КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Хімічні технології та дизайн волокнистих систем

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність «Хімічні технології та інженерія»  

Освітня програма «Хімічні технології та дизайн волокнистих систем»

освітньо-кваліфікаційний рівень

«БАКАЛАВР»

 

Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Адреса: м. Київ 01011, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, 

ауд. 1-0238, 1-0235, 1-0254, 1-0240, 1-0244, 1-0258

Телефони для довідок: +38044-280-53-25

Завідувач кафедрою: +38044-256-84-75 

Викладацька:  +38044-256-21-57

e-mail: 

Сторінка кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочною формами навчання.

Зарахування на навчання за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія»  (освітня програма «Хімічні технології та дизайн волокнистих систем») відбувається за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього оцінювання.

Вступ на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету Технологій та Дизайну».

 

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь, а саме:

 

Навчання студентів передбачає 2  практики:

1. Навчальна, яку проводять на базі виробничого комплексу кафедри в університеті;

2. Переддипломна практика на базі провідних підприємств з виробництва волокон і волокнистих матеріалів.

 

Область працевлаштування:

 

По закінченні бакалаврату видається диплом державного зразка про базову вищу освіту з кваліфікацією бакалавра «Технолог» (Хімічні технології) за освітньою програмою «Хімічні технології та дизайн волокнистих систем».

На базі диплому бакалавра студенти можуть продовжити навчання, здобуваючи кваліфікацію магістра за освітньою програмою «Хімічні технології та дизайн волокнистих систем».

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

На базі кафедри функціонує аспірантура і докторантура, вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій. Після захисту дисертації, присвоюється науковий ступінь кандидата або доктора технічних наук зі спеціальності 05.17.15 – «Технологія хімічних волокон».

З метою підготовки абітурієнтів до ЗНО в університеті функціонують курси, з дисциплін, необхідних для вступу: хімії, української мови та літератури, математики, фізики. Форма проведення занять: вечірня, заочна та вихідного дня. Випускникам підготовчих курсів надається можливість отримати до 20 додаткових балів при вступі на інженерно-технічні спеціальності університету.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.