КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ (м. Черкаси)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (М. ЧЕРКАСИ)

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма «Комп’ютерна інженерія»

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Контактна інформація:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. (0472) 64-56-11, (093) 123-94-02

e-mail: [email protected]

Сторінка Навчально-наукового інституту комп’ютерних технологій та дизайну

Сторінка кафедри комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін

 

Вступ на навчання для отримання рівня вищої освіти «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

ОС «Бакалавр» Комп’ютерна інженерія 1 курс на базі ПЗСО

Для вступу на 1 курс після отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту (ПЗСО) на навчання за контрактом потрібно написати мотиваційний лист.

 

ОС «Бакалавр» Комп’ютерна інженерія 1 курс(скорочена форма навчання)на базі ОКР «Молодший спеціаліст/Молодший бакалавр»

Для вступу на 1 курс(скорочена форма навчання) за контрактом після отримання диплому «Молодший спеціаліст/Молодший бакалавр» потрібно скласти національне мультипредметне тестування 2022 або мати результати ЗНО (Українська мова та література та другий предмет за вибором (Математика, Історія України, Іноземна мова, Фізика, Хімія, Біологія та Географія) за 2019-2021 роки з результатом не менше 100 балів.

Для вступу на 1 курс(скорочена форма навчання) на бюджет після отримання диплому «Молодший спеціаліст/Молодший бакалавр» потрібно скласти національне мультипредметне тестування 2022 або мати результати ЗНО (Українська мова та література  та Математика) за 2019-2021 роки з результатом не менше 100 балів.

 

ОС «Бакалавр» Комп’ютерна інженерія 1 курс на базі  диплому бакалавра, магістра, спеціаліста

Для вступу на 1 курс на базі диплому бакалавра, магістра, спеціаліста на бюджет потрібно складати Фаховий іспит у закладі освіти.

Для вступу на 1 курс на базі диплому бакалавра, магістра, спеціаліста за контрактом потрібно написати Мотиваційний лист.

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на сторінці кафедри комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін!

Для здобуття спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія навчання відбувається за освітньою програмою Комп’ютерна інженерія

Назва спеціальності

123 Комп’ютерна інженерія

Назва освітньої програми

Комп’ютерна інженерія

Рівні освіти на які проводиться

набір вступників

Перший рівень (бакалаврський)

Назва кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін 

Назва факультету

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну

Інформація щодо умов вступу

 

Загальна інформація про освітню

програму

 

Після закінчення навчання випускник отримує диплом відповідно обсягу навчання за освітньою програмою - Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців Передумови для навчання - Повна загальна середня освіта

Мета освітньої програми. Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями з інформаційних технологій, що направлені на здобуття студентом знань теорій та методів інформаційних технологій і умінь розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності.

Основний фокус програми. Акцент робиться на проектуванні та створенні високотехнологічних, ефективних комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів універсального і спеціального призначення – розробка, виготовлення, налагодження, обслуговування..

Особливості освітньої програми. Регулярне оновлення, що дозволяє враховувати тенденції прогресуючого розвитку обчислювальної техніки та ІТ-технологій. Є мобільною за програмою академічної мобільності «Подвійний диплом».

Перспективи щодо працевлаштування

Сфера діяльності випускників:

- розробка, налагодження, експлуатація та ремонт комп’ютерних систем та мереж;

- розробка та супровід системного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж;

- розробка та програмування мікропроцесорних і комп’ютерних пристроїв різноманітного призначення;

- розробка засобів технічного діагностування комп’ютерних систем та мереж.

Випускники, які опанували дану програму, можуть обіймати такі первинні посади: технік із конфігурованої комп’ютерної системи; технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; технік із системного адміністрування; технік-програміст, технік- електронік.

ІТ спеціальності на ринку праці, за якими працевлаштовуються випускники: IT спеціаліст технічної підтримки; системний адміністратор; системний програміст; адміністратор бази даних; WEB – програміст; Програміст-розробник БД; програміст С/С++; програміст мобільних платформ

Інформація про можливість

отримати військову підготовку

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Військова підготовка здійснюється в місті Києві, навчально – науковому комплексі військової підготовки на базі Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про можливість

проживання в гуртожитку

університет

Інститут допомагає в розселенні студентів

 

 Бакалавр з комп’ютерної інженерії після отримання диплому матиме:

1) знання:

- основ філософії, психології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей;

- базові знання в області фундаментальної та прикладної математики;

- принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних;

- архітектури комп’ютерів та теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови сучасних комп’ютерів;

- схемотехнічних основ сучасних комп’ютерів;

- особливостей системного програмування;

- особливостей побудови системного програмного забезпечення, а також загальних принципів організації та функціонування операційних систем;

- методів автоматизованого проектування;

- принципів, методів та засобів проектування, побудови та обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення;

- програмного забезпечення для комп’ютерних систем із паралельною або розподіленою архітектурою;

- сучасних теорій організації баз даних, методів і технологій їх розробки й використання;

- організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації в комп’ютерних систем і мереж (КСМ), відповідно до законодавства та стандартів в цій області;

- сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем (інженерії програмного забезпечення);

- основ безпеки життєдіяльності та охорони праці.

2) вміння:

- застосовувати базові знання стандартів в області інформаційних технологій при розробці та впровадженні інформаційних систем і технологій;

- застосовувати комп’ютерні засоби при проектуванні та створенні апаратних і програмних складових КСМ;

- використовувати методи теорії електричних та магнітних кіл при проектуванні апаратних складових комп’ютерних систем;

- здатність до аналізу, оцінювання та вибору існуючих алгоритмів, розробки нових алгоритмів, які пов’язані з проектуванням апаратних та програмних компонент КСМ;

- підготовленість до використання відповідних законів електроніки при вирішенні завдань, пов’язаних із проектуванням апаратних засобів КСМ;

- використовувати засоби сучасних мов програмування для створення програмних продуктів;

- використовувати методи теорії електричних та магнітних кіл при проектуванні апаратних складових комп’ютерних систем;

- створювати системне програмне забезпечення; уміння проектування, настроювання та експлуатації ОС різного призначення; оптимізація роботи окремих складових ОС;

- аналізувати та проектувати комп’ютерних систем із різної структурною організацією з використанням принципів паралельної та розподіленої обробки інформації;

- проектувати, створювати та експлуатувати глобальні, локальні, мобільні та інші комп’ютерні мережі;

- проектувати бази даних із різною структурною організацією та призначенням;

- застосовувати методи й засоби забезпечення безпеки програм і даних при проектуванні й експлуатації КСМ;

- застосовувати технології та інструментальні засоби проектування і створення програмних систем;

- дотримуватися правил безпеки та охорони праці в професійній діяльності.

Найбільш потрібними на ринку праці в найближчому майбутньому стануть фахівці у сфері інформаційних технологій: web-розробники, програмісти, розробники ігор, аналітики у сфері обчислювальної техніки та аналітики з інформаційної безпеки; архітектори інтернету речей, архітектори віртуальної реальності, проектувальники нейроінтерфейсів, дизайнери аватарів і тестувальники нових технологій.

Сфери подальшого працевлаштування:

– компанії IT сфери;

– телекомунікаційні компанії;

– державне управління;

– силові структури;

– комерційні організації та установи;

– галузь інфокомунікацій та інформаційних технологій.

Контакти:

18028, м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 241/2.

Телефон для довідок: (0472) 64-56-11, (093) 123-94-02

[email protected] 

Запрошуємо вступати до Навчально-наукового інституту комп’ютерних технологій та дизайну

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»