КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ (м. Черкаси)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма «Комп’ютерна інженерія»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін (Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій м. Черкаси)

 

Контактна інформація:

м. Черкаси, вул.Чорновола, 241/2,

тел. 0472-64-00-43, 0472-64-62-11

e-mail: [email protected]

Сторінка факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Сторінка кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на сторінці кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін!

Нові технології постійно змінюють світ, тому популярність фахівців з комп’ютерної інженерії з кожним днем зростає. Отримані знання дозволять впроваджувати модерні комп’ютерні технології у великих ІТ-компаніях та підприємствах, створювати програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж, яке відповідає надсучасним світовим вимогам.

Сучасне суспільство потребує високоосвічених фахівців, здатних використовувати в практичній діяльності нові засоби інформаційних технологій як у процесі надання освітніх послуг, так і в науковій та виробничій сферах. Особливі вимоги визначаються до випускників комп’ютерних спеціальностей, які в майбутньому становитимуть ґрунтовну основу вітчизняної ІТ-індустрії. Значна кількість науковців і керівництво держави вважають, що саме від їх компетентності залежить добробут та економічна могутність нації.

 

Вступ на навчання проводиться згідно «Правил прийму до Київського національного університету технологій та дизайну».

Для вступу можна подавати сертифікати УЦОЯО з української мови і літератури та з математики і (за вибором) з історії України, іноземної мови, біології, географії, фізики, хімії 2018, 2019, 2020 та 2021 років з оцінками не нижче 100 балів з усіх конкурсних предметів. Виняток складатиме «Іноземна мова», з якої сертифікат буде прийматися тільки за 2019, 2020 та 2021 рік.

Для здобуття спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія навчання відбувається за освітньою програмою Комп’ютерна інженерія

Назва спеціальності

123 Комп’ютерна інженерія

Назва освітньої програми

Комп’ютерна інженерія

Рівні освіти на які проводиться

набір вступників

Перший рівень (бакалаврський)

Назва кафедри

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін 

Назва факультету

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Інформація щодо умов вступу

 

Загальна інформація про освітню

програму

 

Після закінчення навчання випускник отримує диплом відповідно обсягу навчання за освітньою програмою - Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців Передумови для навчання - Повна загальна середня освіта

Мета освітньої програми. Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями з інформаційних технологій, що направлені на здобуття студентом знань теорій та методів інформаційних технологій і умінь розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності.

Основний фокус програми. Акцент робиться на проектуванні та створенні високотехнологічних, ефективних комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів універсального і спеціального призначення – розробка, виготовлення, налагодження, обслуговування..

Особливості освітньої програми. Регулярне оновлення, що дозволяє враховувати тенденції прогресуючого розвитку обчислювальної техніки та ІТ-технологій. Є мобільною за програмою академічної мобільності «Подвійний диплом».

Перспективи щодо працевлаштування

Сфера діяльності випускників:

- розробка, налагодження, експлуатація та ремонт комп’ютерних систем та мереж;

- розробка та супровід системного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж;

- розробка та програмування мікропроцесорних і комп’ютерних пристроїв різноманітного призначення;

- розробка засобів технічного діагностування комп’ютерних систем та мереж.

Випускники, які опанували дану програму, можуть обіймати такі первинні посади: технік із конфігурованої комп’ютерної системи; технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; технік із системного адміністрування; технік-програміст, технік- електронік.

ІТ спеціальності на ринку праці, за якими працевлаштовуються випускники: IT спеціаліст технічної підтримки; системний адміністратор; системний програміст; адміністратор бази даних; WEB – програміст; Програміст-розробник БД; програміст С/С++; програміст мобільних платформ

Інформація про можливість

отримати військову підготовку

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову спеціальність.

Військова підготовка здійснюється в місті Києві, навчально – науковому комплексі військової підготовки на базі Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про можливість

проживання в гуртожитку

університет

Факультет допомагає в розселенні студентів

 

 Бакалавр з комп’ютерної інженерії після отримання диплому матиме:

1) знання:

-         основ філософії, психології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей;

-         базові знання в області фундаментальної та прикладної математики;

-         принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних;

-         архітектури комп’ютерів та теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови сучасних комп’ютерів;

-         схемотехнічних основ сучасних комп’ютерів;

-         особливостей системного програмування;

-         особливостей побудови системного програмного забезпечення, а також загальних принципів організації та функціонування операційних систем;

-         методів автоматизованого проектування;

-         принципів, методів та засобів проектування, побудови та обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення;

-         програмного забезпечення для комп’ютерних систем із паралельною або розподіленою архітектурою;

-         сучасних теорій організації баз даних, методів і технологій їх розробки й використання;

-         організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації в комп’ютерних систем і мереж (КСМ), відповідно до законодавства та стандартів в цій області;

-         сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем (інженерії програмного забезпечення);

-         основ безпеки життєдіяльності та охорони праці.

2) вміння:

-   застосовувати базові знання стандартів в області інформаційних технологій при розробці та впровадженні інформаційних систем і технологій;

-   застосовувати комп’ютерні засоби при проектуванні та створенні апаратних і програмних складових КСМ;

-   використовувати методи теорії електричних та магнітних кіл при проектуванні апаратних складових комп’ютерних систем;

-   здатність до аналізу, оцінювання та вибору існуючих алгоритмів, розробки нових алгоритмів, які пов’язані з проектуванням апаратних та програмних компонент КСМ;

-   підготовленість до використання відповідних законів електроніки при вирішенні завдань, пов’язаних із проектуванням апаратних засобів КСМ;

-   використовувати засоби сучасних мов програмування для створення програмних продуктів;

-   застосовувати комп’ютерну арифметику при проектуванні арифметично-логічних пристроїв;

-   створювати системне програмне забезпечення; уміння проектування, настроювання та експлуатації ОС різного призначення; оптимізація роботи окремих складових ОС;

-   аналізувати та проектувати комп’ютерних систем із різної структурною організацією з використанням принципів паралельної та розподіленої обробки інформації;

-   проектувати, створювати та експлуатувати глобальні, локальні, мобільні та інші комп’ютерні мережі;

-   проектувати бази даних із різною структурною організацією та призначенням;

-   застосовувати методи й засоби забезпечення безпеки програм і даних при проектуванні й експлуатації КСМ;

-   застосовувати технології та інструментальні засоби проектування і створення програмних систем;

-   дотримуватися правил безпеки та охорони праці в професійної діяльності.

Найбільш потрібними на ринку праці в найближчому майбутньому стануть фахівці у сфері інформаційних технологій: web-розробники, програмісти, розробники ігор, аналітики у сфері обчислювальної техніки та аналітики з інформаційної безпеки; архітектори інтернету речей, архітектори віртуальної реальності, проектувальники нейроінтерфейсів, дизайнери аватарів і тестувальники нових технологій.

Сфери подальшого працевлаштування:

–        компанії IT сфери;

–        телекомунікаційні компанії;

–        державне управління;

–        силові структури;

–        комерційні організації та установи;

–        галузь інфокомунікацій та інформаційних технологій.

 

Контакти

18028 м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 241/2;

Телефони для довідок: 0472-64-62-11, 0472-64-60-44

[email protected]

 

Запрошуємо вступати до Факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

Київського національного університету технологій та дизайну

на спеціальність «КОМПЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»