КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність «ДИЗАЙН»

Спеціалізація «Дизайн середовища»

Фахове спрямування «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»

 

Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості 

(ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м.Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. (0472) 640043

e-mail: friit@knutd.edu.ua

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та ТЛП

 

Навчання проводиться за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступні іспити:

Подаються сертифікати ЗНО за 2016, 2017 та 2018 роки:

 

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання рівнем вищої освіти «Бакалавр».

Вступ на навчання для отримання рівня вищої освіти «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

У результаті навчання за даним фаховим спрямуванням студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

Для всебічної підготовки фахівців широко застосовуються комп’ютерні технології навчання та програмне забезпечення навчально-виховного процесу. У навчальному процесі активно використовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки обладнання провідних фірм світу, комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення. У ході навчання студенти оволодівають знаннями в галузі проектування та графічного дизайну, формоутворення та колористики інтер’єру, дизайну інтер’єру, дизайну меблів, реклами, комп’ютерної графіки, виставкового дизайну, естетичних позицій декорування інтер’єру і т.д. Студенти знайомляться з основами наукових досліджень у галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю «Дизайн»:

Бакалавр – 4 роки навчання (денна форма навчання);

Вартість навчання становить 9300 грн. на рік.

Отримання диплому дизайнера меблів та інтер’єру дасть можливість:

 

Військова підготовка здійснюється в навчально – науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

 

Для підготовки до вступу за фаховим спрямуванням «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» на кафедрі організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція) та до ЗНО з Історії України. Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). Термін навчання –   від 2-х тижнів до 3 місяців.

 

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «ДИЗАЙН»,

фахове спрямування «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»