КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЕКОНОМІКА (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність «ЕКОНОМІКА»

Освітня програма «ЕКОНОМІКА»

Спеціалізація «Економіка підприємства»

 Кафедра економіки (ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. 0472-64-00-43

e-mail: friit@knutd.edu.ua

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри економіки

 

Для вступу можна подавати сертифікати УЦОЯО 2016, 2017, 2018 років з оцінками не нижче 100 балів з усіх конкурсних предметів. Виняток складатиме  «Іноземна мова», з якої сертифікат буде прийматися тільки за 2018 рік

Особливо зверніть увагу при обранні пропозицій за спеціальністю «Економіка» на вибір конкурсних предметів для вибору пропозицій навчання за державним бюджетом та за кошти фізичних або юридичних осіб. Для навчання на платній формі в цьому році не потрібно здавати ЗНО з математики, достатньо подати сертифікати ЗНО з таких предметів:

1)    «Українська мова та література»

2)    «Історія України»

3)    «Географія» або «Іноземна мова».

Вартість навчання на платній формі складатиме 8500 грн. на рік на денній формі навчання та 6000 грн. на рік на заочній формі навчання відповідно.

Для тих, хто планує випробувати свої сили та поступати на бюджет необхідно подати ЗНО з таких предметів:

1)    «Українська мова та література»

2)    «Математика»

3)    «Географія» або «Іноземна мова».

На навчання для здобуття рівня вищої освіти бакалавра на перший курс приймаються особи з вміннями та знаннями, що набуті в результаті отримання повної загальної середньої освіти.

 

Термін навчання – 4 роки незалежно від форми навчання.

 

В процесі навчання студент набуває компетентності:

Знання і розуміння:

- Базових основ системного управління організаціями, підприємствами, установами;

-сучасних методів обґрунтування управлінських рішень, правил і прийомів їх розробки та реалізації;

 -принципів і підходів до створення сучасних операційних систем для вирішення організаційно-управлінських та економічних завдань;

-сучасної організації операційної, планово-економічної, фінансово-облікової, маркетингово-комерційної діяльності;

- організаційних основ раціональної побудови і ведення виробництва в поєднанні із закупками, переробкою сировини та матеріалів;

- принципів і методів організації маркетингових досліджень, систем руху і збуту товарів і послуг, аналізу стану і динаміки попиту та пропозиції, цінової динаміки, конкурентного середовища;

 -сучасних методів аналітичного забезпечення процесів виробництва і реалізації, аналізу показників ефективності виробництва й обґрунтування управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства.

Застосування знань і розумінь після закінчення навчання:

- Орієнтація в проблемах управління та вміння їх вирішувати, здійснення обґрунтування управлінських рішень, контролю за їх виконанням;

- професійне і кваліфіковане управління процесом змін при функціонуванні підприємства, орієнтація на очікувані результати, моделювання ситуацій, у тому числі непередбачуваних;

- удосконалення організації та методів виявлення й усунення недоліків у діяльності підприємства;

- різносторонній підхід до вирішення проблем;

- використання методів економічного аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством;

-здійснення збору, систематизації, обробки та використання інформації, необхідної для ефективної професійної діяльності;

-  проведення комплексного аналізу соціально значимих проблем та процесів, фактів та явищ;

- здійснення управління інноваційними процесами, процесами організації та експлуатації АСУ;

-володіння навичками наукової організації праці.

 

Студенти, що навчаються за державним замовленням працевлаштовуються на підприємствах, фірмах, агенціях, установах України.

 

Є можливість отримати другу вищу освіту на факультеті РІІТ та в КНУТД.

Військова підготовка здійснюється в навчально – науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

Факультет РІІТ допомагає в розселенні студентів

 

Контакти

18003, м. Черкаси, вул. Енгельса

(В. Чорновола), 241/2.

Телефон для довідок: 0472 -64--62-11,

friit@knutd.edu.ua

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «ЕКОНОМІКА»