КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ (м. Черкаси)

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма «Комп’ютерна інженерія»

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін (ФРІІТ м. Черкаси)

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2

тел. 0472-64-00-43

e-mail: friit@knutd.edu.ua

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін

 

Для вступу необхідно:

Подати сертифікати УЦОЯО 2016, 2017, 2018 років з оцінками не нижче 100 балів з усіх конкурсних предметів. Виняток складатиме  «Іноземна мова», з якої сертифікат буде прийматися тільки за 2018 рік.

Особливо зверніть увагу при обранні пропозицій за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» на вибір конкурсних предметів для вибору пропозицій навчання за державним бюджетом та за кошти фізичних або юридичних осіб. Для навчання на платній формі в цьому році не потрібно здавати ЗНО з іноземної мови, достатньо подати сертифікати ЗНО з таких предметів:

1)      «Українська мова та література»

2)      «Математика»

3)      «Фізика» або «Історія України».

Вартість навчання на платній формі складатиме 8700 грн. на рік на денній формі навчання та 6000 грн. на рік на заочній формі навчання відповідно.

Для тих, хто планує випробувати свої сили та поступати на бюджет необхідно подати ЗНО з таких предметів:

1)      «Українська мова та література»

2)      «Математика»

3)      «Фізика» або «Іноземна мова».

На навчання для здобуття рівня вищої освіти  бакалавра  приймаються особи з вміннями та знаннями, що набуті в результаті отримання повної загальної середньої освіти.

Навчання на бакалавра з комп’ютерної інженерії триває 4 роки незалежно від форми навчання.

 

 Бакалавр з комп’ютерної інженерії після отримання диплому матиме:

 

1) знання:

-         основ філософії, психології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей;

-         базові знання в області фундаментальної та прикладної математики;

-         принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних;

-         архітектури комп’ютерів та теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови сучасних комп’ютерів;

-         схемотехнічних основ сучасних комп’ютерів;

-         особливостей системного програмування;

-         особливостей побудови системного програмного забезпечення, а також загальних принципів організації та функціонування операційних систем;

-         методів автоматизованого проектування;

-         принципів, методів та засобів проектування, побудови та обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення;

-         програмного забезпечення для комп’ютерних систем із паралельною або розподіленою архітектурою;

-         сучасних теорій організації баз даних, методів і технологій їх розробки й використання;

-         організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації в комп’ютерних систем і мереж (КСМ), відповідно до законодавства та стандартів в цій області;

-         сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем (інженерії програмного забезпечення);

-         основ безпеки життєдіяльності та охорони праці.

 

2) вміння:

-   застосовувати базові знання стандартів в області інформаційних технологій при розробці та впровадженні інформаційних систем і технологій;

-   застосовувати комп’ютерні засоби при проектуванні та створенні апаратних і програмних складових КСМ;

-   використовувати методи теорії електричних та магнітних кіл при проектуванні апаратних складових комп’ютерних систем;

-   здатність до аналізу, оцінювання та вибору існуючих алгоритмів, розробки нових алгоритмів, які пов’язані з проектуванням апаратних та програмних компонент КСМ;

-   підготовленість до використання відповідних законів електроніки при вирішенні завдань, пов’язаних із проектуванням апаратних засобів КСМ;

-   використовувати засоби сучасних мов програмування для створення програмних продуктів;

-   застосовувати комп’ютерну арифметику при проектуванні арифметично-логічних пристроїв;

-   створювати системне програмне забезпечення; уміння проектування, настроювання та експлуатації ОС різного призначення; оптимізація роботи окремих складових ОС;

-   аналізувати та проектувати комп’ютерних систем із різної структурною організацією з використанням принципів паралельної та розподіленої обробки інформації;

-   проектувати, створювати та експлуатувати глобальні, локальні, мобільні та інші комп’ютерні мережі;

-   проектувати бази даних із різною структурною організацією та призначенням;

-   застосовувати методи й засоби забезпечення безпеки програм і даних при проектуванні й експлуатації КСМ;

-   застосовувати технології та інструментальні засоби проектування і створення програмних систем;

-   дотримуватися правил безпеки та охорони праці в професійної діяльності.

 

Працевлаштування.

Фахівець з комп’ютерної інженерії може працювати на таких посадах:

 1. Інженер з  комп’ютерних систем.
 2. Інженер з  комп’ютерних систем (ІІІ кт.).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів.
 4. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (ІІІ кт.).
 5. Інженер-електронік.
 6. Інженер-електронік (ІІІ кт.).
 7. Інженер-конструктор.
 8. Інженер-конструктор (ІІІ кт.).
 9. Інженер-системотехнік.
 10. Інженер-системотехнік (ІІІ кт.).
 11. Інженер-програміст.
 12. Інженер-програміст (ІІІ кт).
 13. Технік-програміст (І кт.).
 14. Технік обчислювального центру (І кт.).
 15. Оператор електронно-обчислювальних машин.
 16. Лаборант.

 

Студенти, що навчаються за державним замовленням, працевлаштовуються на підприємствах, фірмах, агенціях, в установах України.

Є можливість отримати другу вищу освіту на факультеті РІІТ та в КНУТД.

Військова підготовка здійснюється в навчально-науковому комплексі військової підготовки на базі КНУТД (м. Київ).

Факультет РІІТ допомагає в розселенні студентів.

 

Контакти

18028 м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 241/2; т. (0472) 64-60-44

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «КОМПЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»