КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕКОНОМІКА (м. Черкаси)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (М. ЧЕРКАСИ)

Спеціальність 051 «ЕКОНОМІКА»

Освітня програма «ЕКОНОМІКА»

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Контактна інформація:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. (0472) 64-56-11, (093) 123-94-02

e-mail: [email protected]

Сторінка Навчально-наукового інституту комп’ютерних технологій та дизайну

Сторінка кафедри комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін

   

Вступ на навчання для отримання рівня вищої освіти «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

ОС «Бакалавр» Економіка 1 курс на базі ПЗСО

Для вступу на 1 курс після отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту (ПЗСО) на навчання за контрактом потрібно скласти національне мультипредметне тестування 2022 або мати результати ЗНО (Українська мова та література, математика та третій предмет за вибором (Історія України, Іноземна мова, Фізика, Хімія, Біологія та Географія) за 2019-2021 роки з результатом не менше 100 балів.

 

ОС «Бакалавр» Економіка 1 курс (скорочена форма навчання) на базі ОКР «Молодший спеціаліст/Молодший бакалавр»

Для вступу на 1 курс (скорочена форма навчання) за контрактом після отримання диплому «Молодший спеціаліст/Молодший бакалавр» потрібно скласти національне мультипредметне тестування 2022 або мати результати ЗНО (Українська мова та література та другий предмет за вибором (Математика, Історія України, Іноземна мова, Фізика, Хімія, Біологія та Географія) за 2019-2021 роки з результатом не менше 100 балів.

Професія економіста є універсальною та затребуваною в наш час, оскільки будь-яка галузь виробництва потребує економічного аналізу та розрахунку прибутку. Отримані фундаментальні знання в галузі сучасної економіки, що базуються на новітніх комп’ютерних технологіях та професійній іноземній мові, дозволять  працевлаштуватися як в Україні, так і за кордоном,  долучитися до європейських та світових інтеграційних процесів.

В умовах глобальних змін, входження до економічного, культурного, інформаційного Європростору розвиток вітчизняної економіки залежить від наявності висококваліфікованих кадрів, які здатні трансформувати отриману інформацію в навички виконання поставлених завдань і розширення професійної компетентності. Ринок праці висуває нові вимоги до економіста: високий рівень інтелектуальних, комунікативних, моральних якості, що сприяє успішній самоорганізації діяльності. Пріоритетного значення при цьому набуває пошук висококваліфікованих фахівців з економіки підприємства, які отримують знання з розробки системи оцінки і моніторингу кількісних і якісних показників розвитку підприємства; обґрунтування пріоритетного варіанту залучення інвестицій і фінансування бізнесу. Набуті навички особистісного розвитку сприятимуть успіху як особистості професіонала, так і підприємству в цілому. Саме тому економісти з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають пости президентів компаній, директорів з економічного розвитку та інші найвищі посади. Дослідження українського ринку праці засвідчують, що попит на фахівців-економістів останнім часом зростає.

 

Для здобуття спеціальності  051 Економіка навчання відбувається за освітньою програмою Економіка

 Назва спеціальності

051 Економіка 

Назва освітньої програми

Економіка

Рівні освіти на які проводиться набір вступників

Перший рівень (бакалаврський)

Назва кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін

Назва факультету

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну

Інформація щодо умов вступу

Загальна інформація про освітню

програму

Після закінчення навчання випускник отримує диплом відповідно обсягу навчання за освітньою програмою - Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Передумови для навчання - Повна загальна середня освіта

Мета освітньої програми - підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі економіки, що направлені на здобуття студентом знань в галузі соціальних та поведінкових наук із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за спеціальністю економіка, передбачаючи різні можливості зайнятості та кар’єри, що направлені на здобуття студентом економічних знань.

Основний фокус програми - Загальна програма: Економіка. Акцент робиться на формуванні стійких знань з економіки підприємства, фінансово-економічної, організаційної, контрольно-аналітичної та інші видів робіт у сфері господарювання промислових підприємств та підприємств сфери обслуговування.

Особливості освітньої програми - Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом».

Перспективи щодо працевлаштування

Бакалавр з економіки може обіймати посаду в таких організаціях та відділах: навчальних закладах; планово-економічному, фінансовому, організації праці та заробітної плати на виробництві; підготовки виробництва; маркетингу; системах управління на рівнях міста і району, у спільних та іноземних комерційних підприємствах, які здійснюють свою діяльність як на території України, так і за кордоном, діяльність яких пов’язана з міжнародною торгівлею, виробництвом продукції індустрії моди; в будинках моди, дизайнерських студіях, рекламних агентствах, будинках моделей, які представляють інтереси товаровиробників; головним економістом, начальником планового відділу підприємств, органах управління на державному і місцевому рівнях.

Інформація про можливість

отримати військову підготовку

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Військова підготовка здійснюється в м. Києві,  на базі навчально – наукового  комплексу військової підготовки Київського національного університету технологій та дизайну.

Інформація про можливість

проживання в гуртожитку

університет

Інститут допомагає в розселенні студентів

 

В процесі навчання студент набуває компетентності:

Знання і розуміння:

 

Застосування знань і розумінь після закінчення навчання:

 

Контакти:

18028, м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 241/2.

Телефон для довідок: (0472) 64-56-11, (093) 123-94-02

[email protected] 

Запрошуємо вступати до Навчально-наукового інституту комп’ютерних технологій та дизайну

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «ЕКОНОМІКА»