформація про можливість

проживання в гуртожитку

університет

Факультет допомагає в розселенні студентів

 

 

  

  

 

Контакти:

18028, м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 241/2.

Телефон для довідок: 0472 -64--62-11, 0472-64-00-43

[email protected] 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «Дизайн»

Освітня програма «Графічний дизайн»