КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Управління інноваційною діяльністю

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Управління інноваційною діяльністю»

Освітній ступінь «магістр»

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 4, корпус 4, аудиторії 4-0610, 4-0610а

Телефон для довідок: +38044-256-21-62

e-mail:

 

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної, дистанційної та заочної форм навчання вступники складають ЗНО з іноземної мови та фаховий вступний екзамен.

Після успішного завершення навчання випускники отримують магістра встановленого державного зразка за спеціальністю 073 Менеджмент:

магістр з управління інноваційною діяльністю – термін навчання 1 рік 4 місяці (денна форма навчання або заочна форма навчання).

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Мета програми – забезпечити корпоративний сектор висококваліфікованими фахівцями з інноваційного менеджменту, сформувати нове покоління креативних управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами відповідальності та ставати на захист суспільних інтересів.

Освітня програма «Управління інноваційною діяльністю» спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців, які володіють глибокими теоретичними знаннями, а також базовими й професійними компетентностями щодо забезпечення ефективного управління інноваційною діяльністю на основі врахування існуючих наукових концепцій та підходів, та впровадження сучасних моделей інноваційного розвитку підприємства.

Студенти набувають: професійних компетентностей у сфері менеджменту інновацій на основі вивчення теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів управління діяльністю економічних суб’єктів різних організаційно-правових форм та видів діяльності.

Студенти забезпечуються сучасною науковою та навчально-методичною літературою з інформацією про світові тенденції розвитку інноваційного менеджменту, сучасною комп'ютерною технікою; мають можливість вивчення інноваційних підходів, методів, методик, технологій, інструментів менеджменту з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а також участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та олімпіадах.

 

В результаті навчання студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 

Випускники кафедри здатні працювати:

 

Фахівець з менеджменту може займати такі посади:

 

При факультеті економіки та бізнесу КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 073 Менеджмент. Студенти кафедри менеджменту та публічного адміністрування мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

 

Інформація про наявність гуртожитків

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

 

Освітня програма Управління інноваційною діяльністю це:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Управління інноваційною діяльністю»