КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

Освітня програма «Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів»

освітньо-кваліфікаційний рівень

«БАКАЛАВР»


 

Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Адреса: м. Київ 01011, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, 

ауд. 1-0238, 1-0235, 1-0254, 1-0240, 1-0244, 1-0258

Телефони для довідок: +38044-280-53-25

Завідувач кафедрою: +38044-256-84-75 

Викладацька:  +38044-256-21-57

e-mail: 

Сторінка кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочною формами.

Зарахування на навчання за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів») відбувається за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Вступ на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету Технологій та Дизайну».

 

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь, а саме:

 

Навчання студентів передбачає 2  практики:

1. Навчальна, яку проводять на базі виробничого комплексу кафедри в університеті;

2. Переддипломна практика на базі провідних підприємств з виробництва полімерів та композиційних матеріалів.

 

Область працевлаштування:

 

Наші випускники працюють на провідних підприємствах України, таких як:

«Планета Пластик»

 

«Київгума»


ООО"Алеана"- найпотужніший виробник товарів народного вжитку з пластику

 

«АЛЮПЛАСТ»

 

«УКРПЛАСТИК»

 

По закінченні бакалаврату видається диплом державного зразка про базову вищу освіту з кваліфікацією бакалавра «Технолог» (Хімічні технології) за освітньою програмою «Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів».

На базі диплому бакалавра студенти можуть продовжити навчання, здобуваючи кваліфікацію магістра освітньою програмою «Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів».

Наші випускники займають керівні, інженерно-технічні посади:

Завод TIS. Глазков Константин

Директор департамента виробництва

Завод TIS. Развора Любомир

Інженер-технолог

ООО "ПО ТЕХНА" Балабан Сергій,

інженер-технолог

ТОВ "Планета Пластик" Ірина Поліщук,

 технолог

«ІНТЕРФОМ» Пономаренко Максим,

зав. лабораторії      

Понирко Сергій
Інститут хімії високомолекулярних сполук Академії наук Чешскої  Республики
Відділ "Наноструктуруванні полимери і композити"
з 2009 – 2015 рр.

 

А також випускниками кафедри ПЕТПХВ є працівники колективу «Укрпластика»: Чуксин В., Рябцева І.В., Шишкіна Н.В., Десятова О., Курта Я., Максимович Л., Ізбітцька Н., Ткачук І., Кузьменко С. та ін..

«Київгума»: Шадура О.В. – заступник керівника цеху по виробництву неформової продукції; Лапенко В.І. – заступник керівника підготовчого цеху; Розовик С.Е. - інженер аналітичного відділу ЦЗЛ; Доценко Л.Ф. – керівник санітарно-технічного відділу.

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

На базі кафедри функціонує аспірантура і докторантура, вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій. Після захисту дисертації, присвоюється науковий ступінь кандидата або доктора технічних наук зі спеціальності 05.17.06 – «Технологія полімерних та композиційних матеріалів».

З метою підготовки абітурієнтів до ЗНО в університеті функціонують курси, з дисциплін, необхідних для вступу: хімії, української мови та літератури, математики, фізики. Форма проведення занять: вечірня, заочна та вихідного дня. Випускникам підготовчих курсів надається можливість отримати до 20 додаткових балів при вступі на інженерно-технічні спеціальності університету.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.