КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕКОНОМІКА (м. Черкаси)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність 051 «ЕКОНОМІКА»

Освітня програма «ЕКОНОМІКА»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін  

факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

 (м. Черкаси)

 

Контактна інформація:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. 0472-64-00-43, 0472-64-62-11

e-mail: [email protected]

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних  дисциплін   

   

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на  сторінці кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій!

Професія економіста є універсальною та затребуваною в наш час, оскільки будь-яка галузь виробництва потребує економічного аналізу та розрахунку прибутку. Отримані фундаментальні знання в галузі сучасної економіки, що базуються на новітніх комп’ютерних технологіях та професійній іноземній мові, дозволять  працевлаштуватися як в Україні, так і за кордоном,  долучитися до європейських та світових інтеграційних процесів.

Прийом на навчання відбувається відповідно до «Правил прийому до  Київського національного університету технологій та дизайну в  2021 р.». Для вступу можна подавати сертифікати УЦОЯО з української мови і літератури та з математики 2018, 2019, 2020 та 2021 років з оцінками не нижче 100 балів з усіх конкурсних предметів. Виняток складатиме «Іноземна мова», з якої сертифікат буде прийматися тільки за 2019 та 2020 рік.

В умовах глобальних змін, входження до економічного, культурного, інформаційного Європростору розвиток вітчизняної економіки залежить від наявності висококваліфікованих кадрів, які здатні трансформувати отриману інформацію в навички виконання поставлених завдань і розширення професійної компетентності. Ринок праці висуває нові вимоги до економіста: високий рівень інтелектуальних, комунікативних, моральних якості, що сприяє успішній самоорганізації діяльності. Пріоритетного значення при цьому набуває пошук висококваліфікованих фахівців з економіки підприємства, які отримують знання з розробки системи оцінки і моніторингу кількісних і якісних показників розвитку підприємства; обґрунтування пріоритетного варіанту залучення інвестицій і фінансування бізнесу. Набуті навички особистісного розвитку сприятимуть успіху як особистості професіонала, так і підприємству в цілому. Саме тому економісти з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають пости президентів компаній, директорів з економічного розвитку та інші найвищі посади. Дослідження українського ринку праці засвідчують, що попит на фахівців-економістів останнім часом зростає.

 

Для здобуття спеціальності  051 Економіка навчання відбувається за освітньою програмою Економіка

 Назва спеціальності

051 Економіка 

Назва освітньої програми

Економіка

Рівні освіти на які проводиться набір вступників

Перший рівень (бакалаврський)

Назва кафедри

Назва факультету

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Інформація щодо умов вступу

Загальна інформація про освітню

програму

Після закінчення навчання випускник отримує диплом відповідно обсягу навчання за освітньою програмою - Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

Передумови для навчання - Повна загальна середня освіта

Мета освітньої програми - підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі економіки, що направлені на здобуття студентом знань в галузі соціальних та поведінкових наук із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за спеціальністю економіка, передбачаючи різні можливості зайнятості та кар’єри, що направлені на здобуття студентом економічних знань.

Основний фокус програми - Загальна програма: Економіка. Акцент робиться на формуванні стійких знань з економіки підприємства, фінансово-економічної, організаційної, контрольно-аналітичної та інші видів робіт у сфері господарювання промислових підприємств та підприємств сфери обслуговування.

Особливості освітньої програми - Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом».

Перспективи щодо працевлаштування

Бакалавр з економіки може обіймати посаду в таких організаціях та відділах: навчальних закладах; планово-економічному, фінансовому, організації праці та заробітної плати на виробництві; підготовки виробництва; маркетингу; системах управління на рівнях міста і району, у спільних та іноземних комерційних підприємствах, які здійснюють свою діяльність як на території України, так і за кордоном, діяльність яких пов’язана з міжнародною торгівлею, виробництвом продукції індустрії моди; в будинках моди, дизайнерських студіях, рекламних агентствах, будинках моделей, які представляють інтереси товаровиробників; головним економістом, начальником планового відділу підприємств, органах управління на державному і місцевому рівнях.

Інформація про можливість

отримати військову підготовку

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Військова підготовка здійснюється в м.Києві,  на базі навчально – наукового  комплексу військової підготовки Київського національного університету технологій та дизайну.

Інформація про можливість

проживання в гуртожитку

університет

Факультет  допомагає в розселенні студентів

 

В процесі навчання студент набуває компетентності:

Знання і розуміння:

 

Застосування знань і розумінь після закінчення навчання:

 

Контакти

18028, м. Черкаси, вул. В. Чорновола (Енгельса), 241/2.

Телефон для довідок: 0472 -64--62-11, 0472-64-00-43

[email protected]

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «ЕКОНОМІКА»